MỘT MẢNH VƯỜN HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NỬA CHU VI LÀ 76M CHIỀU RỘNG BẰNG 60 CHIỀU DÀI

     

*

Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bởi 60% chiều dài.Bạn vẫn xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m chiều rộng bằng 60 chiều dài

a) Tính diện tích s mảnh vườn cửa đó.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m chiều rộng bằng 60 chiều dài

b) bạn ta thực hiện 8% diện tích s mảnh vườn làm lối đi. Tính diện tích s lối đi.


*

Chiều rộng miếng vườn là:

(76 imes60\%=45,6left(m ight))

a) diện tích s mảnh vườn cửa là:

(76 imes45,6=3465,6left(m^2 ight))

b) diện tích lối đi là:

(3456,6 imes8\%=277,248left(m^2 ight))

Đáp số: ...

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh sân vườn đó.

b) người ta thực hiện 8% diện tích mảnh vườn làm cho lối đi. Tính diện tích lối đi.

a. Diện tích mảnh vườn cửa 1353,75 (m2)

b. Diện tích s lối đi 108,3 (m2)

Giải thích quá trình giải:

Ta có:60%=60100=35

Như vậy chiều rộng bằng35chiều dài:

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng: |-----|-----|-----|

Chiều dài: |-----|-----|-----|-----|-----| tổng 76 m

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3+5=8 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là:

76 : 8 x 3 = 28,5 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: diện tích s mảnh vườn 1353,75 (m2)

diện tích s lối đi 108,3 (m2)

chúc bàn sinh hoạt tốt

Đúng 0 phản hồi (0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 76m.Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích s mảnh vườn cửa đó.

b) fan ta áp dụng 8% diện tích s mảnh vườn có tác dụng lối đi.Tìm diện tích lối đi.

Lớp 5 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

miếng vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bởi 60% chiều dài.

a)Tính diện tích s của mảnh vườn đó.

Xem thêm: Cho Một Số Có Hai Chữ Số - Chia Cho Số Có Hai Chữ Số

Lớp 5 Toán 1 0 gửi Hủy

CD: 76 :(3+5)x5=47.5(m)

CR: 76-47.5=28.5

a, diện tích là:

47.5x38.5=1828.75(m2)

b, diên tích lôí đi:

1828.75x8%=146.3(m2)

đs:........

Đúng 0
bình luận (0)

1 mảnh vườn hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a. Tính diện tích mảnh vườn đó.

b. Bạn ta áp dụng 8% diện tích s mảnh vườn làm cho lối đi. Tính diện tích lối đi.

các các bạn giúp mình nha !

Lớp 5 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

a ) Ta có :(60\%=frac35)

Như vậy chiều rộng bằng(frac35) chiều dài .

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng: |-----|-----|-----|

Chiều dài: |-----|-----|-----|-----|-----|

Tổng số phần đều nhau là :

(3+5=8) ( phần )

Chiều rộng mảnh vườn là :

(78div8 imes3=28,5) ( m )

Chiều dài mảnh vườn cửa là :

(76-28,5=47,5)( m )

Diện tích mảnh vườn :

(28,5 imes47,5=1353,75) ( m2)

b ) diện tích lối đi :

(1353,75div100 imes8=108,3)( m2)

Đáp số : diện tích s mảnh vườn cửa (1353,75)m2

diện tích lối đi (108,3) m2

Đúng 0
bình luận (0)

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Đúng 0
bình luận (0)

Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 76m . Chiều rộng bởi 60% chiều nhiều năm .

A tính diện tích s mảnh vườnđó

B fan ta sử dụng 8% diện tích mảnh vườn làm cho lốiđi . Tìm diện tích s lốiđi

nhanh thì mik cho một link nha

Lớp 5 Toán 1 0 gửi Hủy

a, Đổi 60% = 3/5

Vậy chiều rộng bởi 3/5 chiều dài

Ta gồm sơ đồ gia dụng :Chiều rộng mảnh vườn là :

76 : ( 3 + 5 ) x 3 = 28,5 ( m )

Chiều nhiều năm mảnh sân vườn là :

76 - 28,5 = 47,5 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

47,5 x 28,5 = 1353,75 ( m2)

b, diện tích s lối đi là :

1353,75 : 100 x 8 = 108,3 ( mét vuông )

Đáp số : a, 1353,75 m2

b, 108,3 m2

#Học tốt#

Đúng 0
comment (0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng bởi 60% chiều dài.

a) Tính diện tích s mảnh vườn cửa đó.

b) bạn ta áp dụng 8% diện tích s mảnh vườn làm cho lối đi. Tìm diện tích s lối đi.

Lớp 5 Toán 3 0 gởi Hủy

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng miếng vườn là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều nhiều năm mảnh vườn cửa là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: diện tích mảnh vườn cửa 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Lưu ý:m2 = m2nha

Đúng 0
phản hồi (0)

tổng của cha số là 588

Đúng 0
phản hồi (0)

gà lắm mấy bé gà ạ tía mày nói đến nghe này công dụng lạ 108,3

Đúng 0
comment (0)

Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là trăng tròn m .chiều rộng bằng 3/5 chiều lâu năm .

Xem thêm: Hàm Ý Là Gì? Các Loại Hàm Ý Trong Văn Học Và Ví Dụ Về Hàm Ý Là Gì?

a, Tính diện tích mảnh vườn

Lớp 4 Toán 1 0 gởi Hủy

a) chiều rộng là : 20:5*3=12 (m vuông )

diện tích mảnh vườn là :20*12=240(m vuông )

b)diện tích làm lối đi là =240:5*2=96(m vuông )

Đúng 0
phản hồi (0)

một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m . Chiều rộng bằn 60% chiều dài .

A . Tính diện tích mảnh vườn đó ?

B . Tín đồ ta áp dụng 8% diện tích s mảnh vướn để triển khai lối đi . Tìm diện tích s lối đi

Giup mình với đa số người !

Toán lớp 5

Lớp 5 Toán 1 0 gởi Hủy

a,Đổi 60% = 3/5

Tổng số phần đều bằng nhau là :

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là :

76 : 8 x 3 = 28,5 (m)

Chiều dài mảnh vườn cửa là :

76 - 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn là :

28,5 x 47,5 = 1113,75 (m2)

b,Diện tích lối đi là :

1113,75 : 100 x 8 = 89,1 (m2)

Đáp số: a,1113,75 m2

b,89,1 m2

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Đúng 0
phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

ankhanhtech.com.vn