Hai điện tích điểm q1 3.10-8 và q2

     

Hai điện tích điểm q1 = + 3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C được đặt biện pháp nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm những điểm mà lại tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó gồm điện trường tuyệt không?


*

Điểm có cường độ năng lượng điện trường bởi không, tức là:


Hai năng lượng điện điểmq1=+3.10-8C vàq2= -4.10-8C thứu tự được đặt ở hai điểm A với B bí quyết nhau 8cm trong chân không. Hãy tìm những điểm cơ mà tại đó cường độ điện trường bởi không. Điểm kia nằm trên đường thẳng AB

A. Ngoài đoạn AB, gần B rộng và phương pháp B là 64cm

B. Ngoài đoạn AB, ngay gần A hơn và bí quyết A 45cm

C. Trong đoạn AB, ngay sát B hơn và cách B là 52cm

D. Ngoài đoạn AB, ngay gần A hơn và phương pháp A là 52cm


Đáp án D

*

Điện trường hướng thoát ra khỏi điện tích dương, hướng vào điện tích âm và gồm độ lớn:

E=kQr2.

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1 3.10-8 và q2

Điện ngôi trường tổng hợp:E→=E→1+E→2=0→

khi hai véc tơ thành phần cùng phương ngược chiều thuộc độ lớn

Vì q1chỉ rất có thể xảy ra với điểm M

kq1AM2=kq2BM2⇔3AM2=4AM+82⇒AM=52cm


Hai điện tích điểmq1=+3.10-8Cvàq2=-4.10-8Clần lượt được đặt ở hai điểm A và B biện pháp nhau 8 centimet trong chân không. Hãy tìm những điểm mà lại tại đó độ mạnh điện trường bằng không. Điểm...

Hai điện tích điểmq1=+3.10-8Cvàq2=-4.10-8Clần lượt được để tại hai điểm A với B phương pháp nhau 8 centimet trong chân không. Hãy tìm các điểm nhưng tại đó cường độ điện trường bởi không. Điểm kia nằm trên đường thẳng AB

A. xung quanh đoạn AB, gần B rộng và cách B là 64 cm.

B. ngoài đoạn AB, ngay sát A rộng và biện pháp A là 45 cm.

C. ngoài đoạn AB, ngay gần B hơn và giải pháp B là 52 cm.

D. ko kể đoạn AB, ngay sát A hơn và cách A là 52 cm.


Hai năng lượng điện điểm q1 = +3.10-8 C và q.2 = -4.10-8 C lần lượt để tại hai điểm A cùng B cách nhau 8cm vào chân không. Hãy tìm các điểm mà lại tại đó độ mạnh điện trường bằng 0. Điểm nằm trên phố thẳng AB A. Kế bên đoạn AB, ngay gần B rộng và phương pháp B là 64 cm. B. Ngoại trừ đoạn AB, ngay gần A rộng và giải pháp B là 45 cm. C. Quanh đó đoạn AB, ngay gần B rộng và phương pháp B là 52 cm. D. Xung quanh đoạn AB, ngay sát A rộng và biện pháp B là 52 cm.

Hai điện tích điểm q1 = +3.10-8 C và quận 2 = -4.10-8 C lần lượt để ở hai điểm A với B biện pháp nhau 8cm vào chân không. Hãy tìm các điểm mà lại tại đó cường độ điện trường bởi 0. Điểm nằm trên tuyến đường thẳng AB

A. ko kể đoạn AB, ngay sát B rộng và phương pháp B là 64 cm.

B. không tính đoạn AB, sát A hơn và bí quyết B là 45 cm.

C. xung quanh đoạn AB, ngay gần B hơn và phương pháp B là 52 cm.

D. ko kể đoạn AB, sát A hơn và giải pháp B là 52 cm.


Hai năng lượng điện điểm q.1 = +3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C lần lượt để tại hai điểm A với B phương pháp nhau 8cm vào chân không. Hãy tìm những điểm mà lại tại đó cường độ điện trường bởi 0. Điểm nằm trê tuyến phố thẳng AB A. Kế bên đoạn AB, sát B hơn và giải pháp B là 64 cm. B. Ko kể đoạn AB, gần A rộng và phương pháp B là 45 cm. C. Ngoại trừ đoạn AB, gần B rộng và giải pháp B là 52 cm. D. Không tính đoạn AB, sát A hơn và cách B là 52 cm.

Hai điện tích điểm quận 1 = +3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C lần lượt đặt ở hai điểm A với B phương pháp nhau 8cm trong chân không. Hãy tìm các điểm nhưng tại đó cường độ điện trường bằng 0. Điểm nằm trê tuyến phố thẳng AB

A. Ko kể đoạn AB, sát B rộng và biện pháp B là 64 cm.

B. Quanh đó đoạn AB, sát A rộng và giải pháp B là 45 cm.

C. Ngoài đoạn AB, ngay sát B rộng và phương pháp B là 52 cm.

D. Xung quanh đoạn AB, ngay gần A rộng và giải pháp B là 52 cm.


Đáp án là D

Vì q1.q2

rlon- rnho =ABrlonrnho=qlonqnho;q1

*
M thuộc đường thẳng AB và ngoài đoạn AB, gần A hơn

*

 

 


Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = - 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong ko khí. Hãy tìm những điểm nhưng tại đó độ mạnh điện trường bởi không. Tại những điểm đó có điện ngôi trường không?


