Sách Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

     

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng quang đồng công ty biên. Đối tượng phân tích cơ phiên bản của môn học tập là hệ thống quan điểm, công ty trương, cơ chế của Đảng trong quy trình cách mạng vn - từ phương pháp mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách social chủ nghĩa.
Bạn đang xem: Sách đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Giáo trình bao gồm 9 chương:

- Chương mở đầu: Đối tượng, trọng trách và cách thức nghiên cứu vớt môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng cùng sản việt nam ;

- Chương I: Sự thành lập và hoạt động của Đảng cộng sản vn và cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng;

- Chương II: Đường lối chiến đấu giành chính quyền (1930-1945);

- Chương III: Đường lối binh lửa chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm chiếm (1945-1975);

- Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;

- Chương V: Đường lối kiến tạo nền kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa;

- Chương VI: Đường lối xây dựng khối hệ thống chính trị;

- Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các sự việc xã hội;

- Chương VIII: Đường lối đối ngoại.


*

Hỏi - đáp môn lịch sử hào hùng Đảng cộng sản vn (Dành đến bậc đh hệ chuyên và không siêng lý luận chủ yếu trị)


*

*Xem thêm: Game Tính Toán Lớp 1 - Bé Vui Học Toán Lớp 1

*

*

Giáo trình Triết học tập (Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào sản xuất thạc sĩ, tiến sĩ những ngành khoa học tự nhiên, công nghệ) (Xuất phiên bản lần sản phẩm năm)


Lịch sử Đoàn tuổi teen Cộng sản tp hcm tỉnh tỉnh bình dương (1976 – 2020) (Xuất bạn dạng lần hai, bao gồm chỉnh sửa, xẻ sung)
Xem thêm: Các Bộ Lạc Nguyên Thủy - Những Bộ Tộc Vẫn Giữ Nếp Sống Từ Thời Nguyên Thủy

Chọn video đáng nhớ 75 năm ra đời Nhà xuất bạn dạng Chính quốc gia Sự thật - lốt ấn vàng, tiếp tục sự trở nên tân tiến reviews cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” Thời sự VTV trình làng hai cuốn sách nhiều tính lý luận và trong thực tế của Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu cuốn sách mọi điểm new về an toàn quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trình làng Tủ sách “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” với Tọa đàm, reviews bộ sách “Thượng tướng è cổ Văn Trà và hầu như chặng đường lịch sử vẻ vang B2 thành đồng” trưởng phòng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa du lịch thăm quan hai gác sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác” ở trong nhà xuất bạn dạng Chính trị quốc gia Sự thiệt Tổng kết công tác làm việc năm 2021 cùng triển khai trọng trách năm 2022 Sách lý luận chính trị sát cánh cùng công tác làm việc tư tưởng của Đảng vào thời đại số Stbook - khối hệ thống xuất bản, sản xuất xuất phiên bản phẩm năng lượng điện tử - đơn vị xuất bạn dạng Chính trị quốc gia Sự thiệt