Mẹ hơn con 24 tuổi

     
*

*

Mẹ hơn nhỏ 24 tuổi . Tính tuổi hiện giờ của mỗi cá nhân , hiểu được 3 năm nữa tuổi con bởi 1/4 tuổi mẹ


*

Hiệu số phần bằng nhau là 

4 - 1 = 3 ( phần ) 

Giá trị một trong những phần là 

24 : 3 = 8 

Tuổi bé là 

8 x 1 - 3 = 5 ( tuổi ) 

Tuổi bà mẹ là 

5 + 24 = 29 ( tuổi ) 


Mẹ hơn con 24 tuổi . Tính tuổi bây chừ của mọi cá nhân , hiểu được 3 năm nữa tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ

 


Vì hiệu số tuổi 2 mẹ con ko thay đổi

Khi đó, ta có sơ đồ:Tuổi người mẹ I------I------I------I------I

Tuổi bé I------I 

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Tuổi con bây chừ là:

24 : 3 - 3 = 5 (tuổi)

Tuổi mẹ bây chừ là: 5 + 24 = 29 (tuổi)

Đáp số:..................

Bạn đang xem: Mẹ hơn con 24 tuổi


Vì mỗi năm mọi cá nhân đều tăng thêm 1 tuổi đề nghị sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn nhỏ 24 tuổi

Khi đó, ta gồm sơ đồ:Tuổi bà bầu I------I------I------I------I

Tuổi nhỏ I------I 24 tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Giá trị 1 phần hay tuổi con sau 3 năm là:

24 : 3 = 8 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là:

8 - 3 = 5 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 5 + 24 = 29 (tuổi)

Đáp số: Con: 5 tuổi

Mẹ: 29 tuổi


Bài giải :

Mỗi năm mọi cá nhân tăng thêm một tuổi .

Sau 3 năm nữa tuổi bà mẹ vẫn hơn tuổi bé là 24 tuổi . 

Hiệu số phần cân nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi nhỏ 3 năm sau là :

24 : 2 = 12 ( tuổi )

Tuổi con hiện giờ là :

12 - 3 = 9 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện thời là :

9 + 24 = 33 ( tuổi )

Đáp số : nhỏ : 9 tuổi .

Xem thêm: Trong Thí Nghiệm Giao Thoa Sóng Trên Mặt Nước, Tốc Độ Truyền Sóng

mẹ : 33 tuổi .


hiện nay người mẹ hơn con 24 tuổi tính tuổi của mỗi cá nhân biết rằng 3 năm nữa tuổi bà bầu bằng 5/2 tuổi của con


* Đề thiếu hụt *

Mỗi năm mọi cá nhân tăng 1 tuổi => số tuổi người mẹ hơn bé không đổi.

Xem thêm: Hai Quả Cầu Kim Loại Nhỏ Như Nhau Mang Các Điện Tích Q1 Và Q2 Đặt Trong Không Khí Cách Nhau 2Cm

Tuổi mẹ hiện giờ là:

24:(5-2)x5-3=37(tuổi)

Tuổi con bây giờ là:

37-24=13(tuổi)

Đ/s:.............

#Ye Chi-Lien


Hiệu số phần bằng nhau là 

5 - 2 = 3 ( phần ) 

Giá trị một phần là 

24 : 3 = 8 

Tuổi nhỏ là 

8 x 2 - 3 = 13 ( tuổi ) 

Tuổi chị em là 

13 + 24 = 37 ( tuổi ) 


Hiệu số phần đều bằng nhau là 

4 - 1 = 3 ( phần ) 

Giá trị một phần là 

24 : 3 = 8 

Tuổi nhỏ là 

8 x 1 - 3 = 5 ( tuổi ) 

Tuổi người mẹ là 

5 + 24 = 29 ( tuổi ) 


Bài 1. Hiện thời mẹ hơn con 25 tuổi và 3 năm nữa tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người?

Bài 2. 3 năm kia mẹ hơn bé 30 tuổi. Biết bây giờ tuổi con bằng 1/3 tuổi người mẹ . Tính tuổi 2 người( hep gấp)


Mẹ hơn bé 24 tuổi . Tính tuổi hiện thời của 2 người biết rằng 3 năm nữa thì tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ

 


ba năm nữa tổng cộng tuổi của hai người mẹ con là: 24+(3x2)=30

ba năm nữa tuổi của bé là : 30:(1+4)=6

tuổi của con hiện nay là: 6-3=3

tuổi của mẹ hiện nay là: 24-3=21


ta gồm sơ đồ 2 người mẹ con tía năm nữa :

tuổi con : | |

tuổi chị em : | | | | |

 theo sơ đồ dùng , hiệu số phần cân nhau là : 4 - 1 = 3 (phần)

tuổi của con tía năm nữa là : 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

tuổi con hiện giờ là : 8 - 3 = 5 (tuổi)

tuổi của mẹ hiện giờ là : 5 + 24 = 29 (tuổi)


bạn ngọc duyên lấy đâu ra bí quyết 24+(3.2)=30nhi

hiệu số tuổi bà bầu và con không đổi

tuổi của chị em sau 3năm là 24:3*5=30tuổi. Hiện thời tuổi bà mẹ là 30-3=27 tuổi gồm là 27-24=3 tuổi

​t


Sơ đồ gia dụng 3 năm nữa của tuổi người mẹ và con :

Mẹ : !____!____!____!____!____!

Con : !____!____! ( 36 tuổi )

Tuổi bà mẹ 3 năm nữa :

36 : ( 5 - 2 ) x 5 = 60 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện thời :

60 - 3 = 57 ( tuổi )

Tuổi con hiện thời :

57 - 36 = 21 ( tuổi )

Đáp số : Tuổi mẹ hiện nay : 57 tuổi

Tuổi con hiện giờ : 21 tuổi 

< trường hợp em không chắc chắn là với đáp án của chị thì thử lại nha )


Hiện nay tuổi chị em cộng với tuổi con bởi 52 tuổi .Biết rằng tuổi mẹ sau 3 năm nữa sẽ hơn tuổi con hiện thời là 29 tuổi.Tính tuổi của mỗi người hiện nay 


Hiệu số tuổi của hai mẹ con hiện nay là:

29-3=26(tuổi)

Tuổi mẹ bây chừ là:(52+26):2=39 (tuổi)

tuổi con bây giờ là:39-26=13(tuổi)

Đ/s:


trung bình cộng của 2 bà mẹ con bây chừ là 24 tuổi . Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay

biết rằng 3 năm nữa tuổi con bởi 5/17 tuổi mẹ


TRUNG BÌNH TUỔI hai MẸ con 3 NĂM NỮA SẼ LÀ 24+(3*2/2)=27

3 NĂM SAU TỔNG TUỔI CỦA hai MẸ con LÀ 27 *2=54

ĐỀ không đúng RÙI BN ƠI


gọi tuổi bà bầu là a

tuổi nhỏ là b

ta có a+3=5/17.(b+3)

suy ra a=5/17.(b+3) - 3 (1)

ta lại có (a+b):2=24

suy ra a+b=48

từ (1) suy ra 5/17.(b+3)-3+b=48

tự tính nhé, mik ko bt nữa ^^