Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có

     
*

Bài 1 : Một bể nước hình dạng hộp chữ nhật có những thước đo trong tim bể là : lâu năm 3m, rộng lớn 2m, cao 1,5m. 80% thể tích của bể đang cất nước. Hỏi: A. Vào bể gồm bao nhiêu nước? B. Nấc nước trong bể cao bao nhiêu mét?Bài 2 : Tổ 1 thu hoạch được 165kg rau xanh. Tổ 2 thu được hơn tổ 1 là 42kg tuy vậy lại nhiều hơn nữa tổ 3 là 15kg. Trung bình mỗi tổ thu hoạch được bao nhiêu kg rau xanh? Bài 3 : Trại thu download sữa bò của chúng ta Việt Nam để ở xã Nhân Đức thu hoạch được : - trong thời gian hai ngày đầu, từng ngày 1200...

Bạn đang xem: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có


Đọc tiếp

Bài 1 : Một bể nước làm ra hộp chữ nhật có các thước đo trong trái tim bể là : dài 3m, rộng lớn 2m, cao 1,5m. 80% thể tích của bể đang đựng nước. Hỏi: 

A. Vào bể tất cả bao nhiêu nước? 

B. Mức nước vào bể cao bao nhiêu mét?

Bài 2 : Tổ 1 thu hoạch được 165kg rau củ xanh. Tổ 2 thu được rộng tổ một là 42kg tuy thế lại nhiều hơn nữa tổ 3 là 15kg. Trung bình từng tổ thu hoạch được từng nào kg rau xanh? 

Bài 3 : Trại thu cài đặt sữa bò của chúng ta Việt Nam đặt ở xã Nhân Đức thu hoạch được : 

- trong thời gian 2 ngày đầu, hàng ngày 12000 lít sữa

- vào 3 ngày sau, hàng ngày 21000 lít sữa

Hỏi trung bình mỗi ngày thu hoạch được từng nào lít sữa?


Lớp 6Toán
Những thắc mắc liên quan
*

một bể nước hình dạng hộp chữ nhật gồm các form size đo trong tâm địa bể nhiều năm là: dài 3m, rộng lớn 2m, cao 1,5m. 80% thể tích của bể đang đựng nước. Hỏi: a, trong bể tất cả bao nhiêu nước ; b, nút nước trong bể cao bao nhiêu mét


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5Toán
2
1
*

a.Thể tích của bồn tắm đó là: 4x3x2,5=30 (m3) Đổi 30 m3=30000 lítSố nước vào bể kia là: 30000x80 phần trăm = 24000 lít Đổi 24000 lít= 24m3b, nút nước trong bể cao số mét là: 24:4:3= 2(m) Đáp số:a, thể tích : 30 m3 b,mức nước cao: 2 m 


Đúng 4
Bình luận (0)

Thể tích của bể nước là:

3 x 2 x 1,5 = 9 (m3)

Thể tích của phần bể tất cả chứa nước là:

9 x 80 : 100 = 7,2 (m3)

a) Số lít nước đựng trong bể là:

7,2m3 = 7200dm3 = 7200 lít.

b) độ cao mức nước đựng trong bể là:

1,5 : 100 x 80 = 1,2 (m).

Đáp số: a) 7200 lít

b) 1,2m.

Xem thêm: Thư Cho Một Người Bạn Để Bạn Hiểu Về Đất Nước Mình (4 Mẫu), Văn Mẫu Lớp 7:

 


Đúng 1
Bình luận (2)

một bể nước bản thiết kế hộp chữ nhật tất cả các kích thước đo trong trái tim bể là :dài 3m, rộng 2m, cao1,5m . 80% thể tích của bể đang đựng nước .hỏi : a. Vào bể gồm bao nhiêu nước

b. Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét

 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Một bể chứa nước hình vỏ hộp chữ nhật có các kích cỡ đo trong thâm tâm bể là: dài 3m, rộng 2m, cao 1,5m. 80% thể tích của bể đang chứa nước. Biết 1 dm3 = 1 lít. Hỏi bể vẫn chứa từng nào lít nước?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

the h cua hinh hop chu nhat la

3*2*1,5=9 m3

be dang chua so lit nuoc la

9/100*80 =7,2m3 =7200lit

dap so 7200 lit


Đúng 0

Bình luận (0)
Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước đo trong thâm tâm bể là : lâu năm 4m , rộng 3m , cao 1,8 m và 80% thể tích của bể đang có nước . Hỏi :a) trong bể chứa bao nhiêu lít nước ?b) nút nước trong bể cao bao nhiêu mét ?
Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
1
GửiHủy

a) Thể tích bồn nước là:

4 x 3 x 1,8 = 21,6(m^3)

Thể tích số lượng nước trong bể là:

21,6 x 80% = 17,28(m^3)

b) nấc nước vào bể có chiều cao là:

17,28 : 4 : 3 = 1,44(m)

