Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken

     

nanken = nankan = nBr2 = 0,1 mol.Số nguyên tử C của ankan với anken tương đồng = nCO2 : nhh khí = 0,6 : 0,2 = 3 → C3H6 và C3H8
Bạn đang xem: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken

Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng lên 7,7 gam. Nhân tố phần % về thể tích của nhì anken là


2,8 gam anken X làm mất đi màu đầy đủ dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ nhận được một ancol duy nhất. X mang tên là


Đốt cháy trọn vẹn V lít (đktc) hỗn hợp X tất cả CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là


Cho 3,36 lít tất cả hổn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm rãi qua qua dung dịch brom dư. Sau làm phản ứng khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong tất cả hổn hợp lần lượt là


Hỗn hòa hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng liên tiếp rất có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, trọng lượng bình tăng thêm 9,8 gam. % thể tích của một trong các 2 anken là


Dẫn thủng thẳng 8,4 gam tất cả hổn hợp X bao gồm but-1-en và but-2-en lội chậm rì rì qua bình đựng dung dịch Br2, khi chấm dứt phản ứng thấy gồm m gam brom phản ứng. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Kể Về Những Việc Làm Của Bà Kính Yêu Đã Làm Cho Em Cảm Động

Hỗn vừa lòng X bao gồm metan và 1 olefin. Cho 10,8 lít các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có một chất khí cất cánh ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544 gam CO2. Nguyên tố % về thể tích metan cùng olefin trong các thành phần hỗn hợp X là


Điều chế etilen trong phòng xem sét từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để triển khai sạch etilen là


Cho 10 lít các thành phần hỗn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) gồm 2 olefin lội qua bình hỗn hợp brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong những anken ko vượt thừa 5)


Một tất cả hổn hợp X rất có thể tích 11,2 lít (đktc), X bao gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi đến X qua nước Br2 dư thấy cân nặng bình Br2 tăng 15,4 gam. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X.


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm ankan Y và anken Z; Y có nhiều hơn Z một nguyên tử cacbon, Y và Z đông đảo ở thể khí sinh sống đktc. Khi mang lại 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích các thành phần hỗn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và cân nặng của các thành phần hỗn hợp X là


Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có 2 anken là vào trong bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng lên 7,7 gam. CTPT của 2 anken là
Xem thêm: 1V Bằng Bao Nhiêu W - Ai Giúp Với, Mình Cần Gấp Ạ

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam