Solving Trigonometric Equations

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

ĐKXĐ: (cosx e0)

(Leftrightarrowfrac12left<1-cosleft(x-fracpi2 ight) ight>.fracsin^2xcos^2x-frac12left(1+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-sinx ight)frac1-cos^2x1-sin^2x-left(1+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowfracleft(1-sinx ight)left(1-cosx ight)left(1+cosx ight)left(1-sinx ight)left(1+sinx ight)-left(1+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1+cosx ight)left(frac1-cosx1+sinx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowfracleft(1+cosx ight)left(-cosx-sinx ight)1+sinx=0)

(Leftrightarrowleft(1+cosx ight)sinleft(x+fracpi4 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=-1\sinleft(x+fracpi4 ight)=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=pi+k2pi\x=-fracpi4+kpiendmatrix ight.)


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Các thắc mắc tương tự
*

1. 2cos2x + sinx = sin3x

2. Cos2x + 2(sin3x-1)sin2(π/4 - x/2) = 0


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...

Bạn đang xem: Solving trigonometric equations


2
0
*

phương trình (fraccos4xcos2x=tan2x) có số nghiệm thuộc khoản (left(0;fracpi2 ight)) là

 


Xem cụ thể
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

cos2x + 9cosx + 4 = 0 , x ϵ -π/2 ; 3π/2


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

1.Giải các pt sau

a) tan2x + cotx = 8cos2x

b) cotx - tanx + 4sin2x = 2 / sin2x ( dấu phân chia nha )

c) 5 sinx - 2 = 3(1 - sinx)tan2x

2.Tìm tham số m nhằm pt bao gồm nghiệm

a) (m + 1)sin2x - sin2x + cos2x = 0

b) 2sin2x + msin2x = 2m

c) Nghiệm thuộc khoảng <0:π/4> sin2x - 4sinxcox + (m-2)cos2x = 0


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0

Giải các pt sau

a, (dfrac1sinx+dfrac1cosx=4sinleft(x+dfracpi4 ight))

b, (2sinleft(2x-dfracpi6 ight)+4sinx+1=0)

c, (cos2x+sqrt3sinx+sqrt3sin2x-cosx=2)

d, (4sin^2dfracx2-sqrt3cos2x=1+cos^2left(x-dfrac3pi4 ight))


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...

Xem thêm: Phải Chăng Chỉ Có Những Điều Ngọt Ngào Mới Làm Nên Yêu Thương ?


0
0

(2sin^2left(5pi+1 ight)-left(sqrt3+1 ight)sin2left(fracpi2-x ight)+sqrt3sin^2left(frac9pi2+x ight)=0)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

1)giải pt a)√2 cos2x-1=0

b) sinx =cos3x

c) cos (x+π/3) +sin(3x+π/4)=0

d)tan 2x = cot (x+π/4)

e) sin x = √3 cos x

f) tan^2(π/3-2x)-3=0


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Nghiệm của phương trình : (tan2x-1=0) là :

A . (x=-fracPi4+kPi)

B . (x=frac3Pi4+k2Pi)

C . (x=fracPi8+kfracPi2)

D . (x=fracPi4+kPi)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
2
0
2. CM:a1) (dfracsin110cos110)+ (dfraccos20sin20)=0a2) sin2x + sin2((dfracpi3)-x) + sinx . Sin((dfracpi3)-x)= (dfrac34)a3) sin2x + cos((dfracpi3)-x).cos((dfracpi3)+x) = (dfrac34)
Đọc tiếp

2. CM:

a1) (dfracsin110cos110)+ (dfraccos20sin20)=0

a2) sin2x + sin2((dfracpi3)-x) + sinx . Sin((dfracpi3)-x)= (dfrac34)

a3) sin2x + cos((dfracpi3)-x).cos((dfracpi3)+x) = (dfrac34)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...

Xem thêm: Bâng Khuâng Trời Rộng Nhớ Sông Dài ", Bâng Khuâng Trời Rộng Nhớ Sông Dài


1
0

Bài4: Giải phương trìnha/ cos2x - sin7x = 0. B/ tan( 15° - x ) = cot x c/ tanx X tan2x = 1


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)