MỘT BÌNH ĐẦY KHÔNG KHÍ Ở ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN

     
*

Một bình đầy bầu không khí ở đk tiêu chuẩn00C;1,013.105Pa, được đậy bằng một vật có khối lượng (2kg ). Ngày tiết diện của mồm bình10cm2. Search nhiệt độ lớn số 1 của không gian trong bình nhằm không khí không đẩy được nắp bình lên với thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0=105P...

Bạn đang xem: Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn


Một bình đầy không gian ở đk tiêu chuẩn00C;1,013.105Pa, được đậy bằng một đồ dùng có trọng lượng (2kg ). Huyết diện của mồm bình10cm2. Tìm nhiệt độ lớn số 1 của bầu không khí trong bình để không khí ko đẩy được nắp bình lên với thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0=105Pa

A. 121,3°C

B. 50,4°C

C. 323,4°C

D. 115°C


*

Đáp án: B

Ta có:

Lượng ko khí vào bình được đun nóng vào một quá trình đẳng tích.

Trạng thái 1: t1= 00C→T1=0+273=273Kp1= 1 atm

Trạng thái 2: t2=?p2= Fs+p0

p2=p0+Fs=105+2.1010.10−4=1,2.105(Pa)

Trong quá trình đẳng tích:

p2T2=p1T1→T2=p2T1p1=323,40K


*

Một cốc chứa khí ở đk tiêu chuẩn,được đậy bí mật bằng một nắp đậy khối lượng .Tiết diện của miệng ly là 10 cm2.Khi nấu nóng không khí trong bình lên đến mức nhiệt độ 100 độ C thì nắp ly bị đẩy lên vừa hở miệng cốc và không khí nóng bay ra ngoài.Tính cân nặng của nắp đậy,biết rằng áp suất của khí quyển p0=105N/m2.Đáp số:(3,66kg)

Một cốc cất khí ở điều kiện tiêu chuẩn,được đậy bí mật bằng một nắp đậy trọng lượng .Tiết diện của miệng ly là 10 cm2.Khi đun cho nóng không khí trong bình lên đến mức nhiệt độ 100 độ C thì nắp ly bị đẩy lên vừa hở miệng cốc và không gian nóng thoát ra ngoài.Tính trọng lượng của nắp đậy,biết rằng áp suất của khí quyển p0=105N/m2.Đáp số:(3,66kg)


Một bình đựng đầy bầu không khí ở áp suất 1 atm, ánh sáng 270C. Miệng bình hình tròn, đường kính 2 cm, phía lên trên với được đậy kín đáo bằng nắp có trọng lượng 0,5 kg. Hỏi ánh nắng mặt trời của khí vào bình hoàn toàn có thể đạt giá bán trị lớn số 1 là từng nào để nắp bình không bật ra ? Biết áp suất khí quyển là một trong atm. Bỏ qua công dụng của ma sát.


Một chống có kích thước 8m x 5m x 4m. Lúc đầu không khí trong chống ở điều kiện tiêu chuẩn, kế tiếp nhiệt độ của không gian tăng lên đến mức 100C trong lúc áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng khí sẽ thoát ra khỏi phòng ở điều kiện tiêu chuẩn và trọng lượng không khí còn sót lại ở vào phòng. Khối lượng riêng của không khí ở đk tiêu chuẩn là ρ0=1,293 kg/m3

Một chống có form size 8m x 5m x 4m. Lúc đầu không khí trong chống ở điều kiện tiêu chuẩn, kế tiếp nhiệt độ của bầu không khí tăng lên tới mức 100C trong khi áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng khí đang thoát thoát ra khỏi phòng ở điều kiện tiêu chuẩn và cân nặng không khí sót lại ở trong phòng. Khối lượng riêng của không khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh là ρ0=1,293 kg/m3


Khi không khí không thoát ra khỏi phòng: 

p0V0=m0μRT⇒m0=p0V0μRT0 (1)

