LỌC DỮ LIỆU LÀ GÌ

     

– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị những hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định như thế nào đó.

Bạn đang xem: Lọc dữ liệu là gì

Cùng ankhanhtech.com.vn đi kiếm tìm hiểu đưa ra tiết về bí quyết lọc dữ liệu nhé.


1. Sắp xếp dữ liệu là gì?

a. Sắp xếp dữ liệu: là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

Xem thêm: Hãy Minh Họa Bàng Những Ví Dụ Cụ Thể Về Vai Trò Của Lớp Chim ?

*Lưu ý 1:

- Đối với những cột tất cả kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh

- Dữ liệu trong số cột lúc sắp xếp phải có cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)

b. Phương pháp thực hiện

Cách 1. Sắp xếp dữ liệu bằng phương pháp sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ:

Bước 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

*

Sort Descending bên trên thanh công cụ, thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy vào nút Toolbar Options

Bước 2. Trỏ vào địa chỉ cửa hàng or Remove Buttons

Bước 3. Chọn Standard

Bước 4. Nháy chuột để đánh dấu những nút lệnh cần hiển thị

*
Hình 1. Hiển thị các nút lệnh sắp xếp​

Cách 2. Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:

Bước 1. Chọn một ô vào cột cần sắp xếp

Bước 2. Vào bảng chọn Data Sort xuất hiện hộp thoại Sort

Bước 3. Chọn Ascending hoặc Descending

Bước 4. Nháy OK

*
Hình 2. Những chức năng vào hộp thoại Sort​

2. Lọc dữ liệu

- Khái niệm: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn điều kiện do chúng ta quy định.

Xem thêm: Xuân Diệu Là Nhà Thơ Mới Nhất Trong Các Nhà Thơ Mới

- những bước thực hiện:

+ B1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

+ B2: Chọn nhóm lệnhSort & Filtersau đó chọnFilter

*

+ B4: Nháy chuột chọn giá chỉ trị dữ liệu cần lọc( cần hiển thị) rồi ấnOK

*

- Lưu ý:Select Alllà chọn tất cả( hiển thị tất cả)

- Để bay khỏi chế độ lọc ta chọn cột mong muốn muốn cùng chọn lại lệnhFilter

3. Lọc những hàng có mức giá trị lớn nhất( hay nhỏ nhất)

Mục đích: lấy ra danh sách những sản phẩm lớn nhất hoặc nhỏ nhất do người cần sử dụng định nghĩa

Thực hiện theo những bước sau:

- B1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

- B2: Chọn nhóm lệnhSort & Filtersau đó chọnFilter

*

- B4: chọnNumber Filtersau đó chọn

*

- B5: Cửa sổ tùy chỉnh hiện lên, ta chọn đứng top để chọn các giá trị lớn nhất hoặcBottomđể chọn những giá trị nhỏ nhất, cuối cùng ta chỉnh số lượng các hàng muốn hiển thị.