Hai hình vuông abcd và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd

     

Vì tứ giác ABCD, BMNC các là hình vuông mà tứ giác BNMC là hình bình hàng suy đi xuống đường cao h cũng chính là cạnh BC và độ nhiều năm đáy cũng chính là cạnh DC.

Bạn đang xem: Hai hình vuông abcd và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2

Cách 2: diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích s tam giác BCD cùng với diện tích s tam giác BCM.

Tam giác BCD gồm đường cao BC = 3cm, cạnh đá DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD= độ dài đáy x con đường cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Tam giác BCM bao gồm đường cao CB = 3cm, cạnh đáy BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM= độ lâu năm đáy x con đường cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD+ SBCM= 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích s nửa hình vuông ABCD + diện tích s nửa hình vuông BMNC.

Xem thêm: Ví Dụ Về Hành Vi Đạo Đức Đối Với Gia Đình, Một Số Loại Hành Vi Đạo Đức Trong Xã Hội

Diện tích nửa hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông vắn BMNC tất cả cạnh bởi 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9 cm2


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa gồm 8 viên bi gồm 4 viên greed color , 3 viên bi màu sắc đỏ, 1 viên bi màu sắc vàng. Phân số chỉ phần các viên bi greed color trong tổng cộng viên bi của Hòa là:

*


Câu 2:


Trong những số 6215; 6261; 617 ; 6281 số chia hết đến 3 là:

A. 6215 B. 6261 C. 6217 D. 6281


Câu 3:


Đặt tính rồi tính:

78653 + 80694

527684 – 81946

526 x 205

76140 :324


Câu 4:


Phân số

*
bằng phân số:
*


Câu 5:


Trong những phân số

*
phân số nhỏ thêm hơn 1 là:

*


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại ankhanhtech.com.vn


*

liên kết
tin tức ankhanhtech.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


ankhanhtech.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


ankhanhtech.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: 5 Bài Văn Mẫu Ít Lâu Nay Một Số Bạn Trong Lớp Có Phần Lơ Là Học Tập Hay Nhất


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
rước lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


ankhanhtech.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
ankhanhtech.com.vn