Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

     

Câu vấn đáp được bảo đảm chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.
Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

*

1)

Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là:

$(3200+600):2=1900$ (kg)

Thửa ruộng vật dụng hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là:

$3200-1900=1300$ (kg)

Đáp số: thửa ruộng đầu tiên 1900 kg thóc

thửa ruộng thứ 2 1300 kilogam thóc

2)

Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là 990

Tổng của 3 số là:

$990 imes3=2970$

Đáp số: 2970

3)

Đội cha sửa được số mét đường là:

$(45+49):2=47$ (m)

Cả 3 nhóm sửa được số mét đường là:

$45+47+49=141$ (m)

Đáp số: 141m đường


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*Xem thêm: Phân Tích Khổ Cuối Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (10 Mẫu)

*

*

1)

Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số kilogam gạo là:

(3200+600)÷2=1900(kg)

Thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được số kilogam gạo là:

3200-1900=1300(kg)

Đáp số:

2)

Số tròn chục lớn số 1 có 3 chữ số là 990

Tổng của 3 số là:

990×3=2970

Đáp số:

3)

Đội bố sửa được số mét mặt đường là:

(45+49)÷2=47(m)

Cả 3 đội sửa được số mét con đường là:

45+47+49=141(m)

Đáp số:


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

b.1

đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kilogam là:

(3200 + 600) : 2 = 1900(kg)

thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số kilogam là:

3200 - 1900 = 1300(kg)

đáp số : thửa ruộng thứ nhất:1900kg

thửa ruộng vật dụng hai:1300kg

b.2

số chòn chục gồm 3 chữ số là: 990

tổng của 3 số là :

990 x 3 = 2970

đáp số : 2970

b.3

đội 3 sửa được số mét đường là

(45 + 49) : 2 = 47(m)

cả 3 đổi sửa được số mét con đường là:

45 + 47 + 49 = 141(m)

đáp số : 141 m đường
Xem thêm: So Sánh Ưu Nhược Điểm Của Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang, So Sánh Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar