Looking Back Unit 8 Lớp 11

     

Giải bài xích tập SGK tiếng Anh 11 Unit 8 Looking Back giúp những em học viên trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần pronunciation, vocabulary trang 40 để sẵn sàng bài Our world heritage sites trước khi tới lớp.

Bạn đang xem: Looking back unit 8 lớp 11

Soạn Looking Back Unit 8 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học tập sinh lập cập nắm vững vàng được kỹ năng và kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 8 Looking Back lớp 11 trang 40, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và tải tài liệu trên đây.


Soạn giờ đồng hồ Anh 11 Unit 8: Looking Back

PronunciationVocabularyGrammar

Pronunciation

Câu 1

Listen to the following short exchanges. Mark ↑ (rising intonation) or ↓ (falling intonation) on the choice questions in these exchanges. (Hãy nghe những thắc mắc đáp ngắn, lưu lại ↑ (ngữ điệu lên) hoặc ↓ (ngữ điệu xuống) đến những câu hỏi lựa chọn trong những câu hỏi đáp này.)


1. A: Would you like to visit a natural ↑ or a cultural world heritage site ? ↓

B: I"d like to see a cultural one.

2. A: Which site is worth visiting in Hue? The Citadel ↑ or the Royal Tombs? ↓

B: I think both of them are worth visiting.

3. A: Would you lượt thích to go to lớn Phong Nha - Ke Bang National Park by car ↑ or by train ? ↓

B: By train.

4. A: vì you prefer mountain climbing ↑ or cave exploring ? ↓

B: I prefer mountain climbing.

5. A: Are the ancient houses in Hoi An in ruins ↑ or well-preserved.?

B: Most of them are well-preserved. ↓

Câu 2

Listen again and kiểm tra your answers. Then practise asking và answering the questions. (Nghe lại và chất vấn lại câu vấn đáp của bạn. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Vocabulary

Câu 1

Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)

1. Scenery2. Heritage3. Architecture4. Dynasty5. Ancient

Câu 2

Complete the sentences with the correct form of the words in the box. (Hoàn thành câu bởi dạng đúng của từ đến trong khung.)

1. Geological2. Exploring3. Archaeological4. Excavation5. Preservation

Grammar

Câu 1

Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của cồn từ trong khung.)

1. Ringing2. Invited3. Living
4. Khổng lồ offer5. Called6. To be recognised

Câu 2

Combine the two sentences into one, using either an -ing or -ed participle.

Xem thêm: Cách Nấu Rượu Mận Thịt Chó Miền Bắc Đơn Giản Mà Chuẩn Vị, Cách Nấu Rượu Mận Thịt Chó Chuẩn Vị Ngay Tại Nhà

(Nối nhị câu thành một, sử dụng bây giờ phân tự (-ing) hoặc thừa khứ phân tự (-ed).

1. The taxi taking us lo Hoi An Ancient Town broke down.

2. At the end of the street there"s a path leading to lớn the Perfume River.

3. The Citadel gate damaged in the storm has now been repaired.

4. The excavation relics stolen from the museum haven"t been found yet.

5.

Xem thêm: Người Thầy Năm Xưa Beat - Lời Bài Hát Người Thầy Năm Xưa

Many of the foreign guests invited khổng lồ the opening of the heritage museum were able lớn come.


Chia sẻ bởi: Songotenks
ankhanhtech.com.vn
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 01 Lượt xem: 223 Dung lượng: 110,7 KB
Liên kết mua về

Link ankhanhtech.com.vn chính thức:

giờ Anh 11 Unit 8: Looking Back ankhanhtech.com.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA