Sau After Dùng Thì Gì

     

Cấu trúc after được sử dụng phong phú và đa dạng trong mệnh đề chỉ thời gian, dưới vai trò kết nối các câu để làm cho một câu hoàn hảo về phương diện ngữ pháp với ngữ nghĩa.

Bạn đang xem: Sau after dùng thì gì

Cùng tham khảo bài viết dưới đây của ankhanhtech.com.vn, để vậy được cấu trúc cũng như cách dùng atter trong giờ Anh các bạn nhé.

*
*
*
*

+) để ý 2: Mệnh đề cất after rất có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. Ví như mệnh đề cất after được đặt tại đầu câu, nó sẽ tiến hành ngăn bí quyết với mệnh để chính bằng dấu phẩy “,”.

Ví dụ:

After they had finished the test, they went home.

= Sau khi chấm dứt bài kiểm tra, bọn họ sẽ đã về nhà.

Xem thêm: 7 Dạng Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 Kì 1 Nâng Cao Năm 2021, Toán Lớp 4 Cơ Bản Và Nâng Cao, Bồi Dưỡng Hsg

+) lưu ý 3: trong số mệnh đề đựng after, để thừa nhận mạnh đến việc đã dứt hành hễ đó trước khi hành động khác xảy ra, chúng ta sử dụng thì bây giờ đơn hoặc thì bây giờ hoàn thành; không sử dụng thì tương lai solo hay sau này gần.

Ví dụ:

We will go back home after we finish our business.We will go back trang chủ after we have finished our business.

= công ty chúng tôi sẽ về bên nhà sau khoản thời gian hoàn thành quá trình của mình.

Bài tập với cấu trúc after

They (come) ………….. Back home after they (finish) ………… their work.After David (go)…………. Home, we arrived.I watched movie after I …….(complete) my homework.After my father (finish)………. His work, we came back home.After Lan …………….. (eat) the cake, Lan began to lớn feel sick.After they …………….. (finish) lunch, they went out..

Xem thêm: Genshin Impact Pc Và Mobile Có Chơi Chung Được Không Hay Nhất 2022

Đáp án

came với had finishedhad gonehad completedfinisedhad eatenhad finished

Hy vọng, bài viết đã giúp cho bạn nắm được tường tận các cấu trúc after cũng tương tự cách dùng ví dụ trong từng trường hợp. Thường xuyên xuyên truy vấn trang web của Vui học tập Tiếng Anh, để tiếp thu cho bản thân thật nhiều kiến thức bổ ích.