Câu 14072: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình bí mật không đựng không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam hóa học rắn và các thành phần hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước và để được 300 ml dung dịch Y. Hỗn hợp Y bao gồm pH bằng

A.

Bạn đang xem:

4

B.

Xem thêm: Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới, Giới Thiệu Bộ Sách: “Who

2

C.

Xem thêm: (Doc) Quy Trình Sản Xuất Bánh Bông Lan, (Doc) Quy Trình Sản Xuất Và Thuyết Minh

1

D. 3


Giải đưa ra tiết:

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

x------------------------------>2x----... 

m NO2 với O2=6.58-4.96=1.62g 

Gọi x là nCu(NO3)2 nhiệt độ phân 

Ta có: 

2x*46+x/2*32=1.62 suy ra x=0.015 mol 

4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 

2*0.015---------------------->0.03 

HNO3 = H+ + NO3- 

0.03------>0.03 

=0.03/0.3=0.1 M 

pH=1

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát