Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 2

     

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen cùng sự cải cách và phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và cách tân và phát triển những quý hiếm của lịch sử dân tộc tư tưởng nhân loại, bên trên cơ sở trong thực tế của thời đại.

Bạn đang xem: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 2


Có lẽ đối với mỗi sinh viên Những nguyên tắc cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác Lê nin đã hết quá lạ lẫm và trở thành một trong những môn học nặng nề “nuốt” nhất. Bởi vì vậy, việc tò mò Những nguyên tắc cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác lê nin 2 vẫn vô cùng quan trọng để góp sinh viên gồm sự chuẩn bị và học tác dụng hơn.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm và học thuyết” kỹ thuật của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự việc kế quá và cách tân và phát triển những giá trị của lịch sử vẻ vang tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng kẻ thống trị vô sản, giải phóng quần chúng lao hễ và giải phóng nhỏ người; là trái đất quan và phương pháp luận phổ cập của nhận thức khoa học.

Chủ nghĩa Mác-Lênin bao hàm hệ thống tri thức nhiều chủng loại về những lĩnh vực, nhưng trong những số ấy có ba bộ phận lý luận cơ phiên bản cấu thành công ty nghĩa Mác-Lênin là triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa làng mạc hội khoa học.

Những nguyên tắc cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác Lê nin 2

Ngoài 1 chương bắt đầu nhằm ra mắt khái lược về công ty nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề thông thường của môn học. địa thế căn cứ vào kim chỉ nam môn học, nội dung chương trình Những nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa mác lê nin được cấu tạo thành 3 phần, gồm 9 chương:

+ Phần đầu tiên có 3 chương bao quát những văn bản cơ bản về quả đât quan và phương thức luận của chủ nghĩa Mác – Lênin;

+ Phần đồ vật hai gồm 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học tập thuyết kinh tế của công ty nghĩa Mác – Lênin về thủ tục sản xuất tư bản chủ nghĩa;

+ Phần thứ cha có 3 chương, trong số ấy có 2 chương khái quát những ngôn từ cơ phiên bản thuộc lý luận của nhà nghĩa Mác – Lênin về nhà nghĩa làng mạc hội cùng 1 chương bao quát chủ nghĩa xã hội hiện nay thực với triển vọng.

Theo đó, Những nguyên tắc cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác lê nin 2 sẽ bao hàm cả phần 2 và phần 3 ( tổng số 6 chương).

Chương trình môn học những nguyên tắc cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác Lênin 2

Nội dung lịch trình môn học tập được ban hành theo đưa ra quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 mon 9 năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, rõ ràng như sau:

Phần thiết bị hai

HỌC THUYẾT kinh TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

“Sau khi phân biệt rằng chính sách kinh tế là cơ sở trên đó phong cách thiết kế thượng tầng thiết yếu trị được kiến tạo lên thì Mác chăm chú nhiều nhất đến sự việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Tác phẩm thiết yếu của Mác là cỗ “Tư bản” được nói riêng để nghiên cứu cơ chế kinh tế của thôn hội hiện tại đại, nghĩa là xã hội tư phiên bản chủ nghĩa.” (V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tập 23, tr.54)

Học thuyết tài chính của Mác là “nội dung đa phần của công ty nghĩa Mác” (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.60); là kết quả vận dụng thế giới quan duy vật và cách thức luận biện bệnh duy thứ vào quá trình nghiên cứu và phân tích phương thức cấp dưỡng tư bạn dạng chủ nghĩa. Bộ Tư bản chính là công trình xây dựng khoa học kếch xù nhất của C.Mác. “Mục đích sau cùng của bộ sách này là phát hiện ra quy luật tài chính của sự vận động của làng hội hiện đại”, tức thị của thôn hội tư bản chủ nghĩa, của xóm hội tứ sản. Nghiên cứu và phân tích sự phạt sinh, trở nên tân tiến và suy tàn của rất nhiều quan hệ cung ứng của một thôn hội khăng khăng trong định kỳ sử, kia là ngôn từ của học thuyết kinh tế của Mác” (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.72) mà trung tâm của nó là học thuyết cực hiếm và học thuyết quý hiếm thặng dư.

Học thuyết kinh tế của nhà nghĩa Mác-Lênin về thủ tục sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa không chỉ bao hàm học thuyết của C.Mác về cực hiếm và quý giá thặng dư cơ mà còn bao hàm học thuyết tài chính của V.I Lênin về nhà nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

Nội dung cha học thuyết này bao gồm những nguyên lý cơ phiên bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về thủ tục sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Chương IV.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TR­ƯNG VÀ ­ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện ra đời của cấp dưỡng hàng hoá

a) Phân công trạng động làng mạc hội

b) chính sách tư hữu về bốn liệu thêm vào hay tính chất tư nhân của quy trình lao động

2. Đặc trưng và ưu gắng của phân phối hàng hoá

a) Đặc trưng của tiếp tế hàng hoá

b) Ưu chũm của cung cấp hàng hoá

II. HÀNG HOÁ

1. Sản phẩm hoá và hai trực thuộc tính của sản phẩm hoá

a) có mang hàng hoá

b) nhị thuộc tính của sản phẩm hoá

– giá chỉ trị thực hiện của hàng hoá

– giá trị của sản phẩm hoá

c) mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

2. đặc thù hai khía cạnh của lao động thêm vào hàng hoá

a) Lao động nạm thể

b) Lao đụng trừu tượng

3. Lượng quý giá hàng hoá và những nhân tố tác động đến lượng cực hiếm hàng hoá

a) Thước đo lượng cực hiếm hàng hoá

– thời gian lao đụng cá biệt

– thời gian lao rượu cồn xã hội phải thiết

b) những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá

– Năng suất lao động

– cường độ lao động

– mức độ phức hợp của lao động

III. TIỀN TỆ

1. Lịch sử dân tộc phát triển của hình thái giá trị và thực chất của tiền tệ

a) lịch sử phát triển của hình thái giá trị

b) thực chất của tiền tệ

2. Chức năng của tiền tệ

a) Thước đo giá bán trị

b) phương tiện đi lại lưu thông

c) phương tiện thanh toán

d) phương tiện đi lại cất trữ

e) tiền tệ vắt giới

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Ngôn từ của quy phép tắc giá trị

– yêu cầu đối với sản xuất

– yêu thương cầu so với lưu thông

2. ảnh hưởng tác động của quy dụng cụ giá trị

– Điều tiết thêm vào và lưu giữ thông sản phẩm hoá

– Kích thích cách tân kỹ thuật, hợp lý và phải chăng hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động

– thực hiện sự lựa chọn thoải mái và tự nhiên và phân hóa fan lao động thành kẻ giàu fan nghèo.

Chương V.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN

1. Phương pháp chung của bốn bản

2. Xích míc của công thức chung của tư bản

3. Hàng hóa sức lao rượu cồn và chi phí công trong nhà nghĩa bốn bản

a) hàng hóa sức lao động

– Điều kiện để cho sức lao động trở thành hàng hóa

– nhì thuộc tính của sản phẩm & hàng hóa sức lao động

b) tiền công trong nhà nghĩa tư bản

– thực chất của chi phí công trong công ty nghĩa tứ bản

– Hai hình thức cơ phiên bản của chi phí công trong công ty nghĩa bốn bản

– Tiền công danh sự nghiệp nghĩa cùng tiền công thực tế.

Xem thêm: Nguyên Tắc Và Cách Bảo Quản Nhuỵ Hoa Nghệ Tây Saffron, Bảo Quản Saffron Theo Cách Của Người Iran

