MỘT VẬT NHỎ CÓ KHỐI LƯỢNG 500G

     

Một vật nhỏ dại có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới chức năng của một sức lực kéo về bao gồm biểu thứcF=-0,8cos4t(N)(t đo bởi s). Xấp xỉ của vật gồm biên độ là

A.Bạn sẽ xem: Một vật bé dại có khối lượng 500g

8cm

B.

Bạn đang xem: Một vật nhỏ có khối lượng 500g

6cm

C. 12cm

D. 10cm


*

*

Một vật nhỏ tuổi có trọng lượng 500 g dao động điều hòa dưới tính năng của một sức lực kéo về bao gồm biểu thứcF=−0,96cos(4t+π/4)(N) (t đo bởi s). Xê dịch của vật gồm biên độ là

A.8 cm.

B.6 cm.

C.12 cm.

D.10 cm.

Một vật bé dại có trọng lượng 500 g xê dịch điều hòa dưới tính năng của một khả năng kéo về gồm biểu thứcF=0,8cos(4t) N. Xê dịch của vật có biên độ là

A. 6 cm.

B. 12 cm.

C. 8 cm.

D. 10 cm.

Một vật nhỏ dại có khối lượng 500 g giao động điều hòa dưới chức năng của một sức kéo về tất cả biểu thức F =-0,8cos 4t (N). Xê dịch của vật bao gồm biên độ là

B. 12 cm.

Xem thêm: Đi Về Đâu Cũng Là Thế Buồn Trong Dáng Ngồi, Chưa Bao Giờ Cover

C. 8 cm.

D. 10 cm.

Một vật nhỏ dại có cân nặng 500 g dao động điều hoà dưới chức năng của một sức lực kéo về gồm biểu thức F = -0,8cos4t (N). Biên độ giao động của thứ là

A. 8 cm. B. 6 cm. C. 12 cm. D. 10 cm

Một chất điểm có cân nặng 500 g xê dịch điều hòa dưới công dụng của một khả năng kéo về tất cả biểu thức F = -0,8cos(4t) N. Biên độ xê dịch của hóa học điểm bằng:

A. 10 cm.

B. 6 cm.

C. 8 cm.

D. 12 cm.

Một bé lắc lò xo tất cả vật nhỏ tuổi có khối lượng 100 g với lò xo gồm độ cứng 40 N/m được để lên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở chỗ cân bằng, tại t = 0, chức năng lực F = 2 N lên vật nhỏ tuổi (hình vẽ) cho bé lắc dao động điều hòa cho thời điểmt=π3(s)thì chấm dứt tác dụng lực F. Xấp xỉ điều hòa của con lắc sau khi không hề lực F công dụng có giá trị biên độ gần cực hiếm nào nhất sau đây:

A. 9cm

B. 7cm

C. 5cm

D. 11cm

Một bé lắc đối kháng gồm đồ có trọng lượng m, dây treo tất cả chiều dài l = 2m, rước g = π2. Nhỏ lắc giao động điều hòa dưới công dụng của ngoại lực tất cả biểu thức F = F0cos(ωt + π/2)( N). Nếu chu kỳ T của ngoại lực tăng từ 1s lên 3s thì biên độ xấp xỉ của vật sẽ:

A. Tăng rồi giảm

B. Chỉ giảm

C. Bớt rồi tăng

D. Chỉ tăng

Dưới tác dụng của một lực tất cả dạng: F = 0,8cos(5t - π/2)N. đồ vật có cân nặng m = 400g, xê dịch điều hòa. Biên độ xấp xỉ của đồ dùng là:

A. 32cm.

B. 20cm.

C. 12cm.

Xem thêm: Bệnh Tiểu Đường Có Uống Được Mật Ong Không ? Góc Tư Vấn: Tiểu Đường Có Uống Được Mật Ong Không

D. 8cm.

Một bé lắc lò xo có vật nhỏ dại có khối lượng 100 g với lò xo gồm độ cứng 40 N/m được bỏ lên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ tuổi đang nằm yên ở vị trí cân bằng, trên t = 0, chức năng lực F = 2 N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho bé lắc xê dịch điều hòa đến thời điếmt=π3thì kết thúc tác dụng lực F. Dao dộng cân bằng của nhỏ lắc sau khi không thể lực F tính năng có quý giá biên độ gần quý hiếm nào tốt nhất sau đây: