Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài

     
*

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 24m với chiều rộng bởi 3/5 chiều dài.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài

a, Tính diện tích s khu khu đất đó

b, bạn ta sử dụng 5/12 diện tích khu đất để đào ao thả cá, diện tích s còn lại để trồng cây. Tính diện tích s phần khu đất trồng cây.

Ai nhanh và đúng mk k cho


*

a) call chiều lâu năm của khu đất nền là x (m) => Chiều rộng lớn của khu đất là x-24 (m)

Theo đề bài, chiều rộng khu đất = 3/5 chiều lâu năm => (fracx-24x=frac35) => x = 60m => Chiều dài khu đất là 60m, chiều rộng khu đất nền là 36m

Diện tích khu đất nền = 60 x 36 = 2160 (m^2)

b) diện tích khu khu đất để đào ao thả cá là: (2160xfrac512=900m^2)

=> diện tích s khu khu đất để trồng cây là: 2160 - 900 = 1260 (m^2)


*

a) Hiệu số phần đều bằng nhau là :

5 - 3 = 2

Chiều rộng khu đất là :

24 : 2 x 3 = 36 m

Chiều dài khu đất nền là :

36 + 24 = 60 m

Diện tích khu đất nền là :

60 x 36 = 2160 m(^2)

b) diện tích để đào ao thả cá là :

2160 x 5/12 = 900 m(^2)

Diện tích phần khu đất trồng cây là :

2160 - 900 = 1260 cm(^2)

Đáp số : .....

Xem thêm: R Là Tập Hợp R Là Gì ? Đinh Nghĩa, Tính Chất Và Bài Tập Minh Hoạ


chiều dài khu đất là:

24: (5-3) x 5 = 60 (m)

chiều rộng khu đất nền là :

60 - 24 = 36 (m)

diện tích khu đất nền là :

60 x 36 = 2160 (m2)

diện tích nhằm đào ao thả cá là :

2160 x 5/12 = 900 (m2)

diện tích phần đất trồng cây là :

2160 -900 = 1200 (m2)

Đ/S : a,2160 m2

b,1200 m2


Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài ra hơn chiều rộng 24m cùng chiều rộng lớn bằng bố phần năm chiều lâu năm à tính diện tích khu đất đó bê fan ta sử dụng năm Phần 12 diện tích s khu đất để đào ao thả cá diện tích còn lại nhằm trồng cây tính diện tích s phần đất trồng cây


Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 24 m và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài 

a, Tính diện diện tích khu khu đất đó 

b, bạn ta sử dụng 5/12 khu đất nền để đào ao thả cá, diện tích còn lại để trồng cây.Tính diện tích phần đất trồng cây


Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 80m, chiều rộng ngắn thêm chiều nhiều năm 20m. Fan ta cần sử dụng 2/3 diện tích s của khu đất để đào ao nuôi cá, còn sót lại để T trồng cây. Hỏi diện tích trồng cây là từng nào mét vuông?


Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 30m, chiều dài bởi 3/5 chiều rộng. Người ta xây nhà ở trên 30% diện tích của quần thể đất, diện tích còn lại để trồng cây. Tính diện tích s đất trồng cây?

Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 30m,chiều nhiều năm bằnng 7/5 chiều rộngTính diện tích của khu đất?Người ta sử dụng 65% diện tích khu đất để trồng rau xanh , diện tích đất còn sót lại trồng hoa .hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu m2?


1-Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Hỏi năm cơn từng nào tuổi thì 5 lần tuổi bà bầu bằng 9 lần tuổi con?2-Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Fan ta rước 24m dọc theo chiều rộng để mở mặt đường giao thông, phần sót lại là khu đất nền hình vuông. Tính diện tích khu đất lấy đi để làm đường.3-Người ta phải trồng cây bao bọc một khu đất nền hình chữ nhật hết 144 cây. Tín đồ ta dành 24m dọc theo chiều rộng để gia công sân chơi,phần còn sót lại là khu đất hình vuông vắn để trồng hoa với cây cảnh. Tính diện tích k...

1-Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Hỏi năm cơn bao nhiêu tuổi thì 5 lần tuổi người mẹ bằng 9 lần tuổi con?

2-Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Tín đồ ta lấy 24m dọc từ chiều rộng nhằm mở mặt đường giao thông, phần sót lại là khu đất hình vuông. Tính diện tích khu đất lấy đi để làm đường.

Xem thêm: Đặc Điểm Cấu Tạo Nào Của Giun Đũa Khác Với Sán Lá Gan ? Đặc Điểm Nào Của Giun Đũa Khác Với Sán Lá Gan

3-Người ta cần trồng cây bao bọc một khu đất hình chữ nhật không còn 144 cây. Người ta dành riêng 24m dọc theo chiều rộng để triển khai sân chơi,phần sót lại là khu vực đất hình vuông để trồng hoa với cây cảnh. Tính diện tích khu khu đất trồng hoa cùng cây cảnh. Biết khoảng cách giữa 2 cây bởi 2m

 


Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bởi 128 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều nhiều năm .Người ta để 30% khu vực đất để triển khai nhà, 50% diện tích khu đất nền để trồng cây ăn uống quả ,phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích mỗi loại?

một căn vườn hình chữ nhật gồm chiều rộng là 60 m , chiều dài bằng 4/3 chiều rộng lớn .

a) Tính diện tích khu vườn 

b)người ta để 7/12 diện tích s khu vườn để trồng cây ăn uống quả , 30% diện tích còn lại nhằm đào ao thả cá . Tính diện tích s ao thả cá ?


Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 500m, cùng hơn chiều rộng lớn 220m.Người ta thực hiện 2/7 diện tích s khu khu đất để trồng cây nạp năng lượng quả, phần đất sót lại để trồng hoa. Hỏi diện tích s đất trồng hoa bao nhiêu héc-ta ?