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Sự thống tuyệt nhất giữa quy trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra quý hiếm thặng dư

a) quá trình sản xuất định giá trị thực hiện trong nhà nghĩa tứ bản

b) quá trình sản xuất ra cực hiếm thặng dư

2. Khái niệm bốn bản, tư bản bất thay đổi và tư bạn dạng khả biến

a) Khái niệm tư bản

b) Tư bản bất biến và tư phiên bản khả biến

3. Tuần hoàn cùng chu gửi của tứ bản. Tư phiên bản cố định và tư bạn dạng lưu động

a) Tuần trả của bốn bản

b) Chu chuyển của bốn bản

c) Tư bạn dạng cố định với tư phiên bản lưu động

4. Tỷ suất cực hiếm thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

a) Tỷ suất giá trị thặng dư

b) trọng lượng giá trị thặng dư

5. Hai phương thức sản xuất ra giá trị thặng dư và quý hiếm thặng dư rất ngạch

a) cung cấp ra quý hiếm thặng dư hay đối

b) cấp dưỡng ra cực hiếm thặng dư tương đối

c) quý giá thặng dư vô cùng ngạch

6. Phân phối ra giá trị thặng dư – quy cách thức kinh tế tuyệt đối hoàn hảo của chủ nghĩa tứ bản

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN

1. Thực chất và động cơ của tích lũy bốn bản

2. Tích tụ và triệu tập tư bản

3. Kết cấu hữu cơ của tư bản

IV. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Túi tiền sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

a) ngân sách chi tiêu sản xuất tư bản chủ nghĩa

b) Lợi nhuận cùng tỷ suất lợi nhuận

– Lợi nhuận

– Tỷ suất roi và những nhân tố ảnh hư­ởng cho tới tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận trung bình và giá cả sản xuất

a) cạnh tranh nội cỗ ngành cùng sự hình thành giá trị thị tr­ường.

b) tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa những ngành với sự có mặt lợi nhuận bình quân

c) Sự chuyển hóa của giá chỉ trị hàng hóa thành chi phí sản xuất

3. Sự phân chia giá trị thặng d­ư giữa những tập đoàn t­ư bản

a) T­ư bản thư­ơng nghiệp cùng lợi nhuận thư­ơng nghiệp

– Tư­ phiên bản th­ương nghiệp

– roi th­ương nghiệp

b) T­ư bạn dạng cho vay cùng lợi tức

– T­ư bản cho vay

– lợi tức và tỷ suất lợi tức

– tín dụng thanh toán tư­ phiên bản chủ nghĩa; bank và lợi tức đầu tư ngân hàng

c) doanh nghiệp cổ phần. Tư­ phiên bản giả cùng thị tr­ường triệu chứng khoán

– công ty cổ phần

– T­ư bản giả cùng thị trư­ờng chứng khoán

d) quan lại hệ phân phối tư phiên bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa

– Sự ra đời quan hệ phân phối tư bạn dạng chủ nghĩa trong nông nghiệp

– bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa

– Các hình thức cơ bản của địa sơn tư phiên bản chủ nghĩa.

Chương VI.

HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Bước chuyển từ công ty nghĩa tư bản tự do đối đầu và cạnh tranh sang chủ nghĩa t­ư phiên bản độc quyền

