MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI

     
2 phương pháp tính diện tích hình chữ nhật2.4 một số trong những Bài Toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật2.6 bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng đó là đường bao bọc toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài với chiều rộng.

Trong đó:

Bạn vẫn xem: phương pháp tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật


P là chu vi hình chữ nhật.a là chiều dài hình chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có chiều dài = 6cm cùng chiều rộng lớn = 3cm. Yêu cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với bài toán tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản dễ dàng này, bạn giải chỉ cần áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật đã reviews ở trên để giải quyết:Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bởi độ to của mặt phẳng hình, là phần phương diện phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được xem theo công thức chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Trong đó:

S là diện tích hình chữ nhật.a là chiều lâu năm hình chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Trường vừa lòng 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

– Khái niệm tính diện tích s hình chữ nhật : diện tích s hình chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng.– Công thức tính diện tích s hình chữ nhật S = a x bTrong đó:+ a: Chiều dài của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật+ S: diện tích hình chữ nhậtVí dụ: Có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài = 5cm và chiều rộng lớn = 4cm. Hỏi diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu? Khi áp dụng công thức tính diện tích s hình chữ nhật, ta gồm như sau:S = a x b = 5 x 4 = 20cm2 (Xăng-ti-mét vuông)

* Trường đúng theo 2: Biết 1 cạnh với đường chéo của hình chữ nhật

Đối với trường hòa hợp này, bạn cần phải tính một cạnh còn lại, tiếp nối bạn nhờ vào công thức nghỉ ngơi trường hòa hợp 1 để tính diện tích. 

*

Giả sử: câu hỏi cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo AD = c. Tính diện tích ABCD.

– cách 1: Tính cạnh BD dựa vào định lý Pytago khi xét tam giác vuông ABD.– cách 2: biết được cạnh BD cùng AB thì bạn dễ dàng tính được diện tích s ABCD = AB x BD.

Tính hóa học Và vết Hiệu nhận thấy Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– nhị đường chéo cánh trong hình chữ nhật bằng nhau, giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.– Có không thiếu tính chất của hình bình hành với hình thang cân.– hai đường chéo cánh trong hình chữ nhật giảm nhau tạo nên 4 tam giác cân.

* dấu hiệu

– Tứ giác có 3 góc vuông – Hình thang cân bao gồm một góc vuông– Hình bình hành gồm một góc vuông hoặc bao gồm hai đường chéo bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ cách làm tính diện tích, chu vi hình chữ nhật sinh sống trên, bạn dễ dãi suy ngược bí quyết tính chiều dài, chiều rộng khi biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

* Cho diện tích, chiều dài 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều nhiều năm = diện tích s : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng lớn = diện tích : Chiều dài

* mang đến chu vi, chiều nhiều năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều dài = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = P: 2 – chiều dài

Lỗi sai Hay gặp mặt Phải Và mọi Lưu Ý khi Làm bài bác Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

– các đại lượng cần phải cùng đơn vị đo lường. Thông thường, các bài toán solo giản, đề bài sẽ ra 1-1 vị giám sát giống nhau, còn việc khó thì các bạn cần chú ý điều này bởi rất có thể đề bài xích đánh lừa.– Ghi sai đơn vị chức năng tính: với diện tích, bạn cần viết đối kháng vị đo lường và thống kê cùng với nón 2.

Một Số câu hỏi Tính diện tích Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật thay đổi như cố kỉnh nào nếu:a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?b) Chiều dài với chiều rộng lớn tăng 3 lần?c) Chiều nhiều năm tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích s S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài a, vừa tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều rộng b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng bao gồm nền hình chữ nhật với kích cỡ là 4,2m với 5,4m bao gồm một hành lang cửa số hình chữ nhật kích thước là 1m cùng 1,6m với một lối đi ra vào hình chữ nhật kích cỡ là 1,2m cùng 2m.

– Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích s nền nhà. Hỏi gian phòng trên tất cả đạt mức chuẩn về tia nắng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích s tam giác vuông sau đây (h.122):

*

Lời giải:

Đo hai cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng cách làm tính diện tích s tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích s của hai hình vuông dựng trên nhì góc vuông cùng với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích những hình tiếp sau đây (h.124)( từng ô vuông là một trong những đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b ∆ADH = ∆ BCI nên diện tích hình b đã bằng diện tích hình a (ABIH).Vậy diện tích s hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c: ∆ KLN = ∆ NMO nên diện tích hình c sẽ bằng diện tích s hình a (KMCB).Vậy diện tích s hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD gồm AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật gồm diện tích bé dại hơn nhưng bao gồm chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy dường như vậy.b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích s hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Lý do trong những hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông vắn có diện tích lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 20cm với chiều dài bằng 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm cùng 500cm2

Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 15cm và nửa chu vi bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi 96 cm, nếu bớt chiều lâu năm 13 centimet và sút chiều rộng 5 centimet thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật kia có diện tích s bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn nữa chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = trăng tròn (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích s của một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 26 centimet và có chu vi vội vàng 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Fan ta giảm chiều dài cùng tăng chiều rộng để miếng khu đất là hình vuông, biết phần diện tích s giảm theo chiều nhiều năm là 272. Tra cứu phần diện tích tạo thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều nhiều năm miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng đất được tạo thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng lớn miếng khu đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều dài hình chữ nhật khi biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh giữa hai phương pháp tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc dãy số và một số loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng lớn sau hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Xem thêm: Tưởng Tượng Gặp Gỡ Và Trò Chuyện Với Người Lính Trong Bài Thơ Đồng Chí

Như vậy từ phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta có tổng của chiều rộng và chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN thành tựu của số đo chiều rộng cùng chiều lâu năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x trăng tròn = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, từ bỏ (1) ta thấy tổng thể đo của chiều rộng và chiều lâu năm là 29 m, đem đối chiếu với tác dụng cặp số đo chiều rộng và chiều dài ở (2) ta thấy cặp số 9 với 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều lâu năm là trăng tròn m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều lâu năm là b (a > 0; b > 0; a 0) với phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi vẫn là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy search chu vi miếng vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn hầu hết là đông đảo số tự nhiện.

Bài giải:

Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng lớn nên hoàn toàn có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng của mảnh vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều dài của mảnh vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và không thay đổi chiều nhiều năm thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 14 m. Nếu chiều rộng tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất nền đó biến hóa hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng gấp đôi chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được tạo thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp hai chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm hai lần chiều rộng kém chiều dài 6cm, dẫu vậy chiều nhiều năm lại kém năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 4cm, chiều rộng kém chiều nhiều năm 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Xem thêm: 5 Cách Chứng Minh Các Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Bình Hành ? Dấu Hiệu Nhận Biết

b. Hãy chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật new đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật gồm chu vi 70 cm, được chia thành hai phần vị một đoạn thẳng tuy vậy song với chiều rộng làm thế nào cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần trang bị hai là hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?