Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu

     

Bài 8. Sắp xếp với lọc dữ liệu

1. Sắp xếp dữ liệu

a. Định nghĩa

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị vào một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tốt giảm dần.*Lưu ý 1:

Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ loại tiếng Anh

Dữ liệu trong những cột lúc sắp xếp phải có cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)

b. Biện pháp thực hiện

Cách 1. Sắp xếp dữ liệu bằng biện pháp sử dụng nút lệnh bên trên thanh công cụ:

Bước 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

Bước 2. Nháy nút

*

Sort Ascending trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút

*

Sort Descending bên trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)

*Lưu ý 2:Nếu em không quan sát thấy những nút lệnh

*

Sort Ascending,

*

Sort Descending bên trên thanh công cụ, thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy vào nút Toolbar Options

Bước 2. Trỏ vào địa chỉ cửa hàng or Remove Buttons

Bước 3. Chọn Standard

Bước 4. Nháy chuột để đánh dấu những nút lệnh cần hiển thị

*

Hình 1. Hiển thị những nút lệnh sắp xếp​

Cách 2. Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:

Bước 1.


Bạn đang xem: Sắp xếp và lọc dữ liệu


Xem thêm: Hồ Sơ, Thủ Tục Làm Lý Lịch Tư Pháp Cho Người Nước Ngoài Năm 2022


Xem thêm: Tra Cứu Bảng Giá Sửa Màn Hình Điện Thoại Bị Đen Bao Nhiêu Tiền ?


Chọn một ô vào cột cần sắp xếp

Bước 2. Vào bảng chọn Data Sort xuất hiện hộp thoại Sort

Bước 3. Chọn Ascending hoặc Descending

Bước 4. Nháy OK

*

Hình 2. Các chức năng vào hộp thoại Sort​

2. Lọc dữ liệu

a. Định nghĩa

Lọc dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định như thế nào đó.b. Những bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị:

Chọn một ô trong vùng bao gồm dữ liệu cần lọc

Mở bảng chọn Data / Filter / AutoFilter. (Xuất hiện

*

(mũi tên) trên sản phẩm tiêu đề cột)

Bước 2: Lọc:

Nháy chuột vào nút

*

(mũi tên) trên sản phẩm tiêu đề cột

Nháy chọn một giá bán trị mà ta muốn lọc vào danh sách

Một số lưu ý:

Sau khi tất cả kết quả lọc vào một cột, có thể chọn cột không giống để tiếp tục lọc

Đểhiển thị lại toàn bộ list chọn lệnh: Data / Filter / Show All

Thoát khỏi chế độ đặt lọc:Data / Filter và nháy chuột xóa đánh dấu AutoFilter

c. Lọc những hàng có mức giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Bước 1. Mở chế độ lọc (Data / Filter / AutoFilter).

Bước 2. Nháy nút mũi thương hiệu trên tiêu đề cột cần lọc cùng chọn vị trí cao nhất 10

Bước 3. Thiết đặt những lựa chọn trong hộp thoại Top cùng nháy Ok

*

Hình 3. Thiết đặt những lựa chọn vào hộp thoại Top