LISTENING

     

Tạm dịch:- những người dân trong tấm ảnh đang làm gì?- bạn có nghĩ rằng cậu bé xíu cần sự giúp đỡ của phụ thân mình để học lái xe đạp điện một bí quyết độc lập?


Hướng dẫn giải:- The boy is learning to ride a bike. His father is helping him khổng lồ learn to lớn ride it independently.- Yes, I think he needs his father"s assistance because he can"t ride a bike by himself for the first time.

Bạn đang xem: Listening


2. Listen lớn an interview on Life Skills, the most popular radio show for teens và parents, and match the statements with the speakers.


(Hãy nghe cuộc bỏng vấn nói tới Những kĩ năng sống, lịch trình phát sóng truyền thanh được yêu mến nhất giành cho tuổi thiếu hụt niên và những bậc phụ huynh rồi ghép phần đông lời phát biểu theo như đúng người nói.)


https://ankhanhtech.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Lop-11-moi.unit3_.Listening.2.-Listen-to-an-interview-on-Life-Skills-the-most-popular-radio-show-for-teens-and-parents-and-match-the-statements-with-the-speakers.mp3
*

Tạm dịch:Các câu lệnha. Anh ấy phải dứt tất cả các trách nhiệm của mình, và sẽ bị trừng phạt còn nếu không thành công.b. Cha mẹ anh ấy có khuynh hướng đảm bảo anh ấy.c. Anh ấy phải làm việc nhà và làm theo một thói quen.d. Giữa những trách nhiệm của anh ý ấy là chăm sóc ông bà của anh ấy ấy.e. Anh ấy đã được dạy để lấy ra đưa ra quyết định của riêng rẽ mình.f. Anh ấy được khích lệ thể hiện ý kiến của mình.


Audio Script:MC: Hello and welcome to Life Skills, the most popular radio show for teens & parents. Today, I"ve invited three Grade 11 students to nói qua with us how their parents help them lớn become independent. Long, would you like to start?Long: Hi. Well, I"m the only child, so my parents tend khổng lồ be overprotective of me.They didn"t let me bởi vì any household chores & drove me khổng lồ school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged lớn voice my opinions. My parents even asked for my opinion before they make important family decisions.MC: That’s great. That helps you develop self-confidence. And Tuan? How bởi vì your| parents help you become independent?Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a list on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents... & my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail, I get punished. Bui if I bởi vì them well, I get a reward. This keeps me motivated.MC: Your parents seem strict, but also very fair. What about you, Minh?Minh: My parents mix some limits and establish rigid rules about important issues. I have to vị chores & follow a phối routine. But I can make my own choices about personal things such as clothes, books or toys. My parents encourage me to consider all options before making my own decisions.MC: Yes, setting limits can teach you self-discipline, và keep you safe & healthy. It"s also great that your parents teach you decision-making skills. I hope that one day you"ll be ready khổng lồ leave home and live independently. Thank you so much for joining the show.

Xem thêm: Có Nên Cho Trẻ Sơ Sinh Nghe Nhạc Đúng Cách ? Có Nên Cho Trẻ Sơ Sinh Nghe Nhạc Hay Không


