Hex

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho những chất sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Chất hóa học để nhận biết ba hóa học trên là

A.

Bạn đang xem: Hex

hỗn hợp AgNO3/NH3 cùng dung dịch Brom.

B. dung dịch KMnO4 cùng dung dịch Brom.

C. dung dịch Brom và Ca(OH)2.

D. dung dịch KMnO4 với Ca(OH)2.


*

Đáp án A

Để phân biệt: hex-1-en, hexan, hex-1-in ta cần sử dụng dung dịch AgNO3/NH3 với dung dịch Brom.- B1: Ta cho các chất bội phản ứng thứu tự với AgNO3/NH3+ Nếu có ↓ kim cương nhạt xuất hiện → hex-1-in:HC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 + AgNO3/NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3↓ + NH4NO3+ không có hiện tượng gì là hexan và hex-1-en.- B2: mang lại hai dung dịch còn sót lại phản ứng với brom:+ nếu brom mất màu sắc → hex-1-enCH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH2-CH2-CH3+ Nếu không tồn tại hiện tượng gì là hexan.Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều có tác dụng làm mất màu hỗn hợp brom

B. Tất cả 2 chất tạo kết tủa cùng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

C. Có ba chất có chức năng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không có chất nào làm bay màu dung dịch kali pemangalat


Nhận xét sau đây là sai ?

1. Toàn bộ các anken đều có công thức là C n H 2 n .

2. Toàn bộ các chất gồm công thức bình thường C n H 2 n phần đông là anken.

3. Tất cả các anken đều làm mất màu hỗn hợp brom.

4. Toàn bộ các anken những chất làm mất đi màu dung dịch brom hầu như là K M n O 4 .


Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp saccarozơ trong môi trường axit chỉ nhận được glucozơ.

(b) nhỏ tuổi dung dịch brom vào hỗn hợp phenol mang dư thấy mở ra kết tủa màu sắc trắng.

(c) Propin làm phản ứng với dung dịch AgNO3 vào NH3 nhận được kết tủa màu kim cương nhat.

(d) rất có thể sử dụng Cu(OH)2 để khác nhau hai dung dịch đựng Gly-Gly với Gly-Ala-Ala.

Số phân phát biết đúng là

A. 1

B. 4

C. 3

D.

Xem thêm: Máy Tính All In One Cũ Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Máy Tính All In One Hp Pavilion 23

2


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(2) mang đến dung dịch HCl cho tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào hỗn hợp AlCl3.

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(8) cho AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, tổng số thí sát hoạch được kết tủa là:

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5


Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) cho dung dịch HCl tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào hỗn hợp AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(7) cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) mang lại AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3.

sau khoản thời gian các phản nghịch ứng kết thúc, toàn bô thí sát hoạch được kết tủa là:

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D.

Xem thêm: Chợ Tốt Phụ Tùng Xe Máy Đồng Nai 04/2022, Mua Bán Phụ Tùng Xe Giá Rẻ Tại Đồng Nai 03/2022

5.


Có bốn lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là : AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Chỉ dùng một hóa học nào tiếp sau đây để nhận thấy 4 hỗn hợp trên ?