MỘT MẢNH VƯỜN HÌNH CHỮ NHẬT

     
*

Một miếng vườn hình chư nhật gồm chu vi 523m . Biết chiều rộng bởi 3 / 4d dài . Tính diện tích s mảnh vườn cửa bạn


*

Nua chu vi miếng vườn :

 523 : 2 = 261,5 ( m )

Tổng số phần đều bằng nhau :

 3 + 4 = 7 ( phần )

Giá trị một trong những phần :

 261,5 : 7 = 37 ( m ) < tác dụng này đã được thiết kế tròn mang lại phần nguyên >

Chiều dài mảnh vườn cửa :

37 x 4 = 148 ( m )

Chiều rộng miếng vườn :

37 x 3 = 111 ( m )

Diện tích miếng vườn :

111 x 148 = 16429 ( mét vuông )

đ/s : ...

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật


*

nua chu vi hcn la : 532:2=266(m)

(ve so vì )

theo de bai tong so phan bang nhau la:3+4=7 (phan)

chieu dai la :(266:7)*4=152(m)

chieu rong la:266-152=114(m)

dien h manh vuon la:152*114=17328(m2)


Nửa chu vi là :

523 : 2 = 261,5 ( m)

Chiều lâu năm là :

261,5 x ba phần tư = 196,125 (m)

Chiều rộng là :

261,5 - 196,125 = 65,375 (m)

Diện tích mãnh vườn là :

196,125 x 65,375 = 12821,67 (m)

mình nhé 


Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 27m, chiều dài bởi 3/2 chiều rộng. Tính diện tích s mảnh vườn cửa đó.Một sân vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 26m, chiều rộng bởi 4/7 chiều dài. Tính chu vi, diện tích s vườn hoa đó.


Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 72m, chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của miếng vườn đó


Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi là 140m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn đó? 


Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi mảnh vườn hình vuông vắn 45 m , chiều rộng bởi 2/3 chiều dài .tính diện tích s môĩ miếng vườn .


một miếng vườn hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 84m,chiều rộng bởi 3/4 chiều dài. Tính diện tích s mảnh sân vườn đó.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Nổi Bật Của Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa, Nêu Đặc Điểm Nổi Bật Ở Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa

 


Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi hình vuông vắn cạnh 36m . Biết chiều dài thêm hơn chiều rộng 48m. Tính diện tích mảnh vườn đó. 


Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 144m, 3 phần tư chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh sân vườn đó.


một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 90m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích miếng vườn đó.

Xem thêm: Đất Có Thành Phần Cơ Giới Của Đất Là Gì, Thành Phần Cơ Giới Của Đất Là Gì


Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh 48m, chiều rộng kém chiều nhiều năm 4m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó.