Lạc vào đồng cỏ xanh

     
*

*

*

đừng đăng linh tinh ví như ko thì lũ nó đăng nội cậu đọc thấy ngán vả lại như thế đàn nó vẫn nhận lấy điểm hỏi đáp


Lạc vào đồng cỏ xanh //

Thiên thần vai có cánh//

Cây lá thì bao gồm cành //

Em thì phải tất cả anh //

Thấy nụ cười em nhu mì//

Anh như năng lượng điện đứt cầu chì//

Lóe lên một tia lửa //

Tia lửa mém ước kì //


Điền từ ( hoặc cum tự ) tương thích vào chỗ ......

Bạn đang xem: Lạc vào đồng cỏ xanh

Lạc vào đồng cỏ xanh

Thiên thần vai gồm ....

Xem thêm: Lời Giải Ex2 Rewrite The Following Sentences Using Present Participle Past Par

Cây lá phải có ....

Xem thêm: Diễn Biến Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Thời Lý, Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống

...........................

YN


Bài làm

Lạc vào đồng cỏ xanh

Thiên thần vai có cánh

Cây lá phải bao gồm cành

Em thì phải gồm anh. 

~ Chế ~

Lạc vào đồng cỏ xanh

Thiên thần vai gãy cánh

Cây không buộc phải có cành

Em không cần có anh. 

# Học giỏi #


Đường kính hình tròn giảm đi 1/2 thì chu vi sẽ giảm sút bao nhiêu phần trăm????

Ai trả lời nhanh nhất mình tk mang đến nhưng mà bắt buộc đúng cơ đấy nha!!