KHI NÀO DÙNG ON IN AT

     

Giới từ IN ON AT được áp dụng rất thông dụng trong anh văn giao tiếp và văn phạm giờ anh và gây không hề ít nhầm lẫn cho những người sử dụng. 


Trong bài viết này bọn họ cùng tìm kiếm hiểu chi tiết cách cần sử dụng "IN, ON, AT" để các bạn không còn bồn chồn khi sử dụng các giới từ bỏ này.

Bạn đang xem: Khi nào dùng on in at

*
cách cần sử dụng giới tự IN ON AT trong tiếng anh

1. Cách dùng giới từ bỏ IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời hạn dài)

- Ta để "in" trước những từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong những năm của những năm 80)in February (vào tháng hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày trong tuần)

- Ta để "on" trước hầu như từ chỉ phần đông ngày trong tuần, hoặc một thời điểm nào đó.

on Sunday (vào ngày chủ nhật)on Monday (vào ngày thiết bị bảy)on this occasion (nhân dịp này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào thời gian … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta để "at" trước từ bỏ chỉ mốc thời gian rất ngắn cụ thể như tiếng giấc trong ngày.

at 2 o’clock (vào thời gian 2 giờ)at that moment (vào thời điểm đó)at that time (vào cơ hội đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)

2. Bí quyết dùng giới trường đoản cú IN, ON, AT nhằm chỉ vị trí chốn

Sử dụng "in": sinh sống … (trong một ở đâu đó)

- Ta để "in" trước trường đoản cú chỉ khu vực địa lý rộng lớn lớn, hoặc trường đoản cú chỉ địa chỉ lọt lòng, ngơi nghỉ trong lòng một chiếc gì đó.

in the bed (ở bên trên giường)in a box (ở trong một chiếc hộp)in this house (ở trong ngôi nhà này)in the street (ở trên phố phố)in thành phố new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": ở … (trên mặt một chiếc gì đó)

- Ta đặt "on" trước từ chỉ dụng cụ để chỉ địa chỉ tiếp xúc trên mặt phẳng của dụng cụ đó.

on this table (ở trên chiếc bàn này)on this surface (ở xung quanh phẳng này)on this box (ở trên loại hộp này)

Sử dụng "at": ở … (nơi nào đó không ráng thể)

- Ta đặt "at" trước tự chỉ nơi chốn để chỉ địa điểm một biện pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at trang chủ (ở nhà)at work (ở vị trí làm việc)

3. Bài bác tập sử dụng IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau cùng với in, on, at.

Xem thêm: Nên Cho Bé Ăn Dặm Vào Giờ Nào Trong Ngày, Là Tốt Nhất

1. Mary wants to lớn live & work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether to lớn turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, xuất hiện your book.........page 123 & we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice and clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right & the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed and the sofa. (8).........this table, there is a máy vi tính and a phone. She stores her study materials (9).........the máy tính but she also uses it lớn watch films and listen lớn music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture và a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau cùng với giới tự in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go to lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to lớn work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go lớn practice.........7:00 a.m.

Xem thêm: Cung Cự Giải Sinh Ngày 23 6 Là Cung Gì ? Giải Mã Vận Mệnh, Tình Yêu, Sự Nghiệp

5. I was born.........1992. I go to lớn work.........night. I go lớn work 10:00 p.m. I work at night because I like to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at

Hy vọng với phần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng In On At ở trên các bạn đã hiểu rõ cách sử dụng 3 giới từ phổ cập này, chúc các bạn học xuất sắc tiếng anh.