Đáp số: a) 21,6m^3; b)1,44m


Đúng 1

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Một bể nước những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm các kích thước đo ở trong tim bể là: chiều nhiều năm 4m; chiều rộng 3m; chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang cất nước. Hỏi mức nước đựng trong bể cao bao nhiêu mét ?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Thể tích bể là

4*3*2,5=30 m3

thể tích nước là 

30/100*80=24m3

mức nước vào bể là 

24/4/3=2m

đs 2m


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Thể tích bể là

4*3*2,5=30 m3

thể tích nước là 

30/100*80=24m3

mức nước trong bể là 

24/4/3=2m

đs 2m


Đúng 0
Bình luận (0)

Một bể nước hình hộp chữ nhật tất cả các form size đo ở trong tim bể là: chiều lâu năm 4m, chiều rộng lớn 3m, chiều cao 2,5m. Hiểu được 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:a) trong bể tất cả bao nhiêu lít nước ? (1l= 1dm3)b) mức nước cất trong bể cao bao nhiêu mét ?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5Toán
0
1
GửiHủy

Một bể nước những thiết kế hộp chữ nhật tất cả các size đo ở trong tâm địa bể là :chiều lâu năm 4m,chiều rộng lớn 3m,chiều cao 2,5 m.Biết rằng 80% thể tích của bể đang đựng nước .Hỏi:

A,trong bể gồm bao nhiêu l nước?

B,mức nước vào bể cao từng nào m?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

a) Thể tích bể là :

4 x 3 x 2 x 2,5 = 30 ( m3 )

Đổi : 30 m3 = 30000 l

Số nước vào bể = 30000 x 80% = 24000( l )

b) Đổi : 24000 = 24m3

Mức nước trong bể cao là :

 24 : 4 : 3 = 2 ( m )

Đáp số : ...


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Thể tích bể là 4x3x2,5=30(m^3)

đổi 30m^3=30000lit

Số nc tất cả trong bể= 30000x80%=24000(l)b) đổi 24000l=24m^3 mức nc vào bể cao 24:4:3=2(m)

**** nhé


Đúng 0

Bình luận (0)

The h be nuoc la

4x3x2,5=30

Be chua so nuoc la

(30:100)x80=24

Muc nuoc trong be cao so met la

24:4:3=2

Dap so ...

Xem thêm: Tại Sao Nói Sự Ra Đời Của Ba Tổ Chức Cộng Sản Vào Năm 1929 Là Xu Thế Tất Yếu Của Cách Mạng Việt Nam


Đúng 0
Bình luận (0)

Một bể nước mẫu thiết kế hộp chữ nhật gồm các kích thước số đo ở trong thâm tâm bể là: chiều lâu năm 4m, chiều rộng lớn 3m, độ cao 2,5m. Hiểu được 80% thể tích của bể đang đựng nước. Hỏi:

a) trong bể bao gồm bao nhiêu lít nước?

b) nút nước trong bể cao từng nào mét?


Xem chi tiết
Lớp 0Toán
4
0
GửiHủy

Thể tích bể là:

V=h.S=4.3.2,5=30(m3)

Thể tích nước là

80%.30=24(m3)=24000(l)

Độ cao của mực nước trong bể là 

80%.2.5=2(m)


Đúng 0

Bình luận (0)

a)thể tích bể là :

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

Thể tích nước là :

80% x 30 = 24 (m3) = 24000 (l)

b)độ cao mực nước trong bể là :

80% x 2,5 = 2 (m)

Đ/s : a)24000 l nước

b) 2 m

 

 


Đúng 0
Bình luận (0)

giúp với nào

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Một bể nước ngoại hình hộp chữ nhật tất cả các size đo ở trong tim bể là : chiều dài 4m, chiều rộng 3m, độ cao 2,5m. Hiểu được 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi :

a) vào bể có bao nhiêu lít nước ?

b) nút nước vào bể cao bao nhiêu mét ?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
10
0
GửiHủy

 

a) Thể tích bể là 4x3x2,5=30 (m3)

đổi 30 m3=30000 lít

Số nc có trong bể= 30000x80%=24000(l)b) đổi 24000 lít =24m3 mức nước vào bể cao 24:4:3=2(m)


Đúng 0

Bình luận (0)

a, Thể tích bể là:

4 . 3 . 2,5 = 30 (m3)

Đổi: 30 m3  = 30 000 lít

Số nước gồm trong bể = 30 000. 80% = 24 000 (lít)

b, Đổi: 240 000 lít = 24 m3

Mức nước vào bể cao:

24 : 4 : 3 = 2 (m)

Đáp số: . . .


Đúng 0
Bình luận (0)

bn ơi 24000 l =24 dm3


Đúng 0
Bình luận (0)

một bể nước làm ra hộp chữ nhật gồm các form size đo ở trong thâm tâm bể là : chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3m, chiều cao 2,5m. Hiểu được 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi :

a, vào bể bao gồm bao nhiêu lít nước ?

b, mức nước trong bể cao bao nhiêu mét ?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)