My Crush Keeps Telling Me To Be Patient

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: My crush keeps telling me to be patient

*

256. "Be patient," she said to lớn him.→ She told him ………………………………………257. "Go to your room," her father said to her.→ Her father told her ………………………………………258. "Hurry up," she said khổng lồ us.→ She told us ………………………………………259. "Give me the key," he told her.→ He asked her ………………………………………260. "Play it again, Sam," she said.→ She asked Sam ………………………………………261. "Sit down, Caron" he said→ He asked Caron ………………………………………


*Xem thêm: Hãy Nêu Tóm Tắt Quá Trình Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam

256. "Be patient," she said khổng lồ him.→ She told him ……to be patient…………………………………257. "Go lớn your room," her father said lớn her.→ Her father told her ……to go to her room…………………………………258. "Hurry up," she said to us.→ She told us ……to hurry up…………………………………259. "Give me the key," he told her.→ He asked her ……to give him the key…………………………………260. "Play it again, Sam," she said.→ She asked Sam …to play it again……………………………………261. "Sit down, Caron" he said→ He asked Caron …to sit down……………………………………


*Xem thêm: Viết Về Lễ Hội Đền Hùng Bằng Tiếng Anh Về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Ex1:Change these statements into reported speech:1:"How are you?"Martin asked usMartin asked us............................2:He asked"Do I have to vì chưng it?"He asked.......................3:"Where have you been?"the mother asked her daughterThe mother asked her daughter...................................4:Which dress vày you lượt thích best?"she asked her boyfriendThe asked her boyfriend..........................................................5:"What are they doing?"she askedShe wanted to know....

Ex1:Change these statements into reported speech:1:"How are you?"Martin asked usMartin asked us............................2:He asked"Do I have to do it?"He asked.......................3:"Where have you been?"the mother asked her daughterThe mother asked her daughter...................................4:Which dress vị you lượt thích best?"she asked her boyfriendThe asked her boyfriend..........................................................5:"What are they doing?"she askedShe wanted to know..............7:The teacher asked"Who speaks English?"The teacher wanted lớn know...................8:"How do you know that?" she asked meShe asked me.....................................9:"Has Caron talked to lớn Kevin?" my friend asked meMy friend asked me.................................10:"What's the time?" he askedHe wanted to know.....................11:"When will we meet again?"she asked meShe asked me.....................12:"Are you crazy?"She asked himShe asked him..................13:"Where did they live?"he askedHe wanted lớn know...............14:"Will you be at the party?" he asked herHe asked me.........................15:"Can you meet me at the station?" she asked meShe asked me................16:"Who knows the answer?" the teacher askedThe teacher want khổng lồ know...........17:"Why don't you help me?" she asked himShe asked him..........................18:"Did you see that car?"he asked meHe asked me.........................................19:"Have you tidied up your room?" the mother asked the twinsThe mother asked the twins............................20:"Stop talking,Joe" the teacher saidThe teacher told Joe..................21:"Be patient,"she said to himShe told him....................22:"Go lớn your room" her father said lớn herHer father told her.....................23:"Hurry up" she said to usShe told us....................