Lớp 6a có 24 học sinh nữ và 18 học sinh nam

     
Trắc nghiệm Toán 6 bài xích 7 (có đáp án): Lũy quá với số nón tự nhiên, nhân phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số !!

Câu hỏi :

Lớp 6A tất cả 24 học viên nam. Số học viên nam bởi 45 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6A bao gồm bao nhiêu học viên nữ?


*