NGÀY 19 THÁNG 12 LÀ NGÀY GÌ

     

giải pháp mạng tháng 8/1945 thành công, nước nước ta Dân công ty cộng hòa - nhà nước công nông thứ nhất ở quanh vùng Đông phái nam Á ra đời, ghi lại bước ngoặt béo tròn trong lịch sử dân tộc dân tộc Việt Nam. Từ bỏ đây, chính quyền cách mạng về tay Nhân dân, quần chúng. # lao động đã trở thành người làm chủ vận mệnh dân tộc mình. Nước việt nam Dân công ty Cộng hòa thành lập và hoạt động đã tác động, cổ vũ khỏe khoắn phong trào tranh đấu giải phóng dân tộc của các thuộc địa, làm cho các thế lực đế quốc và bọn phản động thế giới hết mức độ lo sợ. Mỹ công khai minh bạch ủng hộ, hỗ trợ Pháp quay trở về xâm lược việt nam và Đông Dương. Đế quốc Anh xuất phát từ quyền lợi thực dân với theo hành trình của Mỹ cũng ra mức độ ủng hộ ý vật dụng của thực dân Pháp tái chiếm phần Đông Dương. Đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn.

Bạn đang xem: Ngày 19 tháng 12 là ngày gì


*

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta ước ao hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng họ càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, bởi vì chúng quyết trọng tâm cướp vn lần nữa! Không! chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ một mực không chịu đựng mất nước, nhất thiết không chịu đựng làm nô lệ".

Đáp lại lời lôi kéo thiêng liêng của quản trị Hồ Chí Minh, vào tầm 20 giờ thuộc ngày, bởi những loạt đại chưng từ pháo đài trang nghiêm Láng phun vào các phương châm của địch trong thành phố, quân cùng dân Thủ đô tp hà nội chính thức mở đầu cuộc nội chiến chống Pháp với ý thức "Quyết tử mang đến Tổ Quốc quyết sinh".

Cùng với Hà Nội, quân cùng dân các địa phương mọi Bắc, Trung, Nam, từ Hải Phòng, nam Định, Hải Dương… mang lại Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, sử dụng Gòn… đang đồng loạt gan góc đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc bản địa muôn tín đồ như một, phổ biến sức đồng lòng, độc nhất tề vực dậy cầm vũ khí chống giặc nước ngoài xâm với ý chí sục sôi, quyết tâm hy sinh và tinh thần tất thắng.

"Hỡi đồng bào!

Chúng ta buộc phải đứng lên! ngẫu nhiên đàn ông, lũ bà, bất kỳ người già, bạn trẻ, không phân tách tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người vn thì phải đứng dậy đánh thực dân Pháp để cứu vớt Tổ quốc. Ai gồm súng dùng súng, ai bao gồm gươm dùng gươm, không có gươm thì cần sử dụng cuốc, thuổng, gậy gộc. Người nào cũng phải ra sức phòng thực dân Pháp cứu nước".

Xem thêm: Quất Hấp Đường Phèn Cho Trẻ Sơ Sinh Hiệu Quả, Mách Mẹ Cách Chữa Trị Ho Cho Trẻ Sơ Sinh

Lời lôi kéo toàn quốc binh cách của quản trị Hồ chí Minh đang hoạch định mặt đường lối cho cuộckháng chiến, kia là đao binh toàn dân, toàn diện, từ bỏ lực và vĩnh viễn nhằm giành độc lâp, thống nhất hoàn toàn đất nước.

Thực hiện đường lối đó cùng với sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, quân cùng dân ta vẫn giành chiến thắng vẻ vang sau 9 năm trường kỳ binh cách chống Pháp bởi Chiến dịch Điện Biên đậy năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn đụng địa cầu". Và 30 năm sau, chúng ta đã cắm lá cờ bên trên nóc dinh độc lập, xong cuộc chiến tranh mười ngàn ngày, mang lại tự do thống nhất toàn vẹn cho khu đất nước.

Xem thêm: Cho Thuê Phòng Trọ Quận 7 Giá 1 Triệu, Cho Thuê Phòng Trọ, Nhà Trọ Giá Từ 1

75 năm sau ngày việt nam kháng chiến, tổ quốc ta sẽ trải qua nhiều sự kiện chính trị to và tiến những cách dài, tuy thế Lời lôi kéo thiêng liêng bảo đảm an toàn Tổ quốc vẫn tương khắc sâu trong tim khảm mọi cá nhân Việt phái nam hôm nay. Với ý nghĩa lịch sử đặc trưng đó, hằng năm, họ lấy ngày 19/12 có tác dụng ngày kỷ niệm bác bỏ Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc phòng chiến.