Ngữ pháp tiếng trung quyển 2

     

Hôm nay họ sẽ học bài đầu tiên trong Giáo Trình Hán Ngữ quyển 2. Bài 16: 你常去图书馆吗 – Bạn liên tiếp đến thư viện ko ? Trong bài bác này, các bạn cần nắm vững kiến thức về cách mô tả “thường xuyên làm những gì đó… 常/ 常常。。。

*

Nào bọn họ cùng bắt đầu bài new nhé.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng trung quyển 2


I. BÀI ĐỌC – 课文

1. 你常去图书馆吗 – Bạn liên tiếp đến thư viện ko ?

玛丽:我现在去图书馆,你跟我一起去,好吗? Mǎlì: Wǒ xiànzài qù túshū guǎn, nǐ gēn wǒ yīqǐ qù, hǎo ma?

麦克:好,咱们走吧。…. 你常去图书馆吗? Màikè: Hǎo, zánmen zǒu ba….. Nǐ cháng qù túshū guǎn ma?

玛丽:常去。我常借书,也常在那儿看书。你呢?常去吗? Mǎlì: Cháng qù. Wǒ cháng jiè shū, yě cháng zài nà’er kànshū. Nǐ ne? Cháng qù ma?

麦克:我也常去。有时候借书,有时候上网查资料,但不常在那儿看书。我总在宿舍看书。 Màikè: Wǒ yě cháng qù. Yǒu shíhòu jiè shū, yǒu shíhòu shàngwǎng chá zīliào, dàn bù cháng zài nà’er kànshū. Wǒ zǒng zài sùshè kànshū.

玛丽:你的宿舍安静吗? Mǎlì: Nǐ de sùshè ānjìng ma?

麦克:很安静。 Màikè: Hěn ānjìng.

2. 晚上你常做什么?- đêm hôm bạn thường làm gì?

A: 晚上你常做什么? Wǎnshàng nǐ cháng zuò shénme?

B: 复习课文,预习生词,或者做练习。有时候上网跟朋友聊天儿 或者 收发伊妹儿。 Fùxí kèwén, yùxí shēngcí, huòzhě zuò liànxí. Yǒu shíhòu shàngwǎng gēn péngyǒu liáotiān er huòzhě shōufā yī mèier.

A: 我也是,我还常看中文电影和电视剧的DVD。你常看吗? Wǒ yěshì, wǒ hái cháng kàn zhòng wén diànyǐng hé diànshìjù de DVD. Nǐ cháng kàn ma?

B: 我很少看。 Wǒ hěn shǎo kàn.

Xem thêm: Các Động Từ Đi Với Giới Từ, (Full) 100 Cụm Tính Từ Đi Với Giới Từ

A: 星期六和星期日你做什么? Xīngqíliù hé xīngqírì nǐ zuò shénme?

B: 有时候在宿舍休息,有时候跟朋友一起去公园玩儿 或者 去超市买东西。 Yǒu shíhòu zài sùshè xiūxí, yǒu shíhòu gēn péngyǒu yīqǐ qù gōngyuán wán er huòzhě qù chāoshì mǎi dōngxī.

II. TỪ VỰNG – 词汇

Sang cho tới quyển 2, mỗi bài bác sẽ nhiều từ vựng hơn. Số lượng từ vựng nặng nề cũng xuất hiện nhiều hơn. Chúng ta nhớ chăm chú học nhé.

1. 现在 /xiànzài/ hiện tại tại, hiện thời 2. 跟 /gēn/ Và, cùng, với, theo, đi theo 3. 一起 /yīqǐ/ bên nhau (làm gì đó) 4. 咱们 /Zánmen/ chúng tôi 5. 走 /zǒu/ đi 6. 常 /cháng/ thường, thường thì 7. 有时候 /yǒu shíhòu/ bao gồm lúc, gồm khi 8. 时候 /shíhòu/ thời gian, khi, lúc 9. 借 /jiè/ mượn, vay 10. 上网 /shàngwǎng/ lên mạng, online 11. 查 /chá/ kiểm tra, tra xem, tìm kiếm 12. 资料 /zīliào/ bốn liệu, tư liệu 13. 总(是)/ zǒng (shì)/ tổng, luôn luôn luôn 14. 安静 /ānjìng/ yên ổn tĩnh, vắng lặng 15. 复习 / fùxí/ ôn tập 16. 课文 /kèwén/ bài xích đọc, bài xích khóa 17. 预习 /yùxí/ chuẩn bị 18. 生词 /shēngcí/ từ bắt đầu 19. 或者 /huòzhě/ hoặc, hoặc là 20. 练习 /liànxí/ rèn luyện 21. 聊天儿 / liáotiān’er/ nói chuyện, tán phễu 22. 收发 /shōufā/ thu phát, thừa nhận và đưa đi 23. 收 /shōu/ thu, nhận 24. 发 /fā/ phát, gởi đi, gửi đi 25. 伊妹儿 /yī mèier/ email, thư năng lượng điện tử 26. 电影 /diànyǐng/ điện ảnh, phim điện ảnh 27. 电视剧 /diànshìjù/ phim truyền hình, phim truyền hình các tập 28. 休息 /xiūxi/ sinh sống 29. 宿舍 /sùshè/ cam kết túc xá 30. 公园 /gōngyuán/ khu dã ngoại công viên 31. 超市 /chāoshì/ ẩm thực 32. 东西 /dōngxī/ thứ vật

III. NGỮ PHÁP – 语法

1. Mô tả cùng ai đó, cùng với ai đó làm gì với 跟

Cấu trúc: 跟 + đại từ chỉ người, một ai đó ví dụ + hễ từ

Ví dụ: – 她跟他谈恋爱。 – Cô ấy với anh ấy yêu nhau. – 你们跟老王跳。 – Mọi bạn nhảy theo lão vương đi. – 我跟你去 – Tao đi cùng mày, tao với mi đi, tao đi cùng với mày. – 我跟你一起去。- Tao với mày cùng cả nhà đi.

2. Thuộc nhau làm cái gi đó: 一起 + hễ từ

Ví dụ: – 一起走。 cùng cả nhà đi. – 想吃,一起吃。 ước ao chén bên nhau chén. – 这杯,我们一起干吧。 Ly này, họ cùng nhau cạn nhé. Lưu ý: 一起来 – cùng nhau làm nào đó (theo ngữ cảnh nhé). Ví dụ đang ngồi ăn uống, thì thứ hạng 来来,我们一起来 = nào, nào, chúng ta cùng nhau ăn. (cùng nhau dùng món ăn nhé). Đang xua giết, thử thách đánh nhau chẳng hạn: 怕什么怕,你们一起来吧。- Sợ đồ vật gi mà sợ, bầy mày cùng nhau đến đi (bọn ngươi xông vào đó (bố mày tiếp)).

Xem thêm: Dẫn V Lít Hỗn Hợp X Gồm Axetilen Và Hidro

3. 。。。好吗? Rủ ai đó làm nào đấy cùng mình

– Kiểu mong đi khu dã ngoại công viên chơi tuy vậy một mình, rủ thêm anh bạn (nó đi cùng thì đi, ko đi thì thôi mình tự đi) ta dùng 好吗?sau câu nói. -> 你跟我去公园玩儿,好吗?

4. Tách biệt 咱们 cùng 我们

咱们 với 我们 đều là chúng tôi, bọn chúng ta. Tuy nhiên 咱们 rộng lớn hơn, khi nói 咱们 nghĩa là bao gồm tất cả những người có mặt tại đó. Còn 我们 thì tất cả thể bao gồm tất cả, có thể không. — Ví dụ: 1 đội 5 thằng đang đi chơi thì gặp gỡ nhóm chúng ta nữa 3 thằng. Cùng 8 thằng đứng lại nói chuyện với nhau. A. Cơ hội đó trong nhóm 5 thằng có 1 thằng nói là: 晚了,咱们快走啊。 – Muộn rồi, chúng ta mau đi thôi. Nghĩa là thằng đó rủ cả đội 8 thằng thuộc đi. B. Còn giả dụ nó nói: 晚了,我们快走啊 – Muộn rồi, bầy mình mau đi thôi. – rất có thể nó rủ cả 3 thằng cơ đi cùng luôn. Cũng có thể nó chỉ rủ 5 thằng team nó đi thôi. (Mà điều này thường là nghiêng hẳn về trường vừa lòng 2 nhiều hơn).

5. Miêu tả tần suất thói quen: 很少,常, 常常,总(是)

从不 -> 很少 (不常) -> 有时候 ->常 -> 常常 (经常) -> 总(是) chưa từng -> rất ít lúc -> có những lúc -> thường xuyên -> tiếp tục -> luôn luôn — Ví dụ: 你常去超市买东西吗? – Mày có thường đi ăn uống mua đồ dùng không? – 从不去超市。 – chưa từng đi siêu thị. (chứ nói gì tới sở hữu đồ sống đó