MỘT THỬA RUỘNG HÌNH THANG CÓ ĐÁY BÉ 26M

     
Bài 92. Luyện tập – SBT Toán lớp 5: Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo tương thích vào ô trống; Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé bỏng 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó…


Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

1: Viết số đo phù hợp vào ô trống 

 Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

(4 over 5m)

(1 over 2m)

(2 over 3m)

1,8dm

1,3dm

0,6dm

2:

a. Một hình thang có diện tích 20m2, đáy béo 55dm với đáy bé bỏng 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b. Tính trung bình cộng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bởi 7m2 và độ cao bằng 2m.

3: Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ nhắn 26m, đáy to hơn đáy bé xíu 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

4: Viết số phù hợp vào nơi chấm

*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm các size như hình vẽ mặt :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

*

1: 

Diện tích hình thang ô trống trước tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống đồ vật hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ cha :
Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 6 2G Photpho Trong Oxi Dư Rồi Cho Sản Phẩm T

Advertisements (Quảng cáo)
Xem thêm: Các Dạng Thông Tin Cơ Bản Trong Tin Học Là Gì? Có Mấy Dạng Thông Tin Cơ Bản

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m)

(2 over 3m)

(13 over 30m^2)

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm3

2:

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Trung bình cộng hai lòng hình thang thì bằng diện tích s hình thang phân chia cho chiều cao :

 (day,lon, + ,day,nho over 2 = dien,tich over chieu,cao = 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m


3:

Bài giải

Đáy khủng của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))