MỘT NGUỒN ĐIỆN CÓ ĐIỆN TRỞ TRONG 0.1 ÔM

     

Cho mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện gồm suất điện hễ E = 6V, với điện trở vào r = 0,5 Ω. Những điện trở mạch ko kể R1 = R2 = 2 Ω, R3 = R5 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Điện trở của ampe kế không xứng đáng kể. Search số chỉ của ampe kế.

Bạn đang xem: Một nguồn điện có điện trở trong 0.1 ôm


Mắc vôn kế V1 tất cả điện trở R1 vào hai rất của nguồn điện áp (E, r) thì vôn kế chỉ 8V. Mắc thêm vôn kế V2 gồm điện trở R2 nối tiếp với V1 vào hai rất của điện áp nguồn thì V1 chỉ 6V với V2 chỉ 3V. Tính suất điện cồn của nguồn.


Khi mắc điện trở R = 10 Ω vào hai cực của một nguồn điện áp thì suất điện cồn E = 6V thì năng suất toả nhiệt độ trên điện trở là p. = 2,5W. Tính điện trở trong của nguồn điện.


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện có suất điện rượu cồn E = 9V cùng điện trở trong r = 1 Ω. Các điện trở quanh đó R1 = R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 6 Ω.Tính cường độ mẫu điện chạy qua điện trở R4.


Có mạch điện như hình vẽ. Những điện trở mạch không tính R1 = 6 Ω, R2 = 5,5 Ω. Điện trở của ampe kế cùng khoá K không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Khi K mở vôn kế chỉ 6V. Khi K đóng góp vôn kế chỉ 5,75V, số chỉ của ampe kế lúc đó bằng:


Có mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện gồm suất điện đụng E = 12V và có điện trở trong r = 0,5 Ω. Những điện trở mạch ngoàiR1 = 4,5 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω

Xác định số chỉ của ampe kế khi K mở.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Kể Lại Buổi Sinh Hoạt Lớp, Kể Lại Một Buổi Sinh Hoạt Lớp Em Hay Nhất (Dàn Ý


Khi mắc năng lượng điện trở R1 = 5 Ω vào hai rất của một nguồn điện áp thì hiệu điện cố kỉnh mạch bên cạnh là U1 = 10 V, nếu cụ R1 bởi điện trở R2 = 11 Ω thì hiệu điện nắm mạch kế bên là U2= 11 V. Tính suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện.


Cho sơ đồ gia dụng mạch điện như hình mẫu vẽ R1 = 8 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 4 Ω; E = 15V, r = 1 Ω, C = 3μF, Rv khôn xiết lớn. Xác định điện tích của tụ.


Cho mạch điện như hình vẽ: mối cung cấp điện gồm E = 12V, r = 2 Ω. Những điện trở R1= 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω, C1 = 1μF, C2 = 2 μF

Điện tích trên những tụ năng lượng điện C1 và C2 có giá trị lần lượt là:


Để xác định vị trí khu vực bị chập của một dây đôi điện thoại thông minh dài 4km, người ta nối phía đầu dây với nguồn điện áp một chiều bao gồm suất điện rượu cồn 15V cùng điện trở trong không xứng đáng kể; một ampe kế gồm điện trở không đáng kể mắc trong mạch sinh hoạt phía nguồn điện áp thì thấy khi đầu dây cơ bị tách bóc ra thì ampe kế chỉ 1A, ví như đầu dây tê bị nối tắt thì ampe kế chỉ 1,8A. Tìm điện trở của phần dây bị chập. Cho biết điện trở của một đơn vị dài của dây là p=1,25 Ω /Km.

Xem thêm: Ag2S Kết Tủa Màu Gì - Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp


Cho sơ vật dụng mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ E = 12V, r = 2Ω.Tính R để năng suất toả sức nóng trên R là 16 W.


Có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn điện gồm suất điện rượu cồn E = 12V và bao gồm điện trở trong r = 0,5 Ω. Những điện trở mạch ngoàiR1 = 4,5 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω

Xác định công suất toả nhiệt làm việc mạch ngoại trừ khi K đóng


Cho mạch điện gồm nguồn điện bao gồm suất điện hễ E = 2,4V, bao gồm điện trở trong r, mạch ngoài gồm điện trở R = 0,1 Ω. Biết loại điện vào mạch bởi 2A với hiệu điện cố gắng giữa nhị điểm A, B bằng 2,1V. Xác minh r?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: nguồn điện gồm E = 12V, r = 2 Ω. Những điện trở R1= 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω, C1 = 1μF, C2 = 2 μF

Cường độ cái điện bởi vì nguồn tạo ra trong mạch có mức giá trị là:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9V với điện trở trong r = 1 Ω. Những điện trở quanh đó R1 = R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 6 Ω.Hiệu suất của điện áp nguồn gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam