Miêu tả tính cách con người bằng tiếng anh

     

Cách diễn đạt tính cách con fan tiếng Anh hoàn toàn có thể đánh giá là không dễ cũng không khó. Vấn đề này đã trở nên thuận lợi hơn nếu bạn có vốn từ bỏ vựng sâu rộng về tính chất cách bé người, cũng tương tự biết cách mô tả thành văn.


*

Trong bài viết dưới đây, Tài liệu IELTS sẽ giúp đỡ bạn làm điều đó. Bài viết tổng hợp phần đa từ vựng diễn đạt tính cách nhỏ người cũng giống như cách diễn tả và những bài văn mẫu tham khảo, chúng ta theo dõi nhé!


*

Nội dung chính

1 80 tính từ biểu thị tính bí quyết con tín đồ tiếng Anh3 đông đảo đoạn văn mẫu diễn đạt tính cách con tín đồ bằng tiếng Anh

80 tính từ biểu hiện tính biện pháp con fan tiếng Anh

Tính từ diễn tả tính biện pháp tích cực

Brave /breɪv/: Anh hùngCareful /ˈkeə.fəl/: Cẩn thậnCheerful /ˈtʃɪə.fəl/: Vui vẻEasy going /ˌiː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/: dễ gần.Exciting /ɪkˈsaɪt/: Thú vịFriendly /ˈfrend.li/: Thân thiện.Funny /ˈfʌn.i/: Vui vẻGenerous /ˈdʒen.ər.əs/: Hào phóngHardworking /ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/: siêng chỉ.Kind /kaɪnd/: xuất sắc bụng.Out going /aʊt ɡəʊ.ɪŋ/: túa mở.Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ sự.Quiet /ˈkwaɪ.ət/: Ít nóiSmart /smɑːt/ = intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/: Thông minh.Sociable /ˈsəʊ.ʃə.bəl/: Hòa đồng.Soft /sɒft/: nhẹ dàngTalented /ˈtæl.ənt/: Tài năng, tất cả tài.Ambitious /æmˈbɪʃ.əs/: có tương đối nhiều tham vọngCautious /ˈkɔː.ʃəs/: Thận trọng.Competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/: Cạnh tranh, đua tranhConfident /ˈkɒn.fɪ.dənt/: tự tinSerious /ˈsɪə.ri.əs/: Nghiêm túc.Creative /kriˈeɪ.tɪv/: sáng tạoDependable /dɪˈpen.də.bəl/: Đáng tin cậyEnthusiastic /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/: Hăng hái, sức nóng tìnhExtroverted /ˈek.strə.vɜːt/: hướng ngoạiIntroverted /ˈɪn.trə.vɜː.tɪd/: phía nộiImaginative /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/: giàu trí tưởng tượngObservant /əbˈzɜː.vənt/: Tinh ýOptimistic /ˈɒp.tɪ.mɪ.zəm/: Lạc quanRational /ˈræʃ.ən.əl/: có chừng mực, tất cả lý tríSincere /sɪnˈsɪər/: Thành thậtUnderstanding /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/: hiểu biếtWise /waɪz/: uyên bác uyên bác.Clever /ˈklev.ər/: Khéo léoTactful /tækt/: định kỳ thiệpFaithful /ˈfeɪθ.fəl/: bình thường thủyGentle /ˈdʒen.təl/: dịu nhàngHumorous /ˈhjuː.mər/: hài hướcHonest /ˈɒn.ɪst/: trung thựcLoyal /ˈlɔɪ.əl/: Trung thànhPatient /ˈpeɪ.ʃəns/: Kiên nhẫnOpen-minded /ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/: Khoáng đạtTalkative /ˈtɔː.kə.tɪv/: Hoạt ngôn.

Bạn đang xem: Miêu tả tính cách con người bằng tiếng anh

Tính từ dùng để chỉ tính bí quyết tiêu cực

Bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/: lạnh tínhBoring /ˈbɔː.rɪŋ/: ảm đạm chán.Careless/ˈkeə.ləs/: Bất cẩn, cẩu thả.Crazy /ˈkreɪ.zi/: Điên khùngImpolite /ˌɪm.pəlˈaɪt/: Bất lịch sự.Lazy /ˈleɪ.zi/: Lười biếngMean /miːn/: keo dán kiệt.Shy /ʃaɪ/: Nhút nhátStupid /ˈstjuː.pɪd/: ngây ngô ngốcAggressive /əˈɡres.ɪv/: Hung hăng, xông xáoPessimistic /ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/: Bi quanReckless /ˈrek.ləs/: Hấp TấpStrict /strɪkt/: Nghiêm khắcStubborn /ˈstʌb.ən/: ngang bướng (as stubborn as a mule)Selfish /ˈsel.fɪʃ/: Ích kỷHot-temper /hɒt ˈtem.pər/: nóng tínhCold /kəʊld/: lạnh lẽo lùngMad /mæd/: điên, khùngAggressive /əˈɡres.ɪv/: Xấu bụngUnkind /ʌnˈkaɪnd/: Xấu bụng, không tốtUnpleasant /ʌnˈplez.ənt/: cạnh tranh chịuCruel /ˈkruː.əl/: Độc ácGruff /ɡrʌf/: Thô lỗ cục cằnInsolent /ˈɪn.səl.ənt/: láo xượcHaughty /ˈhɔː.ti/: Kiêu căngBoast /bəʊst/: Khoe khoang

Cách diễn tả tính phương pháp con người bằng giờ đồng hồ Anh

Bạn có thể sử dụng những tính tự chỉ tính cách, đi kèm với rất nhiều trạng từ chỉ cường độ như very/so/quite/relatively/ really/a bit/slightly/a little để mô tả tính biện pháp con tín đồ bằng giờ đồng hồ Anh.

Ex: Anna is very hardworking. (Anna rất siêng năng chỉ.)

Các cụ bao gồm câu “nói tất cả sách, mách bao gồm chứng”. Bởi vì thế, khi diễn đạt tính cách con fan bằng giờ đồng hồ Anh, chúng ta nên đưa thêm các hành vi của họ để củng núm thêm cho tiếng nói của mình.

Ex: Tom is quite lazy. He often doesn’t vày homework. (Tom is quite lazy. He often doesn’t vị homework.)

Khi bạn biểu đạt tính cách con người bằng tiếng Anh cũng hãy nhờ rằng nói bớt nói tránh. Thay vì dùng đông đảo từ ngữ miêu tả quá nặng nề nề, bạn hãy dùng các từ thanh thanh hay hoàn toàn có thể sử dụng bí quyết nói lấp định nhằm không làm mất lòng người nghe.

Ex: Mike’s not very smart. (Mike không tuyệt vời lắm.)

Những đoạn văn mẫu diễn đạt tính phương pháp con bạn bằng giờ Anh

Dưới đấy là những đoạn văn mẫu biểu lộ tính bí quyết con fan bằng tiếng Anh, các chúng ta có thể tham khảo để lấy ý tưởng. Sau đó, bạn hãy vận dụng vào bài thực hành của mình.Đoạn văn giờ đồng hồ Anh diễn đạt tính bí quyết của bạn hướng nội

I have a best friend named Hoa, she is an introvert. She doesn’t like interacting with strangers. She can be silent for hours without being bored. Hoa has difficulty communicating with others & only answers when asked. She just talks và opens her heart to people close lớn her. Hoa likes tranquility. She likes khổng lồ be alone & listen to sad music. Noisy parties are like her “enemy”. She never went to these places. Due to lớn being an introvert, Hoa has the ability to lớn work independently, think, and observe very well. She is considerate and sympathetic lớn other people. However, I think she should change a bit. She should be more sociable, more communicative.

Dịch nghĩa:

Tôi có một cô bạn thân là Hoa, cô ta là tín đồ hướng nội. Cô ấy không thích tiếp xúc với nhiều người lạ. Cô ấy hoàn toàn có thể ngồi lặng ngắt trong mặt hàng giờ đồng hồ mà ko thấy chán. Hoa khó rất có thể giao tiếp với mọi người cùng cô ấy chỉ trả lời khi được hỏi. Cô ấy chỉ chịu nói cùng mở lòng vai trung phong sự với những người mà Hoa thiệt sự thân thiết. Hoa thích hợp sự yên ổn tĩnh. Cô ấy chỉ đam mê cô đơn 1 mình và nghe những phiên bản nhạc buồn mà thôi. Rất nhiều buổi tiệc ầm ĩ là quân thù của cô ấy. Hoa không khi nào đến đầy đủ nơi như vậy. Vị là fan hướng nội, buộc phải Hoa có tác dụng làm câu hỏi và để ý đến một bí quyết độc lập, cũng như quan sát đa số thứ cực kỳ tốt. Cô ấy được reviews là người thuận tiện thông cảm với những người khác. Mặc dù nhiên, tôi nghĩ Hoa nên thay đổi một chút. Cô ấy nên ra ngoài xã hội và tiếp xúc với mọi bạn nhiều hơn.

Xem thêm: Nên Hay Lên, Làm Nên Hay Làm Lên " Khi Viết Chính Tả, Tại Sau Lại Sự Nhầm Lẫn 2 Từ Này

Đoạn văn tiếng Anh biểu hiện tính giải pháp của người hướng ngoại

I’m an extrovert. I love to lớn talk. I can tell anyone about almost anything. I am eager lớn meet new friends and learn everything about them. I am enthusiastic, social, & assertive. I often participate in activities with a lot of people lượt thích parties, community activities and I like that. I’m a pretty open-minded person. I can easily communicate with others. However, I am a bit shy about communicating with introverts because we are completely opposite. People often say that I’m a “clown”. I find this quite true because I often make jokes that make people happier. One thing I don’t lượt thích about myself is that I get angry easily with others. I’ve always tried lớn fix this.

Dịch nghĩa:

Tôi là người hướng nội. Tôi thích thì thầm rất nhiều. Tôi nói theo cách khác với bất cứ ai về bất kể chuyện gì bên trên đời. Tôi sẵn lòng chạm mặt những người bạn mới và học đa số thứ từ họ. Tôi là người nhiệt tình, thích giao lưu cùng quyết đoán. Tôi liên tục tham gia những vận động có nhiều người dân góp mặt như các buổi tiệc, vận động xã hội cùng tôi phù hợp điều đó. Tôi là tín đồ khá cởi mở. Tôi có thể dễ dàng giao tiếp với bạn khác. Tuy nhiên, tôi có một chút nhút nhát khi giao tiếp với những người hướng nội, chính vì chúng tôi ở nhì tình núm đối nghịch hoàn toàn. Mọi tín đồ thường nói tôi là một trong “gã hề”. Tôi thấy điều này khá đúng cũng chính vì tôi liên tục làm trò cười làm mọi bạn vui vẻ. Thêm 1 điều nữa, tôi không phù hợp về chính bản thân mình sẽ là tôi rất dễ dàng nổi giận với người khác. Tôi luôn luôn luôn cố gắng sửa chữa nhược điểm đó.

Đoạn văn tiếng Anh diễn tả tính cách của bạn mẹ

Ai trong chúng ta cũng tất cả một tín đồ mẹ. Bà bầu của chúng ta có tính biện pháp ra sao? là người như thế nào? Hãy cùng khám phá tính cách của bà bầu tôi qua nội dung bài viết bên bên dưới nhé.

To me, my mother is the most wonderful woman. My mother is very capable. My mother not only works but also takes care of my family very well. Every morning, she gets up early khổng lồ prepare breakfast for the whole family before going to work. Not only that, my mother is very considerate. Every mother is very careful, rarely makes errors. My mother is also a considerate person. She is like my friend, always talking & confiding with me. At work, the mother is an intelligent & acumen person. She does her work excellently & is praised & loved by her colleagues. I am very proud of my mother.

Dịch nghĩa:

Đối với tôi, chị em là người thiếu phụ tuyệt vời nhất thế gian. Bà bầu tôi vô cùng tài giỏi. Mẹ không chỉ làm việc tác dụng mà còn âu yếm gia đình cực kỳ tốt. Mỗi buổi sáng, bà ấy ngủ dậy sớm để sẵn sàng bữa sáng cho cả gia đình trước khi đi làm. Không chỉ vậy, chị em tôi vô cùng cẩn thận. Mọi mẹ trên núm gian đều rất cẩn trọng, hiếm khi phạm phải lỗi không nên nào. Người mẹ tôi còn là người khôn xiết ân cần. Bà ấy như 1 người bạn của tôi, luôn luôn luôn chat chit và tin cậy vào tôi. Khi có tác dụng việc, bà mẹ tôi là người phụ nữ thông minh với nhạy bén. Bà ấy chấm dứt xuất sắc các bước và được kính trọng, yêu mến bởi nhiều đồng nghiệp. Tôi cực kỳ tự hào về người mẹ tôi.

Xem thêm: Phần Mềm Điều Khiển Từ Xa Bằng Điện Thoại Từ Xa Bằng Điện Thoại

Bài viết bên trên là toàn bộ chi tiết những phía dẫn diễn đạt tính giải pháp con fan tiếng Anh nhưng ankhanhtech.com.vn vẫn tổng đúng theo được. Hi vọng sau lúc đọc hoàn thành bài này, bạn đã có cho mình một phát minh hay ho, kèm với gần như từ vựng miêu tả tính giải pháp thú vị để áp dụng vào bài làm của mình.