2. Năm điểm sáng kinh tế cơ bạn dạng của chủ nghĩa tư phiên bản độc quyền

a) tập trung sản xuất và những tổ chức độc quyền

b) Tư phiên bản tài thiết yếu và lũ đầu sỏ tài chính

c) Xuất khẩu tư­ bản

d) Sự phân chia nhân loại về kinh tế giữa những tổ chức độc quyền

e) Sự phân chia trái đất về cương vực giữa những cư­ờng quốc đế quốc

3. Sự buổi giao lưu của quy cơ chế giá trị cùng quy lao lý giá trị thặng d­ư trong tiến trình chủ nghĩa tư bản độc quyền

a) Sự hoạt động vui chơi của quy qui định giá trị

b) Sự buổi giao lưu của quy khí cụ giá trị thặng d­ư

II. CHỦ NGHĨA T­Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của nhà nghĩa t­ư bạn dạng độc quyền công ty nư­ớc

2. Những biểu thị của công ty nghĩa tư bạn dạng độc quyền nhà nư­ớc

a) Sự phối kết hợp về bé ngư­ời giữa những tổ chức chọn lọc và cỗ máy nhà n­ước

b) Sự hiện ra và cách tân và phát triển của cài nhà n­ước

c) Sự can thiệp của phòng n­ước vào các quá trình kinh tế

III. ĐÁNH GIÁ chung VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ­ BẢN

1. Sứ mệnh của nhà nghĩa tư­ phiên bản đối với sự cải cách và phát triển của nền chế tạo xã hội

2. Giới hạn lịch sử vẻ vang của công ty nghĩa t­ư bản

Phần thiết bị ba

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trên cửa hàng học thuyết kinh tế tài chính về cách làm sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa, nhất là học thuyết quý hiếm thặng dư, “Mác đã hoàn toàn dựa vào và chỉ phụ thuộc những quy luật kinh tế của sự đi lại của xã hội tiến bộ mà kết luận rằng xã hội tư phiên bản chủ nghĩa nhất định sẽ đề xuất chuyển trở thành xã hội làng hội nhà nghĩa. Vấn đề xã hội hóa lao động, càng ngày càng tiến cấp tốc thêm bên dưới muôn vàn bề ngoài …, đã biểu lộ đặc biệt rõ ràng ở sự phát triển của đại công nghiệp, …, đó là cơ sở thiết bị chất đa số cho sự thành lập không thể tránh ngoài của công ty nghĩa xóm hội. Động lực trí thông minh và niềm tin của sự chuyển đổi đó, lực lượng thể hóa học thi hành sự biến đổi đó là thống trị vô sản, giai cấp đã được phiên bản thân nhà nghĩa tư phiên bản rèn luyện. Cuộc tranh đấu của thống trị vô sản chống thống trị tư sản, biểu lộ dưới nhiều vẻ ngoài khác nhau và văn bản của những bề ngoài này càng ngày phong phú, – duy nhất định biến thành một trận đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản nhằm mục tiêu giành tổ chức chính quyền (“chuyên thiết yếu vô sản”)”. (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.86-87).

Như vậy, trong chủ nghĩa Mác-Lênin, học tập thuyết tài chính về cách làm sản xuất tư bản chủ nghĩa thuộc với phần tử lý luận triết học tập là những cửa hàng lý luận tất yếu cùng trực tiếp của chủ nghĩa thôn hội khoa học, tức giáo lý Mác-Lênin về công ty nghĩa xã hội. Bởi vì vậy, theo nghĩa rộng công ty nghĩa xóm hội khoa học chính là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa eo hẹp thì nó là một phần tử lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin – bộ phận lý luận về chủ nghĩa xã hội, đó là bộ phận lý luận nghiên cứu và phân tích làm biệt lập vai trò sứ mệnh lịch sử hào hùng của ách thống trị công nhân; tính thế tất và câu chữ của cách mạng xã hội chủ nghĩa; quá trình hình thành và cách tân và phát triển của hình thái tởm tế-xã hội cùng sản nhà nghĩa; quy dụng cụ và tuyến phố xây dựng chủ nghĩa xóm hội và chủ nghĩa cộng sản.

Chương VII.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. ách thống trị công nhân cùng sứ mệnh lịch sử dân tộc của nó

a) Khái niệm giai cấp công nhân

– quan niệm của những nhà bom tấn chủ nghĩa Mác-Lênin về thống trị công nhân

– quan liêu niệm bây chừ về kẻ thống trị công nhân

b) câu chữ và điểm sáng sứ mệnh lịch sử của ách thống trị công nhân

– văn bản sứ mệnh lịch sử vẻ vang của thống trị công nhân

– Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

2. Điều kiện khách quan chế độ sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân

a) Địa vị khiếp tế-xã hội của thống trị công nhân trong làng hội tư bản chủ nghĩa

– Địa vị tài chính của giai cấp công nhân trong làng hội tư phiên bản chủ nghĩa

– Địa vị làng hội của thống trị công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa

b) Đặc điểm bao gồm trị-xã hội của ách thống trị công nhân

– ách thống trị công nhân là ách thống trị tiên tiến tuyệt nhất thời đại ngày nay

– giai cấp công nhân là thống trị có tính bí quyết mạng triệt để nhất

– kẻ thống trị công nhân có ý thức tổ chức triển khai kỷ hình thức cao nhất

– ách thống trị công nhân có bản chất quốc tế

3. Mục đích của Đảng cùng sản trong quy trình thực hiện nay sứ mệnh lịch sử của thống trị công nhân

a) Tính tất yếu cùng quy chế độ hình thành, cải cách và phát triển chính đảng của ách thống trị công nhân

