Nguyên Tố A Không Phải Là Khí Hiếm

     
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn thể nội dung vấn đáp


Bạn đang xem: Nguyên tố a không phải là khí hiếm

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản ankhanhtech.com.vn.Xem toàn thể các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với team ngũ giáo viên ankhanhtech.com.vn bằng cách Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện thời
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng ký với Facebook
*Xem thêm: Một Bể Nước Dạng Hình Hộp Chữ Nhật Có Dạng Hình Hộp Chữ Nhật Có Kích Thước

*

*
Phương Dung
a) (1) Nguyên tử của nguyên tốBBcó phân lớp bên ngoài cùng là4s4snên có tối đa2e2elớp ngoại trừ cùng vàBBlà kim loại. Nguyên tử của nguyên tốAAcó phân lớp ngoài cùng là3s3s. Suy raAAcó thể là kim loại (3p1,3p23p1,3p2) hoặc phi kim (3p4,3p5,3p63p4,3p5,3p6). Theo trả thiếtAAkhông bắt buộc là khí hiếm.(2) tổng thể e 2 phân lớp ngoài cùng củaAAvàBBlà77- giả dụ củaAAlà4s1→4s1→BBlà3p63p6→→BBlà khí thảng hoặc (loại)- nếu như củaAAlà4s2→4s2→BBlà3p53p5→→BBlà phi kimA:1s22s22p63s23p64s2A:1s22s22p63s23p64s2(AAlàCaCa)B:1s22s22p63s23p5B:1s22s22p63s23p5(BBlàClCl)b) Sự phân bố electron trên những obitan nguyên tử của các nguyên tốK(Z=19)K(Z=19)vàCa(Z=20)Ca(Z=20)có điểm sáng là đều bỏ qua phân lớp3d3d, những electron thứ19,2019,20điền vào phân lớp4s


Xem thêm: Vì Sao Xã Hội Nguyên Thủy Tan Rã ? Vì Sao Xã Hội Nguyên Thủy Tan Rã

​Cấu hình của X, Y là:X:1s22s22p63s23p64s23d104pxX:1s22s22p63s23p64s23d104pxY:1s22s22p63s23p64syY:1s22s22p63s23p64syVì X ko là khí hiếm yêu cầu X là một trong những phi kimTa có: pY = nY =>Y = 36+2y =>y = 2 =>A = 40(Ca)pY = nY =>Y = 36+2y =>y = 2 =>A = 40(Ca) => Y là 1 trong những kim loạiVới x+y = 7 =>y = 5x+y = 7 =>y = 5. Cấu hình electron của X, Y là:X:1s22s22p63s23p64s23d104p5 =>X:BrX:1s22s22p63s23p64s23d104p5 =>X:BrX:1s22s22p63s23p64s2 =>Y:CaX:1s22s22p63s23p64s2 =>Y:CaTa có: nY = 1,240 = 0,03molnY = 1,240 = 0,03molY+2X→ YX2Y+2X→ YX2=>nX = 0,06 =>X = 5,994−1,20,06 = 79,9 =>nX = 0,06 =>X = 5,994−1,20,06 = 79,9Do đó:(1) 605(p+n1)+495(p+n2)1100 = 79,9 =>605n1+495n2 = 49390605(p+n1)+495(p+n2)1100 = 79,9 =>605n1+495n2 = 49390(2) n1+n2 = 90n1+n2 = 90n1 = 44n1 = 44 ; n2 = 46n2 = 46 => 2 đồng vị là: 7935Br3579Br cùng 8135Br3581Brkhối lượng nguyên tử của X1X1 và X2X2 trong một mol X là:mX1 = 79∗605∗6,022.102379,9∗1100 = 3,275.1023mX1 = 79∗605∗6,022.102379,9∗1100 = 3,275.1023mX2 = 81∗495∗6,022.102379,9∗1100 = 2,747.1023