Mẹ hơn con 25 tuổi

     
" class="title-header">Hiện nay bà bầu hơn nhỏ 25 tuổi . Biết 5 năm ngoái tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con . Tính tuổi hai bà mẹ con bây giờ ?


Bạn đang xem: Mẹ hơn con 25 tuổi

*

154350 điểm

trần tiến


Hiện nay bà mẹ hơn con 25 tuổi . Biết 5 năm trước tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi nhỏ . Tính tuổi hai bà bầu con bây giờ ?
*
*Xem thêm: Use The Correct Form Of Word, Give The Correct Form Of The Word In The Bracket

*

Hiện nay mẹ hơn nhỏ 25 tuổi thì 5 năm trước mẹ vẫn hơn nhỏ 25 tuổi.Hiệu số phần bằng nhau:6 – 1 = 5 phầnGiá trị một phần :25 : 5 = 5 tuổiTuổi con 5 năm kia là:5 x 1 = 5 tuổiTuổi mẹ 5 năm kia là :5 x 6 = 30 tuổiTuổi mẹ hiện thời là:30 + 5 = 35 tuổiTuổi con hiện nay là :5 + 5 = 10 tuổiĐS : Tuổi chị em là 35 tuổiTuổi nhỏ là 10 tuổi
*Xem thêm: Top 10 Những Người Cao Nhất Thế Giới Đến Nga Tìm Vợ Mới, Top 5 Người Sở Hữu Chiều Cao Khủng

Hiện nay chị em hơn bé 25 tuổi thì 5 thời gian trước mẹ vẫn hơn nhỏ 25 tuổi.Hiệu số phần bằng nhau:6 – 1 = 5 ( phần )Giá trị một phần :25 : 5 = 5 ( tuổi )Tuổi bé 5 năm trước là:5 x 1 = 5 ( tuổi )Tuổi bà mẹ 5 năm trước là :5 x 6 = 30 ( tuổi )Tuổi mẹ bây giờ là:30 + 5 = 35 ( tuổi )Tuổi con hiện nay là :5 + 5 = 10 ( tuổi )ĐS : Tuổi người mẹ là 35 tuổiTuổi bé là 10 tuổi