MỘT VỆ TINH NHÂN TẠO BAY QUANH TRÁI ĐẤT Ở ĐỘ CAO H=6400KM

     

Một vệ tinh tự tạo bay quanh Trái Đất ở độ dài h bằng bán kính R của Trái Đất. đến R = 6 400km cùng lấy g =10m/s2. Hãy tính vận tốc và chu kì cù của vệ tinh.

Bạn đang xem: Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất ở độ cao h=6400km


Lực thu hút giữa trái đất với vệ tinh đóng vai trò là lực hướng trung khu giữ mang lại vệ tinh chuyển động tròn số đông trên quy trình của nó.

Xem thêm: Đặc Điểm Cấu Tạo Nào Của Giun Đũa Khác Với Sán Lá Gan ? Đặc Điểm Nào Của Giun Đũa Khác Với Sán Lá Gan

Ta có: Fhd= Fht$Rightarrow $ $G.fracM.m(R + h)^2 = fracm.v^2R + h$

$Leftrightarrow $ $v = sqrtfracG.MR + h = sqrtfracG.M2R = sqrtfracg.(R)^22R = sqrtfracg.R2 = sqrtfrac10.6400.10^32 approx 5,57.10^3$ (m/s).

Xem thêm: So Sánh Tính Chất Của Phản Xạ Có Điều Kiện Và Phản Xạ Không Điều Kiện

Chu kì xoay của vệ tinh là:

$T = frac2pi omega = frac2pi .2.Rv = frac4.pi .64.10^55,57.10^3 approx 14,2$ (s).


Xem toàn bộ: Giải bài 14 thiết bị lí 10: Lực phía tâm


Trắc nghiệm thiết bị lý 10 bài xích 14: Lực hướng trung ương
Từ khóa tìm kiếm Google: giải đáp câu 6, lưu ý câu 6, giải pháp làm câu 6 bài 14 lực hướng trung tâm

Giải những bài tập khác


Bình luận


Giải bài tập phần đông môn khác


Giải SGK 10 Kết nối học thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Văn chủng loại 10 liên kết tri thức
Giải toán 10 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải thứ lí 10 kết nối tri thức
Giải hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc 10 liên kết tri thức
Giải Tin học tập 10 liên kết tri thức
Giải Âm nhạc 10 liên kết tri thức
Giải Mĩ thuật 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải thiết kế technology 10 kết nối tri thức
Giải technology trồng trọt 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 10 kết nối tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập một bàn chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Văn chủng loại 10 chân trời sáng tạo
Giải toán 10 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập một chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải vật lí 10 chân trời sáng tạo
Giải chất hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Tin học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục đào tạo kinh tế lao lý 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo bạn dạng 1
Giải chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 2
Giải giáo dục quốc phòng an toàn 10 chân trời sáng tạo
Giải thiết kế công nghệ 10 chân trời sáng tạo
Giải technology trồng trọt 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 chân trời sáng tạo
Giải giờ Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Văn mẫu mã 10 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải đồ vật lí 10 cánh diều
Giải chất hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học tập 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử 10 cánh diều
Giải Tin học tập 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo kinh tế luật pháp 10 cánh diều
Giải giáo dục quốc phòng bình an 10 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 10 cánh diều
Giải giờ Anh 10 Explore new worlds
Giải SBT lớp 10 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT toán 10 kết nối tri thức
Giải SBT toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT hóa học 10 liên kết tri thức
Giải SBT sinh học 10 liên kết tri thức
Giải SBT đồ vật lí 10 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử hào hùng 10 kết nối tri thức
Giải SBT địa lí 10 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 10 kết nối tri thức
Giải SBT giáo dục đào tạo kinh tế quy định 10 kết nối tri thức
Giải SBT giáo dục đào tạo quốc chống và an toàn 10 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 kết nối tri thức
Giải SBT giờ Anh 10 Global success
Giải SBT lớp 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT sinh học tập 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT đồ dùng lí 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT giáo dục kinh tế lao lý 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT giáo dục và đào tạo quốc chống và bình yên 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng tạo phiên bản 1
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo bản 2
Giải SBT giờ Anh 10 Friends Global
Giải SBT lớp 10 Cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT toán 10 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT hóa học 10 cánh diều
Giải SBT sinh học 10 cánh diều
Giải SBT vật lí 10 cánh diều
Giải SBT lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải SBT địa lí 10 cánh diều
Giải SBT tin học 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục đào tạo kinh tế điều khoản 10 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục và đào tạo quốc chống và an toàn 10 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 10 Explore new world
Giải chăm đề học tập 10 Kết nối tri thức
Giải chăm đề toán 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề ngữ văn 10 kết nối tri thức
Giải chuyên đề đồ dùng lí 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề sinh học 10 liên kết tri thức
Giải chăm đề lịch sử 10 kết nối tri thức
Giải chuyên đề địa lí 10 kết nối tri thức
Giải chuyên đề technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải chăm đề thiết kế công nghệ 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề giáo dục kinh tế tài chính và điều khoản 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề tin học tập 10 theo triết lý tin học tập ứng dụng kết nối tri thức
Giải chăm đề tin học 10 theo kim chỉ nan khoa học máy tính xách tay kết nối tri thức
Giải chuyên đề mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải chăm đề học tập 10 Chân trời sáng chế
Giải chăm đề toán 10 chân trời sáng tạo
Giải chăm đề ngữ văn 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề trang bị lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải siêng đề hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề sinh học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyên đề địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chăm đề lịch sử hào hùng 10 chân trời sáng tạo
Giải chăm đề giáo dục kinh tế tài chính và quy định 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề âm thanh 10 chân trời sáng tạo
Giải chăm đề tiếp thu kiến thức 10 Cánh diều
Giải chăm đề toán 10 cánh diều
Giải chuyên đề ngữ văn 10 cánh diều
Giải siêng đề đồ lí 10 cánh diều
Giải siêng đề hóa học 10 cánh diều
Giải siêng đề sinh học 10 cánh diều
Giải chăm đề địa lí 10 cánh diều
Giải chăm đề lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải chuyên đề technology trồng trọt 10 cánh diều
Giải siêng đề thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải siêng đề giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều
Giải chuyên đề tin học tập 10 theo định hướng tin học áp dụng cánh diều
Giải siêng đề tin học 10 theo định hướng khoa học máy tính xách tay cánh diều
Giải siêng đề âm thanh 10 cánh diều
Trắc nghiệm 10 Kết nối trí thức
Trắc nghiệm toán 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm đồ lí 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hóa học 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm sinh học 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 10 trồng trọt kết nối
Trắc nghiệm technology 10 xây cất kết nối
Trắc nghiệm tài chính và quy định 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm quốc phòng an toàn 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm 10 Chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm thứ lí 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm sinh học 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm kinh tế tài chính và quy định 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm phía nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm 10 Cánh diều
Trắc nghiệm toán 10 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 10 cánh diều
Trắc nghiệm thứ lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm hóa học 10 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học tập 10 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 10 cánh diều
Trắc nghiệm technology 10 trồng trọt cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 10 xây đắp cánh diều
Trắc nghiệm tài chính và pháp luật 10 cánh diều
Trắc nghiệm quốc phòng an toàn 10 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm hướng nghiệp 10 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 10 cánh diều
*

Kết nối: