Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

     
Home/ Môn học/Toán/Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. A.tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. A.tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. A.tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và héc ta. B.trên thửa ruộng đó người ta có cấy lúa,cứ 100m vuông thì thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi


*

a) Đổi $0,5km=500m$

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

$500:2=250$ (m)

Ta có sơ thứ như hình vẽ:

Tổng số phần đều nhau là:

$3+7=10$ (phần)

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

$250:10 imes3=75$ (m)

Chiều nhiều năm của thửa ruộng hình chữ nhật là:

$250:10 imes7=175$ (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

$75 imes175=13125$ ($m^2$)

$13125m^2=1,3125ha$

b) Đổi $50kg=0,05$ tấn

Thửa ruộng kia thu hoạch được số tấn thóc là:

$13125:100 imes0,05=6,5625$ (tấn)

Đáp số: a) $13125m^2$ và $1,3125ha$

b) $6,5625$ tấn


*

a) Đổi : (0,5km = 500m).

Nửa chu vi thửa ruộng sẽ là :

(500 : 2 = 250;(m))

Vẽ sơ đồ màn biểu diễn chiều rộng tất cả (3) phần bằng nhau và chiều dài gồm (7) phần như vậy (Em trường đoản cú vẽ hình nhé).

Xem thêm: Hình Thang Là Gì? Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang Hã¬Nh Thang:

toàn bô phần đều bằng nhau là :

(3+7=10) (phần)

Chiều nhiều năm thửa ruộng sẽ là :

(250 : 10 imes 7 = 175;(m))

Chiều rộng lớn thửa ruộng đó là :

(250- 175 = 75;(m))

diện tích s thửa ruộng đó là :

(175 imes 75 = 13125;(m^2))

(13125m^2 = 1,3125ha)

b) bên trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được số tấn thóc là :

(13125 :100 imes 50 = 6562,5;(kg))

(6562,5kg = 6,5625) tấn

Đáp số : a) (13125m^2;;; 1,3125ha ;)

b) (6,5625) tấn.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cuộc Duy Tân Minh Trị Là Cuộc Cách Mạng Tư Sản Không Triệt Để


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Genesis
*

About Genesis
Đặt Câu Hỏi