NĂM NAY TUỔI CÔ HƠN 4 LẦN TUỔI CHÁU LÀ 2 TUỔI

     
*Bạn đang xem: Năm nay tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi

năm nay tuổi cô hơn 4 lần tuổi con cháu là 2 khi tuổi cháu bởi tuổi cô hiện nay tổng số tuổi của nhì cô con cháu là 94 tính tuổi cô hiện nay nay 

giúp bản thân giải ra nhé


*

Gọi tuổi cháu năm nay là a

​ Thì tuổi cô năm nay là 4 x a + 2

Khi tuổi cháu bằng tuổi cô thì:

Tuổi con cháu là: 4 x a + 2

Tuổi của cô ý là (tuổi cô bây giờ + tuổi cô hiện tại - tuổi con cháu hiện tại) = (4 x a + 2) + (4 x a + 2 - a) = 7 x a + 4

Mà tuổi cô và cháu cộng lại là 94 nên, ta có:

4 x a + 2 + 7 x a + 4 = 94

=> 11 x a = 88 => a = 8

Vậy tuổi cháu bây chừ là 8, tuổi cô hiện giờ là: 8 x 4 + 2 = 34 (tuổi)

Đáp số: cô 34 tuổi


*

Ta bao gồm sơ đồ như sau:

Tuổi cháu hiện giờ là: l-----l

Tuổi cô bây chừ là: l-----l-----l-----l-----l--l

Tuổi cháu trong tương lai là: l-----l-----l-----l-----l--l

Tuổi cô về sau là: l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l--l--l

"Phần l--l với l--l--l nghỉ ngơi sơ đồ tuổi cô và con cháu sau này cộng lại là 6 tuổi nha tại do trên olm ko ghi được dấu kia phải mới vậy"

Giá trị một phần là:

(94-6):(4+7)=11(tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

11*4+2=46(tuổi)

Tuổi cháu bây chừ là:

(46-2):4=22(tuổi)

ĐS:46 tuổi

22 tuổi

học Tốt


Năm ni tuổi cô hơn 4 lần tuổi con cháu là 2 tuổi . Khi tuổi cháu bởi tuổi cô hiện nay thì tổng cộng tuổi của nhì cô con cháu là 94 tuổi . Tính tuổi cô bây chừ ... Giúp mik ghi nhớ ghi giải luôn nha . 
Xem thêm: Suy Nghĩ Về Hiện Tượng Sống Thờ Ơ Vô Cảm Trong Thế Hệ Trẻ Ngày Nay

Năm ni tuổi cô rộng 4 lần tuổi con cháu 2 tuổi. Lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện thời thì toàn bô tuổi của hai cô cháu là 94 tuổi. Tính tuổi cô hiện nay nay.


Năm nay cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi . Khi tuổi cháu bằng tuổi cô bây chừ thì tổng cộng tuổi của hai cô cháu là 94 tuổi. Tính tuổi cô bây giờ ?

 


năm nay tuổi cô rộng 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi. Khi tuổi cháu bằng tuổi cô bây chừ thì tổng cộng tuổi của 2 cô cháu là 94 tuổi. Tính tuổi cô hiện tại nay?


năm nay tuổi cô rộng 4 lần tuổi con cháu là 2 tuổi. Lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện giờ thì tổng thể tuổi của 2 cô cháu là 94 tuổi. Tính tuổi cô hiện nay?


Năm ni tuổi cô hơn 4 lần tuổi con cháu là 2 tuổi. Khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện giờ thì tổng cộng tuổi của 2 cô cháu là 94. Tính tuổi cô hiện tại nay?


Năm nay tuổi cô hơn 4 lần tuổi con cháu là 2 tuổi, lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện thời thì toàn bô tuổi của 2 cô cháu là 94. Tính tuổi cô bây giờ .
Xem thêm: Một Miếng Bìa Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Gấp 5 Lần Chiều Rộng, Trường Học Toán Pitago

năm nay , tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi . Lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện nay thì tổng cộng tuổi của 2 cô cháu 94 tuổi . Tính tuổi cô hiện giờ .


Năm ni tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi .Khi tuổi cháu bằng tuổi cô bây giờ thì tổng thể tuổi của cô và con cháu là 94 tuổi . Tính tuổi của cô hiện nay ?