Nowadays, Television Becomes Very Popular

     
Nowadays, television becomes very popular. Both old and young people enjoy watching it very much. TV programs attract millions of viewers all around the world. In addition khổng lồ the news, television stations also broadcast many interesting programs such as sports, music, cartoons, wild life, popular science, reports, contests, movies, etc. At present, people can enjoy a live program on TV. Live program helps us see events at the same time as they are happening. In our country, we often watch live TV programs of important events & international soccer matches.Questions:1, what program helps us see events at the same time á they are happening?2,what vì chưng we often watch in our cuontry ?3,do you have a television mix at home?ai có tác dụng đúng bản thân tích mang đến 5 starts


Bạn đang xem: Nowadays, television becomes very popular

~ ( Chúc các bạn học xuất sắc ^^ ) ~

1) Live program helps us

2) We often watch live TV programs of important events & international soccer matches in our country.

3) Yes, I do


1. The live program helps us see events at the same time as they are happening. 

2. In our country, we often watch live TV programs of important events & international soccer matches. 

3. Yes, I do. / No, I don"t.Trên đó là câu trả lời của mình, bạn xem thêm nhé! cho bạn cám ơn, ngôi sao và CTLHN nếu bạn thấy có lợi nhé! Cám ơn bạn!! Chúc chúng ta ngày mai tốt lành!!


tiếng Anh

Lớp 7 1. Vietnam,/ people/ make/ preparations/ Tet holiday/ several/ weeks//.(Complete the sentences by using the given words)2. He/ The/ exciting/ from/ However,/ ...
tiếng Anh Lớp 7 /// II->III bạn nào trả lời đc thì hộ mình nha ko đc thì cx ko saoL. Write the pentences ustg y1. I120 km/Ho bỏ ra Minh" href="https://ankhanhtech.com.vn/cau-hoi/2235741.html"> các bạn chữa hộ mình với >/// II->III bạn nào trả lời được thì hộ bản thân nha ko đc thì cx ko saoL. Write the pentences ustg y1. I120 km/Ho chi Minh ...


Xem thêm: Một Hình Lập Phương Được Tạo Bởi 8 Khối Gỗ, Just A Moment

giờ Anh Lớp 7 1 , Viết đoạn văn viết về sở thích của bản thân bằng TAnh ( xem sách )Làn theo nhắc nhở SGK tiếng Anh mới 7 trang 12 ,13 ( hình 2, 3 )2, Viết đoạn văn về vuêcj tình ...
giờ đồng hồ Anh Lớp 7 Ex1: Find the word which has a different sound in the part underlined: 1. A. B(o)ttle B. (o)ne C. C(o)ffee D. P(o)t2. A. M(o)rning B. Y(o)ghurt C. ...
giờ Anh Lớp 7 Ex1: Find the word which has a different sound in the part underlined: 1. A. B(o)ttle B. (o)ne C. C(o)ffee D. P(o)t2. A. M(o)rning B. Y(o)ghurt C. ...
giờ đồng hồ Anh tốt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ trên Anh, thời nay là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German sẽ di cư mang đến Anh (chính từ "Angle" lại bắt nguồn từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 7 - Năm máy hai ở cấp cho trung học tập cơ sở, một cuồng quay mới lại mang đến vẫn bước tiếp trên phố đời học tập sinh. Học tập vẫn là trọng trách chính!

*Xem thêm: So Sánh Pha Sáng Và Pha Tối, So Sánh Giữa Pha Sáng Và Pha Tối

Tiểu học tập Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình hóa học Đề thi & kiểm tra câu hỏi review sách Read manga English Read novel English Tổng hợp mã tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá Giải chất hóa học bài xích Tập