KHỬ HOÀN TOÀN M GAM OXIT MXOY CẦN VỪA ĐỦ 17 92 LÍT KHÍ CO

     

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy buộc phải vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), thu được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Oxit MxOy là

+) nO = nCO

+) nhìn vào đáp án thấy số oxi hóa tối đa của Fe, Cr là +3

Bảo toàn e => nM

$ o dfracn_Mn_O$ → CTPT

nO = nCO = 0,8 mol ; $n_SO_2 = 0,9,mol$

Nhìn vào lời giải thấy số oxi hóa cao nhất của Fe, Cr là +3


*

→ $n_M, = dfrac0,9.23 = 0,6,mol$

$ o dfracn_Mn_O = dfrac0,60,8 = dfrac34$ →MxOy là Fe3O4


*

*

*

*

Cho phương trình chất hóa học của làm phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.Bạn đang xem: Khử trọn vẹn m gam oxit mxoy đề xuất vừa đủ 17 92

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội phản ứng bên trên là đúng?

Cho biết các phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:

Cho các cặp thoái hóa - khử được bố trí theo thiết bị tự tăng mạnh tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thể nghiệm sau:

(a) mang đến sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy cần vừa đủ 17 92 lít khí co

(b) mang lại đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) mang lại thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang đến thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, các thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại tính năng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là (biết máy tự trong dãy rứa điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag

Dãy gồm các kim các loại đều công dụng được với hỗn hợp HCl nhưng không tính năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

Cho bột fe vào dung dịch bao gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X bao gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Nhì muối trong X và hai kim loại trong Y theo lần lượt là:

Cho lếu hợp bao gồm Fe cùng Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm nhị muối) và hóa học rắn Y (gồm nhì kim loại). Nhị muối vào X là

Kim nhiều loại M bội nghịch ứng được với: hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

Cho hỗn hợp bột Al, sắt vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn có ba sắt kẽm kim loại là:

Cho sắt kẽm kim loại M phản ứng cùng với Cl2, thu được muối X. Mang đến M tác dụng với hỗn hợp HCl, thu được muối Y. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y thu được muối X. Kim loại M là

Cho khí teo (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Mang sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm

Dãy gồm các kim nhiều loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng tung của chúng là:

Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ trang bị trên, mỗi mũi tên là một trong phản ứng, các chất X, Y theo thứ tự là đều chất nào sau đây?

Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp lộ diện ăn mòn điện hoá là

Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không thay đổi trong vừa lòng chất) trong hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau phản nghịch ứng chiếm được 23,0 gam hóa học rắn và thể tích hỗn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là

Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 và O2 phản bội ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y tất cả Mg cùng Al, chiếm được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

Hòa tan các thành phần hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, nhận được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bội bạc vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, chiếm được dung dịch tất cả 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc bẽo trong mẫu hợp kim là

Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X có Cu và Ag phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử tốt nhất của N+5 ) và dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là

Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X với 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là

Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Quý hiếm của m là

Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X bao gồm FeCl2 với CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn bé dại hơn trọng lượng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng khối lượng các muối trong X là

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là

Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản bội ứng với 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn có CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đầy đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Oxit MxOy là

Cho hơi nước đi qua than rét đỏ, thu được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 với H2. Cho cục bộ X tác dụng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn thể Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Phần trăm thể tích khí teo trong X là

Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau phản bội ứng là

Sự ăn uống mòn kim loại là sự hủy diệt kim loại hoặc kim loại tổng hợp do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quy trình hóa học tập hoặc quy trình điện hóa trong các số đó kim các loại bị oxi biến thành ion dương.

Xem thêm: Phim Hội Pháp Sư Fairy Tail Tập 150 Hội Pháp Sư Tập 150, Phim Hội Pháp Sư Fairy Tail Tập 150

M → Mn+ + ne

Có nhị dạng ăn mòn sắt kẽm kim loại là ăn mòn hóa học tập và làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong số ấy các electron của kim loại được chuyển trực kế tiếp các chất trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong số đó kim loại bị làm mòn do chức năng của dung dịch chất điện li và tạo cho dòng electron chuyển dịch từ rất âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo công việc sau:

bước 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

Xem thêm: Miêu Tả Căn Phòng Của Bạn Bằng Tiếng Anh, Đoạn Văn Miêu Tả Căn Phòng Bằng Tiếng Anh

bước 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc tiếp liền với một năng lượng điện kế).