Phương trình đường thẳng qua 2 điểm

     

Cảm ơn chúng ta đã xịt thăm Blog. Bài viết này vẫn hướng dẫn các bạn cách viết phương trình con đường thẳng trải qua 2 điểm trong môn Hình học tập lớp 10.


1. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trong khía cạnh phẳng tọa độ, mang đến điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*