Hòa Tan Hết M Gam Znso4 Vào Nước Được Dung Dịch X

     
Câu hỏi trong đề: bội phản ứng của ion Al3+, Zn2+ với hỗn hợp kiềm bằng phương thức bảo toàn điện tích


Bạn đang xem: Hòa tan hết m gam znso4 vào nước được dung dịch x

*
Giải bởi vì ankhanhtech.com.vn

Đáp án B

Đặt

*

nZnOH2 TN1nZnOH2 TN2=mZnOH2 TN1mZnOH2 TN2=3a2a=32⇒nZnOH2 TN1=3y, nZnOH2 TN2=2y

Từ mang thiết, suy ra : Ở TN2 sẽ có hiện tượng lạ hòa chảy kết tủa. Ở TN1 có thể kết tủa đã trở nên hòa chảy hoặc không bị hòa tan.

● nếu như ở TN1 ZnOH2chưa bị hòa tan, áp dụng bảo toàn năng lượng điện tích trong các dung dịch sau bội nghịch ứng, ta gồm :

*

*
loại

● giả dụ ở TN1ZnOH2đã bị hòa tan, vận dụng bảo toàn điện tích trong các dung dịch sau bội phản ứng, ta tất cả :

*

*

*


16,9 gam hỗn hợp Na, Al kết hợp hết vào nước dư, thu được hỗn hợp X. đến X bội nghịch ứng vừa không còn 0,8 mol HCl, nhận được 7,8 gam kết tủa cùng dung dịch Y. Tính trọng lượng Al ban đầu.


Cho 200 ml dung dịch có KOH 1M và NaOH 0,75M vào 100 ml hỗn hợp AlCl31M. Sau khi kết thúc các phản nghịch ứng chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hòa tan hoàn toàn 11,5 gam mãng cầu vào 400 ml dung dịch HCl tất cả nồng độ x (mol/l), thu được dung dịch Y. Hỗn hợp Y hòa tan hoàn toản 8,1 gam bột Al, thu được dung dịch Z có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Giá trị của x là


X là hỗn hợp NaOH C%. Lấy 18 gam X hoặc 74 gam X công dụng với 400 ml AlCl30,1M thì lượng kết tủa vẫn như nhau. Quý hiếm của C là :


Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe3+; x molAl3+; 0,25 molSO42- và y molCl-. Mang đến 710 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa. Cực hiếm của x và y lần lượt là :


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm x mol NaOH và y mol BaOH2từ trường đoản cú vào dung dịch chứa z molAlCl3 thấy kết tủa xuất hiện, kết tủa tăng đột biến và rã đi một phần. Thanh lọc thu đựơc m gam kết tủa. Quý giá của m là :


Hòa tan hết m gam Al2SO43vàoH2O nhận được 300 ml hỗn hợp X. Mang đến 150 ml dung dịch X tính năng với dung dịch đựng 0,3 mol NaOH, xong các bội nghịch ứng thu được 2a gam kết tủa (TN1). Phương diện khác, đến 150 ml dung dịch X còn sót lại phản ứng với dung dịch cất 0,55 mol KOH, hoàn thành các bội phản ứng nhận được a gam kết tủa (TN2). Quý hiếm của m cùng a theo thứ tự là
Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A M Giác (Abc ) Vuông Tại (A, ) Chiều Cao (Ah )

Cho 8,3 gam hỗn hợp Al, sắt vào 300 ml dung dịch HCl 1M và H2SO40,5M, thu được dung dịch X cùng thấy bay ra 5,6 lítH2 (đktc). Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M đề xuất cho vào dung dịch X nhằm thu được kết tủa có trọng lượng lớn nhất ?


Hoà tan hết m gam Al2SO43vào nước được dung dịch X. Mang đến 360 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, thu được 2a gam kết tủa (TN1). Mặc khác, nếu đến 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, chiếm được a gam kết tủa (TN2). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, quý giá của m là:


Cho m gam na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp có HCl 0,5M cùng AlCl30,4M. Sau làm phản ứng nhận được kết tủa có cân nặng là (m – 3,995) gam. M có mức giá trị là :


Hoà tung 0,54 gam Al vào 0,5 lít hỗn hợp H2SO40,1M, thu được dung dịch X. Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1M cho tới khi kết tủa tung một phần. Nung kết tủa nhận được đến cân nặng không thay đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. V có mức giá trị là :


Cho 400 ml hỗn hợp E có AlCl3x mol/lít vàAl2SO43y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản bội ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa cùng dung dịch G. Mặt khác, khi mang đến 400 ml E tính năng với dung dịchBaCl2(dư) thì chiếm được 33,552 gam kết tủa. Tỉ trọng x : y là :


Cho V lít hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2SO43 cùng 0,1 molH2SO4đến khi phản ứng trả toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là :


Thêm 240 ml dung dịch NaOH 1M vào một cốc thuỷ tinh đựng 100 ml hỗn hợp AlCl3nồng độ x mol/lít, khuấy phần đông đến làm phản ứng hoàn toàn, thấy trong cốc có 0,08 mol chất kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch NaOH 1M vào cốc, khuấy hầu như đến bội phản ứng trọn vẹn thấy vào cốc bao gồm 0,06 mol chất kết tủa. Quý hiếm của x là :


Cho a mol Al tan trọn vẹn trong dung dịch chứa b mol HCl, thu được hỗn hợp X. Thêm dung dịch đựng d mol NaOH vào X, chiếm được c mol kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của d được xem theo biểu thức :
Xem thêm: Advantages And Disadvantages Of City And Country Life, The Country And The City Have Advantages And

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam