Số oxi hóa của mnso4

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 tiếng Anh 12
vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi mang lại phản ứng: a C15H21N3O + b KMnO4 + H2SO4 → C15H15N3O7 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của mnso4

Giá trị của a cùng b theo thứ tự là:

A 5 cùng 12B 10 và 13C 5 và 18D không thể xác minh được

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố nhằm tìm chất oxi hoá và hóa học khử.

Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, thăng bằng mỗi quá trình.

Tìm hệ số thích hợp cho hóa học oxi hóa và hóa học khử làm thế nào để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Xem thêm: Câu 23: Một Bình Đầy Không Khí Ở Điều Kiện Tiêu Chuẩn (( ((0^0)C

Đặt hệ số của những chất thoái hóa và hóa học khử vào sơ thứ phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất khác. Từ đó xác minh được giá trị của a và b.


Lời giải đưa ra tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố hóa học đổi khác trong phản bội ứng:

*

Vậy phương trình chất hóa học được thăng bằng là:

5 C15H21N3O + 18 KMnO4 + 27 H2SO4 → 5 C15H15N3O7 + 18 MnSO4 + 9 K2SO4 + 42 H2O.

Vậy quý hiếm của a cùng b theo thứ tự là 5 với 18.

Xem thêm: Thư Cho Một Người Bạn Để Bạn Hiểu Về Đất Nước Mình (4 Mẫu), Văn Mẫu Lớp 7:

Đáp án C


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ankhanhtech.com.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.