– vượt trình phát triển của thống trị công nhân và trào lưu đấu tranh của ách thống trị công nhân

– Tính thế tất xây dựng chủ yếu đảng của ách thống trị công nhân

– Quy luật ra đời và cách tân và phát triển của Đảng cộng sản

b) quan hệ giữa Đảng cộng sản với thống trị công nhân

– kẻ thống trị công nhân là cơ sở thống trị của Đảng cộng sản

– Đảng cùng sản là đội mũi nhọn tiên phong chiến đấu, là lãnh tụ bao gồm trị, là bộ tham mưu kungfu của thống trị công nhân

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách social chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

a) định nghĩa cách mạng xã hội chủ nghĩa

b) vì sao của cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Mục tiêu, động lực và ngôn từ của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– ngôn từ của cách social chủ nghĩa

3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách social chủ nghĩa

a) Tính thế tất và cơ sở khách quan của đoàn kết giữa kẻ thống trị công nhân với thống trị nông dân

– Tính tất yếu khách quan của liên hiệp giữa kẻ thống trị công nhân với thống trị nông dân

– cơ sở khách quan tiền (cơ sở gớm tế, thiết yếu trị,….) bảo đảm sự liên minh vững chắc và kiên cố và lâu dài hơn giữa kẻ thống trị công nhân với ách thống trị nông dân

b) ngôn từ và bề ngoài cơ bạn dạng của đoàn kết giữa kẻ thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

– văn bản của hòa hợp giữa kẻ thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

– nguyên lý cơ bạn dạng của cấu kết giữa ách thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

III. HÌNH THÁI tởm TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu cầm tất yếu đuối của sự thành lập hình thái khiếp tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa

– phương pháp luận cơ bạn dạng của việc dự báo xu thay tất yếu ớt của sự ra đời hình thái ghê tế-xã hội cộng sản công ty nghĩa

– xích míc cơ bạn dạng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và yêu cầu tất yếu hèn của sự sửa chữa hình thái ghê tế-xã hội tư bản chủ nghĩa bởi hình thái khiếp tế-xã hội cùng sản nhà nghĩa

– Sự trở nên tân tiến của cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu mang đến chuyên chủ yếu vô sản và sự xác lập hình thái khiếp tế-xã hội cùng sản nhà nghĩa

2. Những giai đoạn cách tân và phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa

a) Thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa xóm hội

– Tính tất yếu và hai mô hình quá độ lên công ty nghĩa buôn bản hội

– Đặc điểm cùng nội dung kinh tế tài chính của thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa buôn bản hội

– Đặc điểm và nội dung bao gồm trị, văn hóa xã hội của thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa xóm hội

b) nhà nghĩa buôn bản hội

– Khái niệm nhà nghĩa thôn hội

– Những đặc thù về kinh tế và chủ yếu trị của công ty nghĩa làng mạc hội

c) quá trình cao của làng hội cùng sản nhà nghĩa

– quan niệm “giai đoạn cao” của xã hội cộng sản nhà nghĩa

– Những đặc thù về sự cách tân và phát triển lực lượng sản xuất, gớm tế, bao gồm trị, văn hóa, nhỏ người, … ở quy trình cao của làng mạc hội cộng sản công ty nghĩa.

Chương VIII.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT trong TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Thành lập nền dân nhà xã hội công ty nghĩa

– định nghĩa dân công ty và nền dân chủ

– Những đặc thù của nền dân công ty xã hội nhà nghĩa

– Tính thế tất của việc xây dựng nền dân công ty xã hội chủ nghĩa

2. Kiến tạo nhà nước buôn bản hội chủ nghĩa

– quan niệm nhà nước buôn bản hội nhà nghĩa

– Đặc trưng cùng chức năng, nhiệm vụ ở trong phòng nước làng mạc hội chủ nghĩa

– Tính tất yếu của câu hỏi xây dựng đơn vị nước xã hội chủ nghĩa

II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Khái niệm nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

– quan niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa truyền thống xã hội chủ nghĩa

– Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

– Tính thế tất của việc xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

2. Câu chữ và cách thức xây dựng nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu, văn bản và đặc điểm cơ bạn dạng của nền văn hóa XHCN

– Xây dựng gia đình văn hóa xã hội nhà nghĩa – giữa những nội dung cơ phiên bản của trọng trách xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội nhà nghĩa

– cách làm xây dựng nền văn hoá làng hội công ty nghĩa

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Vấn đề dân tộc và hình thức cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc xử lý vấn đề dân tộc

– quan niệm dân tộc; nhị xu hướng cải tiến và phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong các bước xây dựng công ty nghĩa làng hội

– Những qui định cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết vấn đề dân tộc

2. Vụ việc tôn giáo và nguyên lý cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết vấn đề tôn giáo

– có mang tôn giáo và vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng nhà nghĩa buôn bản hội

– những nguyên tắc cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin trong việc xử lý vấn đề tôn giáo.

Chương IX.

Xem thêm: Khai Quật Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng, Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Giải pháp mạng tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa làng mạc hội hiện tại thực đầu tiên trên nuốm giới

a) cách mạng mon Mười Nga (1917)

– Sự thành công xuất sắc của bí quyết mạng mon Mười Nga

– bài bác học lịch sử từ cuộc giải pháp mạng tháng Mười Nga vĩ đại

b) quy mô chủ nghĩa xã hội trước tiên trên vắt giới

– Những thành công của mô hình chủ nghĩa làng hội theo kiểu Xôviết với tư biện pháp là quy mô chủ nghĩa thôn hội trước tiên trên cầm giới

– bài học lịch sử hào hùng từ quy mô chủ nghĩa buôn bản hội theo kiểu Xôviết

2. Sự thành lập và hoạt động của hệ thống các nước thôn hội công ty nghĩa và đông đảo thành tựu của nó

a) Sự thành lập và cải tiến và phát triển của khối hệ thống các nước buôn bản hội chủ nghĩa

– Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc bản địa trên nuốm giới

– Sự thành lập và hoạt động và cải cách và phát triển của khối hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của những Đảng cộng sản ở nỗ lực kỷ XX

b) rất nhiều thành tựu của nhà nghĩa làng mạc hội hiện thực

– đông đảo thành tựu về chủ yếu trị, văn hóa, làng hội

– đa số thành tựu khiếp tế

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự khủng hoảng rủi ro và sụp đổ của quy mô chủ nghĩa làng mạc hội Xôviết

– Sự khủng hoảng của quy mô chủ nghĩa làng mạc hội Xôviết

– Sự sụp đổ của chính sách xã hội công ty nghĩa làm việc Liên Xô và các nước Đông Âu

2. Tại sao dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa thôn hội Xôviết

a) vì sao sâu xa là những sai lạc thuộc về mô hình phát triển của chủ nghĩa làng mạc hội Xôviết

b) tại sao chủ yếu cùng trực tiếp

– Đường lối hữu khuynh, thời cơ và xét lại

– Âm mưu “diễn vươn lên là hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Nhà nghĩa tư bạn dạng không yêu cầu là tương lai của xóm hội loại người

– thực chất của chủ nghĩa tư bản không rứa đổi 

– các yếu tố làng hội nhà nghĩa đã xuất hiện thêm trong lòng xã hội tư bản

– Tính nhiều chủng loại của những xu hướng cách tân và phát triển của nhân loại đương đại

2. Công ty nghĩa làng hội – sau này của thôn hội loài người

a) Liên Xô và những nước Đông Âu sụp đổ không tức là sự cáo tầm thường của chủ nghĩa thôn hội

b) các nước xã hội chủ nghĩa còn lại thực hiện cải cách, mở cửa, đổi mới và ngày càng đã đạt được những thành tích to lớn

c) Đã xuất hiện xu hướng đi lên chủ nghĩa thôn hội.”

Trên đây, cửa hàng chúng tôi mang tới đến Quý người tiêu dùng những thông tin quan trọng liên quan tới Những nguyên lý cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác lê nin 2. Để hiểu thêm thông tin chi tiết Quý người sử dụng đừng ngần ngại contact với chúng tôi để được cung ứng nhanh giường nhất.