Khi ko khí đã thoát thoát ra khỏi phòng thì với lượng không khí còn lại trong phòng:

p1V1=m1μRT⇒m1=p1V1μRT1=p1V0μRT1(2)

Từ (1) với (2) 

⇒m1=m0T1p2T2p1=ρ0V0T0p1T1p0⇒m1=1,293.4.5.8273.78283.76m1=204,82(kg)

Thể tích khí thoát ra sinh sống điều kiện chuẩn là: 

ΔV0=Δmρ0=m0−m1ρ0∆Vo=206,88−204,821,293=1,59m3


Một chống có size 8m x 5m x 4m. Lúc đầu không khí trong phòng ở đk tiêu chuẩn, kế tiếp nhiệt độ của không khí tăng lên tới 10°C trong những lúc áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng khí đang thoát ra khòi chống ờ điều kiện tiêu chuẩn chỉnh và cân nặng không khí sót lại ở vào phòng. Khối lượng riêng của không gian ở điều kiện tiêu chuẩn làρ0= 1,293 kg/m3...

Một phòng có form size 8m x 5m x 4m. Thuở đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, tiếp đến nhiệt độ của không khí tăng lên tới 10°C trong lúc áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng khí vẫn thoát ra khòi phòng ờ điều kiện tiêu chuẩn và trọng lượng không khí sót lại ở trong phòng. Cân nặng riêng của không gian ở điều kiện tiêu chuẩn làρ0= 1,293 kg/m3.


Người ta bơm khí ôxi sinh hoạt điều kiện chuẩn chỉnh và một bình rất có thể tích 500 lít. Sau nửa tiếng bình đựng đầy khí làm việc nhiệt độ24oCvà áp suất 765 mmHg. Xác định trọng lượng khí bơm vào sau mỗi giây. Coi quá trình bơm diễn ra 1 cách đều đặn, khối lượng riêng của bầu không khí ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là ρ = 1,29 kg/m3. A. 3,3 mg B. 1,29 kilogam C. 3,3 kilogam D. 1,29 mg

Người ta bơm khí ôxi ngơi nghỉ điều kiện chuẩn và một bình hoàn toàn có thể tích 500 lít. Sau nửa giờ đồng hồ bình đựng đầy khí sinh hoạt nhiệt độ24oCvà áp suất 765 mmHg. Xác định khối lượng khí bơm vào sau từng giây. Coi quá trình bơm diễn ra một cách đều đặn, khối lượng riêng của không khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh là ρ = 1,29 kg/m3.

A. 3,3 mg

B. 1,29 kg

C. 3,3 kg

D. 1,29 mg


Người ta bơm khí ôxi sinh sống điều kiện chuẩn chỉnh và một bình có thể tích 500 lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí làm việc nhiệt độ 24°Cvà áp suất 765 mmHg. Xác định trọng lượng khí bơm vào sau từng giây. Coi quá trình bơm diễn ra 1 cách đều đặn, cân nặng riêng của bầu không khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh là p=1,29 kg/m3. A. 3,3 mg B. 1,29 kg ...

Xem thêm: Tìm Công Thức Tính Lực Kéo Khi Dùng Ròng Rọc Và Mặt Phẳng Nghiêng ?


Người ta bơm khí ôxi làm việc điều kiện chuẩn chỉnh và một bình hoàn toàn có thể tích 500 lít. Sau nửa tiếng bình đựng đầy khí ngơi nghỉ nhiệt độ 24°C cùng áp suất 765 mmHg. Xác định cân nặng khí bơm vào sau từng giây. Coi quá trình bơm diễn ra 1 cách đều đặn, khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là p=1,29 kg/m3.

A. 3,3 mg

B. 1,29 kilogam  

C. 3,3 kg  

D. 1,29 mg


Chọn A.

Ở điều kiện chuẩn chỉnh p1 = 760 mmHg; ρ = 1,29 kg/m3.

