Language Focus

     

Unit 3. A Trip lớn the Countryside - Một chuyến về quê

1. What vày these people wish? Write the sentences./ (Những tín đồ này ao ước điểu gì? Viết câu.)

*

a) Ba/ can have/ new bicycle

b) Hoa/ can visit/ parents

c) I/ pass/ exam

*

d) We/ it/ not rain

e) He/ can fly

f) They/ stay/ Hue

Trả lời:

a) bố wishes he could have a new bicycle.

Bạn đang xem: Language focus

b) Hoa wishes she could visit her parents.

c) I wish I could pass the exam.

d) We wish it didn"t rain.

e) He wishes he could fly.

f) They wish they could stay in Hue.

Hướng dẫn dịch:

a) ba ước có xe đạp mới.

b) Hoa ước có thể thăm cha mẹ.

c) Tôi ước rất có thể vượt qua kỳ thi.

d) shop chúng tôi ước trời không mưa.

e) Anh ấy cầu anh ấy rất có thể bay.

f) Họ ước họ hoàn toàn có thể ở lại Huế.

2. Work with a partner/ (Thực hành cùng với một các bạn cùng học)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip lớn Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box/ (Nhìn vào lộ trình của ông Thanh vào chuyến công tác đến Singapore. Hoàn hảo các câu. Cần sử dụng giới từ trong khung.)

Itinerary for Le Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion đô thị Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

 

at till on after up to lớn between

a) Mr Thanh leaves Ha Noi ___ 2 p.m.b) He arrives in Singapore ___ Monday evening.c) On Tuesday morning, there is a meeting ___ 11 a.m. Và 1 p.m.d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments ___m.e) He returns lớn the khách sạn ___ 10 p.m.f) He will be in Singapore from Monday ___

Lời giải:

a) Mr Thanh leaves Ha Noi at 2 p.m.

b) He arrives in Singapore on Monday evening.

c) On Tuesday morning, there is a meeting between 11 a.m. & 1 p.m.

d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10p.m.

e) He returns to the hotel after 10 p.m.

f) He will be in Singapore from Monday up to Thursday.

Hướng dẫn dịch:

Lịch trình đến ông Lê Huy Thanh

- trang bị 3 ngày 21/9: Họp tại trung tâm họp báo hội nghị Rafles trường đoản cú 11:00 trưa mang đến 1:00 chiều, ăn uống trưa tại nhà hàng quán ăn Lion thành phố từ 1:30 mang đến 2:00 chiều.

- thứ 4 ngày 22/9: Họp tại Raya Palace từ 2:15 chiều mang đến 7:00 tối, bữa ăn tại nhà hàng Little India từ 7:30 mang đến 10:00 tối.

a) Ông Thanh tách khỏi hà thành lúc 2 giờ.

b) Ông cho Singapo vào sáng thiết bị hai.

c) Vào sáng thiết bị 3, bao gồm một cuộc họp từ 11:00 - 1:00 chiều.

d) Vào thứ 4, ông Thanh có hẹn mang lại tận 10 giờ tối.

e) Ông trở về khách sạn sau 10 giờ tối.

f) Ông đang ở Singapo từ thứ hai đến đồ vật 5.

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR / (Hoàn chỉnh các câu sau cùng với ON, AT, IN, FOR).

a) Goodbye. See you ___ Monday.

Xem thêm: Top 7 Loại Váng Sữa Cho Bé 7 Tháng Tuổi, Top 7 Loại Váng Sữa Tốt Nhất Cho Bé Hiện Nay

b) The bus collected us ___ 5 o’clock early ___ the morning.

c) We usually go to our home village at least once ___ the summer.

d) We walked ___ half an hour to roach the waterfall.

e) They planned khổng lồ have the trip ___ June.

f) She loves lớn watch the stars ___ night.

Lời giải:

a) Goodbye. See you on Monday.

b) The bus collected us at 5 o’clock early in the morning.

c) We usually go to our trang chủ village at least once in the summer.

d) We walked for half an hour lớn roach the waterfall.

e) They planned to have the trip in June.

f) She loves to watch the stars at night.

Hướng dẫn dịch:

a) lâm thời biệt. Hẹn gặp lại vào lắp thêm 2.

b) xe pháo buýt đón shop chúng tôi lúc 5 giờ tạo sáng sớm.

c) chúng tôi thường về quê ít nhất 1 lần vào mùa hè.

d) công ty chúng tôi đi bộ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thời trang thì mang đến thác nước.

e) Họ sẽ lên planer cho chuyến du ngoạn vào mon 6.

f) Cô ấy ham mê ngắm những ngôi sao 5 cánh về đêm.

4. Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book./ (Ghép những nửa câu. Tiếp nối viết câu không thiếu vào vở bài xích tập của em.)

1. Hoa worked hard,...

a) so I turned on the air conditioner.

2. It was hot,...

b) so she didnỵt have time for breakfast

3. Nga is sick today,...

c) so Mrs. Robinson took it back to the shop.

4. Mãng cầu woke up late,...

d) so she won"t go khổng lồ school.

5. The new camera didn"t work,...

e) so she passed her exam.

Lời giải:

1 - e) Hoa worked hard, so she passed her exam.

2 - a) It was hot, so I turn on the air conditioner.

3 - d) Nga is sick today, so she won"t go khổng lồ school.

4 - b) mãng cầu woke up late, so she didn"t have time for breakfast.

5 - c) The new camera didn"t work, so Mrs. Robinson took it back to the shop.

Xem thêm: Andehit Là Gì ? Cách Khử Độc Tố Trong Rượu Nấu Andehit Là Gì

Hướng dẫn dịch:

Hoa học tập tập chăm chỉ, vì chưng vậy cô ấy vượt qua kỳ thi.Trời lạnh quá, bởi vậy tôi mở điều hòa.Hôm nay Nga ốm, vì vậy cô ấy sẽ không đi học.Na tỉnh dậy muộn, vị vậy cô ấy không có thời gian ăn uống sáng.Máy chụp ảnh mới ko hoạt động, bởi vậy bà Robinson có nó trả lại cửa ngõ hàng.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 3. A trip khổng lồ the Countryside - Một chuyến về quê