Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được

     
*

Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được số đường bởi 3/5 số đường bán tốt trong ngày trang bị hai.Tính số đường buôn bán được trong mỗi ngày,biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được 40kg đường.

Bạn đang xem: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được

 Các bn giúp mn nhé , cảm ơn nhiều

 


*

một cửa hàng ngày đầu tiên bán được số đường bằng 3/5 só đường bán tốt trong ngày trang bị hai. Tính số đường bán được trong từng ngày biết rằng trong hsi ngày đó, trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40kg đường


*

Tổng số phần đều nhau là: 3 + 5 = 8 ( phần )

Số kg mặt đường ngày đầu tiên bán được là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 3 = 30 ( kilogam )

Số kg mặt đường ngày vật dụng hai bán được là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 5 = 50 ( kilogam )

Đáp số: ngày đồ vật nhất: 30 kg

ngày vật dụng hai: 50 kg

 


Một siêu thị ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/5 số đường bán đươc trong thời gian ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong 2 ngày đó, trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường?

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán tốt số được bởi 3/5 số đường bán được trong ngày đồ vật hai . Tính số đường bằng 3/5 số mặt đường được trong mỗi ngày , biết rằng trong hai ngày đó , trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường


Đáp án: Tổng số đường có trong hai ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán tốt trong ngày vật dụng hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán tốt trong ngày trước tiên là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán tốt trong ngày trước tiên là: 30kg

Số mặt đường bán trong thời gian ngày thứ nhì là: 50kg

Chúc chúng ta học xuất sắc !


Bài 4. Một shop ngày trước tiên bán được số đường bằng 3/ 5 số đường chào bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường phân phối được trong những ngày, biết rằng trong thời gian 2 ngày đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường


Số đường có trong thời gian hai ngày là40×2=16(kg đường)Số mặt đường bán trong thời gian ngày thứ nhị là80:(3+5)×5=50Số đường bán trong ngày đầu tiên là80-50=30Chúc bàn sinh hoạt tốt

Bài 4. Một siêu thị ngày thứ nhất bán được số đường bởi 3 /5 số đường cung cấp đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường cung cấp được trong những ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường


Một shop ngày thứ nhất bán được số đường bởi 3/5 số đường chào bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường chào bán được trong những ngày, biết rằng trong 2 ngày đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường.dành cho mình nào cần

Tổng số đường có trong 2 ngày là:

40 x 2= 80 ( kg )

Số đường bán tốt trong ngày lắp thêm hai là:

80 : 8 x 5 = 50 ( kg )

Số đường bán được trong ngày trước tiên là:

80 - 50=30 ( kilogam )

Vậy số đường bán được trong ngày thứ nhất là: 30kg

 Số đường bán trong thời gian ngày thứ nhị là: 50kg


TL

Đáp án: Tổng số con đường có trong hai ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán tốt trong ngày lắp thêm hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán tốt trong ngày đầu tiên là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán tốt trong ngày trước tiên là: 30kg

Số con đường bán trong thời gian ngày thứ nhì là: 50kg

HT


Tổng số mặt đường có trong 2 ngày là:

(40 imes2=80left(kg ight))

Số đường bán được trong ngày vật dụng hai là:

(80div8 imes5=50left(kg ight))

Số đường bán tốt trong ngày trước tiên là:

(80-50=30left(kg ight))


một shop ngày thứ nhất bán được số đường bởi 3/5 số con đường hán được trong thời gian ngày thứ 2 tính số đường bán tốt trong hàng ngày biết rằng trong hai ngày đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường

 


tổng số phần cân nhau là

3+5=8 phần

ngày đầu tiên bán được số đường là 

40 : ( 8 : 2 ) x 3 = 30 kg

ngày đồ vật hai bán được số đường là

40 : ( 8 : 2 ) x 5 = 50 kg

đáp số :...


tổng số kg đường trong hai ngày là:

40 x 2 = 80 (kg)

ngày đầu tiên bán được số kg mặt đường là:

80 : (3 + 5) x 3 = 30 (kg)

ngày đồ vật hai bán được số kg mặt đường là:

80 - 30 = 50 (kg)

đáp số: ngày 1: 30 kg

ngày 2: 50 kg


Một cửa hàng ngày trước tiên bán được số đường bằng (frac35)số đường bán được trong ngày vật dụng hai . Tính số đường chào bán được trong những ngày, biết rằng trong 2 ngày đó trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường 


Giải

Số ki-lô-gam đường cung cấp được ngày 1 là:

40 . 2 : ( 3+5 ) . 3 = 30 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán tốt ngày 2 là:

40 . 2 - 30 = 50 (kg)

Đ/s:......

Xem thêm: According To The Passage, What Does “Living Together” Not Refer To?

Kick mk nha bn!


tổng số kg con đường cả nhì ngày shop đó bán được là:

40.2=80(kg)

nếu số con đường bán đc ngày thứ nhất là 3 phần thì số mặt đường bán đc ngày sản phẩm công nghệ hai là 5 phần,như vậy số mặt đường bán được ngày trước tiên là:

80:(3+5).3=30 (kg)

số mặt đường bán đc ngày vật dụng hai là:

80-30=50 (kg)

đs..............

Xem thêm: Ở Ruồi Giấm 2N=8 - Ở Ruồi Giấm 2N = 8


Tổng là : 40 x 2 = 80 ( kilogam )

Ngày 1 bán : 80 : ( 3 + 5 ) x 3 = 30 ( kilogam )

Ngày 2 chào bán : 80 - 30 = 50 ( kg )


Một shop ngày trước tiên bán được số vải bằng 3 phần 4, số vải bán tốt của ngày trang bị hai.Tính số vải trong những ngày,biết rằng trong 2 ngày đó trung bình từng ngày siêu thị bán được 35m vải?


Tổng số vải bán tốt trong cả hai ngày là:

35 x 2 = 70 (m)

Tổng số phần cân nhau là:

 3 +4= 7 (phần)

Số vải bán được trong ngày thứ 1 là:

70 : 7 x 3= 30 m

Số vải bán được trong ngày thứ hai là:

70 - 30 = 40m


giải

tổng số vải bán trong 2 ngày là: 35 x 2 = 70 (m)

tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)

số vải cung cấp trong ngày thứ nhất là: 70 : 7 x 3 = 30 (m)

số vải vóc bán trong ngày thứ nhì là: 70 - 30 = 40 (m)

đáp số:.........

hok tốt