*

là khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ.

cân nặng bơm vào sau từng giây:

*


Một bình thuỷ tinh chứa không khí được đậy kín đáo bằng một nút có cân nặng m. Ngày tiết diện của mồm bình là . Lúc ở ánh nắng mặt trời phòng (270C) người ta xác minh được áp suất của khối khi trong bình bởi với áp suất khí quyển và bởi 1atm. Đun lạnh bình tới ánh nắng mặt trời 870C thì người ta thấy nút bị đẩy lên. Tính khối lượng m của nút, cho gia tốc trọng trường A. 1,82kg B. 1,26kg C. 0,304kg D. 0,54kg

Một bình thuỷ tinh chứa không khí được đậy kín bằng một nút có khối lượng m. Huyết diện của miệng bình là

*
.

Xem thêm: So Sánh Ưu Nhược Điểm Của Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang, So Sánh Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang

 

lúc ở nhiệt độ phòng (270C) fan ta xác minh được áp suất của khối khi trong bình bởi với áp suất khí quyển và bởi 1atm. Đun rét bình tới ánh sáng 870C thì bạn ta

thấy nút bị đẩy lên. Tính cân nặng m của nút, cho gia tốc trọng ngôi trường

*

A. 1,82kg

B. 1,26kg

C. 0,304kg

D. 0,54kg


Đáp án C

Gọi Po và To lần lượt là áp suất và nhiệt độ ban đầu của khối khí vào bình

 

*

 

Gọi phường và T lần lượt là áp suất và ánh sáng của khối khí vào bình lúc nút bắt đầu bị đẩy lên

 

*

 

Vì thể tích của khối khí là không biến hóa ngay trước khi nút bị đẩy lên, vì vậy theo định dụng cụ Sác – lơ, ta có:

 

*

 

*

 

*

 

khi nút bước đầu bị đẩy lên, ta có: 

 

*

 

*

 

*

 

*


Một bình thuỷ tinh cất không khí được nút bởi một chai bao gồm trọng lượng không xứng đáng kể, nút có tiết diện . Ban đầu chai được đặt ở nhiệt độ 270C với áp suất của khối khí trong chai bằng với áp suất khí quyển ( ). Hãy tìm nhiệt độ lớn nhấ mà khi đặt bình thuỷ tinh ở kia nút vẫn không bị đẩy lên. Cho gia tốc trọng trường A. 596,150C B. 296,15K C. 323,150C D. 569,15K

Một bình thuỷ tinh đựng không khí được nút bởi một chai bao gồm trọng lượng không đáng kể, nút có tiết diện

*
 . Ban sơ chai được đặt ở nhiệt độ 270C cùng áp suất của khối khí trong chai bởi với áp suất khí quyển (
*
 ). Hãy tìm ánh nắng mặt trời lớn nhấ mà khi đặt bình thuỷ tinh ở kia nút vẫn không trở nên đẩy lên. Cho gia tốc trọng ngôi trường
*

A. 596,150C

B. 296,15K

C. 323,150C

D. 569,15K


Đáp án C

Gọi Tmax là nhiệt độ độ lớn số 1 mà khi đặt bình thuỷ tinh trong này mà nút vẫn không bị đẩy lene

 

Tmax là áp suất của khối khí vào bình khớp ứng khi nghỉ ngơi nhiệt độ Tmax

Cũng theo định chế độ Sác – lơ, ta có:

*
(1)

 

Khi nút bắt đầu bị đẩy lên, ta có:

*

 

*

 

*

 

 

Thay Pmaxvào phương trình (1), ta thu được

 

 

*

 

*


Một bình thủy tinh bí mật chịu nhiệt cất không khí ở điều kiện chuẩn. Nung lạnh bình lên đến 200°C. Áp suất không gian trong bình là bao nhiêu? Coi sự nở do nhiệt của bình là không xứng đáng kể.