SAU TÍNH TỪ SỞ HỮU LÀ GÌ

     

Tính từ sở hữu là gì ?

Một tính từ cài đặt là từ bỏ đứng trước danh từ để cho thấy rằng danh từ chính là của ai. Tính từ mua có nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ bỏ . Bọn họ gọi thương hiệu nó là tính từ sở hữu vì chưng nó thể hiện tính chất sở hữu của fan hoặc vật so với danh tự đi sau nó.

Bạn đang xem: Sau tính từ sở hữu là gì

Đang xem: Sau tính từ mua là gì

Chú ý: chúng ta cũng thực hiện tính từ cài đặt cho các phần tử trên khung người người.

Ví dụ :

My car is red

The red oto is my car.

I broke my leg.

Cấu trúc của tính từ mua trong câu :

Tính tự (Adjective) + Danh từ bỏ (Nouns)

Ví dụ : My car

Các các loại tính từ thiết lập trong giờ anh :

Tính từ sở hữu trong giờ đồng hồ anh được gửi từ đại trường đoản cú nhân xưng. Hãy xem bảng sau để nắm vững quy tắc đổi khác từ đại trường đoản cú nhân xưng lịch sự tính từ sở hữu nhé.

Đại trường đoản cú nhân xưng

Tính từ bỏ Sở Hữu

Phiên Âm Quốc Tế

Tôi: I

MY: của tôi

/mai/

Chúng tôi WE

OUR: của bọn chúng tôi, của chúng ta

/”auə/

Bạn: YOU

YOUR: của bạn

/jɔ:/

Các bạn: YOU

YOUR: của các bạn

/jɔ:/

Anh ấy: HE

HIS: của anhấy

/hiz/

Cô ấy: SHE

HER: của cô ý ấy

/hə:/

Nó: IT

ITS: của nó

/its/

Họ, chúng nó: THEY

THEIR: của họ, của chúng

/ðeə/

Cách sử dụng tính từ thiết lập trong giờ đồng hồ anh

Như vẫn đề cập ở cấu tạo của tính từ thiết lập trong câu. Việc sử dụng tính trường đoản cú sở hữu kha khá đơn giản, bởi nó thể hiện đặc điểm sở hữu của người nào đó đối với một danh từ đề xuất nó luôn đứng trước danh từ bỏ

Ví dụ : His car, my car, her car

Trong một trong những trường hợp, người ta không cần sử dụng tính từ sở hữu trong câu mà thực hiện mạo từ khẳng định “the” để thay thế, tuy nhiên về mặt ý nghĩa sở hữu vẫn không cố gắng đổi.

Xem thêm: 7 Dạng Bài Toán Khó Lớp 4 Nâng Cao Chọn Lọc Trong Đề Thi Học Sinh Giỏi

Ví dụ : I broke in “the” leg nạm cho I broke in “my” leg.

*

( Bảng dục tình giữa tính từ tải trong tiếng Anh với những đại từ khác )

Học thử ngay Tại Đây

Bài tập về tính chất từ mua trong giờ anh tất cả đáp án

1/ Write the correct possessive pronoun for each sentence.

That book belongs lớn those kids. That book is _________________.

Đáp án: theirs

This bicycle belongs lớn my neighbor Bill. This bicycle is _________________.

Đáp án: his

This scarf belongs to lớn my aunt Tina. This scarf is _____________.

Đáp án: hers

This toy belongs lớn you. This toy is ______________.

Đáp án: yours

This apartment belongs to lớn me & my cousin. This apartment is _____________.

Đáp án: ours

These mittens belong to lớn my mother. These mittens are _____________.

Đáp án: hers

Those cookies belong to lớn my sister”s friends. Those cookies are _______________.

Đáp án: theirs

These suitcases belong to lớn you and your wife. These suitcases are ___________________.

Đáp án: yours

That pillow belongs khổng lồ me. That pillow is __________________.

Đáp án: mine

That lamp belongs to my aunt and uncle. That lamp is _____________.

Đáp án: theirs

2/ Complete the sentences with the words in the word danh sách below.

her hers his His my our ours their

The Mysterious Volkswagen

Last week, we had a các buổi tiệc nhỏ at ______1________ house. Many people came, and there were lots of cars parked outside. At the over of the party, only three people were left: myself, Eric, & Cathy. However, there were four cars. One of them was a Volkswagen. I didn”t remember seeing it before, so I asked whose it was.

Xem thêm: Dùng Thuốc Tránh Thai Nào Tốt Không Tăng Cân ? Thực Hư Chuyện Thuốc Tránh Thai Khiến Tăng Cân

Eric said it wasn”t ______2______ car. ______3_______ is a Chevrolet pickup. When I asked Cathy if it was _____4______, she said no – ____5___ oto is a Ford Explorer. I knew it wasn”t _______6______ car, of course. Finally, I called the police, & they came and examined it. They said it belonged lớn a family on the next street. Someone stole it from ______7______ street và left it on ______8______.

Đáp án :

our his His hers her my their ours ( xem thêm phương pháp học tiếng anh tiếp xúc đàm thoại qua phim hiệu quả )

*

(Giao diện trang web học giờ đồng hồ anh qua phim tác dụng ankhanhtech.com.vn ) (Video một đoạn clip song ngữ trên website ankhanhtech.com.vn )