Tạm dịch:MC: Xin xin chào và mừng đón đến năng lực Sống, chương trình phát thanh thông dụng nhất giành riêng cho thanh thiếu thốn niên và phụ thân mẹ. Hôm nay. Tôi vẫn mời ba học sinh Lớp 11 chia sẻ với cửa hàng chúng tôi về cách cha mẹ giúp họ trở đề nghị độc lập. Long, bạn có muốn bắt đầu không?Long: Xin chào. Tôi là bé một, do vậy bố mẹ tôi có xu hướng bảo đảm tôi thừa mức. Họ đã không để tôi làm bất kể công bài toán nhà làm sao và chuyển đón tôi mang đến trường cho tới khi học xong xuôi lớp 9. Mặc dù nhiên, vày tôi còn nhỏ. Tôi luôn luôn được khích lệ lên tiếng ý kiến của mình. Bố mẹ tôi thậm chí là hỏi ý kiến của tôi trước khi họ đưa ra quyết định đặc biệt của gia đình.MC: thiệt tuyệt. Điều đó khiến cho bạn phát triển sự trường đoản cú tin. Còn Tuấn? phụ huynh bạn làm vậy nào sẽ giúp đỡ bạn trở cần độc lập?Tuấn: Vâng, phụ huynh tôi triệu tập vào việc dạy tôi về trách nhiệm. Tôi được giới thiệu một danh sách về trách nhiệm, ví dụ điển hình như thao tác làm việc nhà, cẩn thận ông bà tôi ... Và bố mẹ tôi đảm bảo an toàn rằng tôi ngừng tất cả. Trường hợp tôi thất bại. Tôi bị trừng phạt. Dẫu vậy nếu tôi làm tốt, tôi nhấn được 1 phần thưởng. Điều này khiến cho tôi được khuyến khích.MC: phụ huynh bạn có vẻ như rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất mẫn cảm. Còn chúng ta thì sao Minh?Minh: bố mẹ tôi đề ra một số giới hạn và thiết lập các quy tắc cứng nhắc về những vấn đề quan liêu trọng. Tôi phải thao tác làm việc nhà và làm theo một thói quen. Tuy nhiên tôi rất có thể tự chọn lựa những thứ cá nhân như quần áo, sách hay thiết bị chơi. Bố mẹ tôi khích lệ tôi coi xét toàn bộ các lựa chọn trước lúc đưa ra ra quyết định của riêng rẽ mình.MC: Vâng, việc tùy chỉnh thiết lập lịch trình có thể dạy cho mình kỷ luật pháp tự giác, cùng giữ mang lại bạn bình an và lành mạnh. Cũng tuyệt vời và hoàn hảo nhất khi cha mẹ bạn dạy bạn các năng lực ra quyết định. Tôi mong muốn rằng một ngày nào đó bạn sẽ sẵn sàng tránh nhà và sống độc lập. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình.


https://ankhanhtech.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Lop-11-moi.unit3_.Listening.3.-Answer-the-questions.mp3
*

Hướng dẫn giải:1. Because they didn"t let him vày any household chores & drove him to lớn school until he finished Grade 9.2. Khổng lồ voice (speak out) his opinions.3. They focus on teaching him about responsibility.4. If he does his responsibility well, they give him a reward.5. To do chores and follow a phối routine.6. He can make his own choices about these items.


Tạm dịch:1. Lý do Long nghĩ về rằng phụ huynh anh ấy quá bảo vệ anh ấy?Họ dường như không để anh ấy làm bất kể công việc nhà nào với lái xe gửi đón anh ấy cho trường cho tới khi anh ấy học lớp 9.2. Cha mẹ của Long thường khuyến khích anh ấy có tác dụng gì?Phát biểu chủ ý của mình.3. Phụ huynh của Tuấn chú trọng vào bài toán dạy anh ấy như thế nào?Họ tập trung vào câu hỏi dạy anh ấy về trách nhiệm.4. Làm nỗ lực nào để bố mẹ của Tuấn luôn luôn động viên anh ấy?Nếu anh ấy làm giỏi nhiệm vụ của mình, chúng ta sẽ mang đến anh ấy một trong những phần thưởng.5. Minh phải làm gì?Phải thao tác nhà và tuân theo một thói quen.6. Minh rất có thể làm gì về quần áo, sách của mình, hoặc vật dụng chơi?Anh ấy có thể tự lựa chọn phần lớn thứ này.

Xem thêm: Cách Tiết Kiệm Pin Cho Iphone 6 Plus, 10 Mẹo Tiết Kiệm Pin Cho Iphone


4. Work in groups. Tell your group members whether you were brought up in the same way as Long, Tuan, or Minh.


(Làm câu hỏi theo nhóm. Hãy nói cho các thành viên trong nhóm biết em có được dạy giống hệt như Long, Tuấn hay Minh không)