Bài làm.

Xem thêm: So Sánh Mạch Gỗ Và Mạch Rây Của Cây, So Sánh Chức Năng Của Mạch Gỗ Và Mạch Rây

Điện tích điểm quận 1 = 3.10-8 C để tại điểm A, quận 2 = - 4.10-8 C để tại điểm B, AB = 10cm.

Gọi C là điểmmà tại đó cường độ điện trường bởi không.

Gọi −−→E1CE1C→ với −−→E2CE2C→ là cường độ điện trường của q1 và q.2 tại C.

Tại kia −−→E1CE1C→ = - −−→E2CE2C→. Hai vectơ này cần cùng phương, có nghĩa là điểm C đề xuất nằm trên phố thẳng AB (Hình 3.3).

Hai vectơ này buộc phải ngược chiều, có nghĩa là phải nằm ngoại trừ đoan AB. Vị hai vectơ này phải gồm môđun bởi nhau, tức là điểm C sát A rộng B vì chưng |q1| 2|.

Đặt AN = l, AC = x, ta gồm :

k.|q1|ε.x2=k.|q2|ε.(l+x)2k.|q1|ε.x2=k.|q2|ε.(l+x)2 giỏi (l+xx)2=∣∣q2q1∣∣=43(l+xx)2=|q2q1|=43 tốt x = 64,6cm.

Ngoài ra còn đề nghị kể toàn bộ các điểm nằm rất xa quận 1 và q2. Tại điểm C và các điểm này thì độ mạnh điện trường bằng không, tức là không gồm điện trường


Đúng 0
Bình luận (0)

Hai điện tích , q1=3.10^-8, q2=-4.10^-8 đặt bí quyết nhau 10 centimet trong ko khí. Tìm cường độ điện trường tại điểm M cách q1 là 5 centimet và cách quận 2 là 5 cm.


Xem chi tiết
Lớp 11Vật lýBài 3. Điện trường và cường độ năng lượng điện trường. Đường...
0
0
GửiHủy
Hai năng lượng điện điểm q1=+3.10-8Cvà q2=-4.10-8C...
Đọc tiếp

Hai năng lượng điện điểm q1=+3.10-8Cvà q2=-4.10-8C lần lượt được để tại hai điểm A cùng B cách nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm những điểm nhưng tại đó độ mạnh điện trường bằng không. Điểm đó nằm trên tuyến đường thẳng AB

A.Ngoài đoạn AB ngay gần B hơn phương pháp B là 64,64 cm

B.Ngoài đoạn AB sát A hơn và phương pháp A là 45,65cm

C.Trong đoạn AB ngay sát B hơn và phương pháp B là 64,64 cm

D.Ngoài đoạn AB sát A rộng và biện pháp A là 64,64 cm


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Vật lý
1
0
GửiHủy

Đáp án D

*

Điện trường hướng ra khỏi điện tích dương, hướng về phía điện tích âm và tất cả độ lớn:

*

Điện trường tổng hợp:

*

khi nhì véc tơ thành phần thuộc phương ngược chiều cùng độ lớn

Vì 

*

*

chỉ có thể xảy ra với điểm M

*

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Hai năng lượng điện điểm q1=16.10-6 C và q2=4.10-6Cđặt tại nhị điểm A cùng B trong không khí biện pháp nhau 30 cm.a) xác định lực tính năng của q...
Đọc tiếp

Hai năng lượng điện điểm q1=16.10-6 C và q2=4.10-6Cđặt tại nhị điểm A cùng B trong không khí biện pháp nhau 30 cm.

a) xác định lực tính năng của q1 và q2

b) xác minh cường độ năng lượng điện trường tổng hợp vì hai điện tích q1 và q2gây ra trên điểm C biện pháp A 40 cm, giải pháp B 10 cm.

c) Xác xác định trí điểm M mà tại đó cường độ điện ngôi trường tổng hợp vì hai năng lượng điện tích q1 và q2gây ra bằng không.


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Vật lý
1
0
GửiHủy

a) Véc tơ lực chức năng của năng lượng điện tíchq1 lên q2 có phương chiều như hình vẽ:

*

Có độ lớn: F12=k.|q1.q2|AB2=9.109.16.10−6.4.10−60,32=6,4(N).

b) các điện tích q1 và q2gây ra tại C những véc tơ cường độ điện trườngE1→ và E2→có phương chiều như hình vẽ:

*

Có độ lớn: E1=k|q1|AC2=9.109.16.10−60, 42=9.105(V/m);

E2=k|q2|BC2=9.109.4.10−60,12=36.105(V/m);

Cường độ điện trường tổng hòa hợp tại C là:

E→=E1→+E2→có phương chiều như hình vẽ, tất cả độ lớn:

E=E1+E2=9.105+36.105-45.105(V/m).

c) GọiE1→vàE2→ là cường độ điện ngôi trường do q1 và q2gây ra tại M thì độ mạnh điện trường tổng đúng theo do q1 và q2gây ra tại M là:E→=E1→+E2→=0→ ðE1→= -E2→ ðE1→vàE2→ phải cùng phương, ngược chiều và đều nhau về độ lớn. Để thỏa mãn nhu cầu các đk đó thì M phải nằm trên tuyến đường thẳng nối A, B; phía bên trong đoạn thẳng AB (như hình vẽ).

*

Với E1"=E2" ⇒9.109.|q1|AM2=9.109.|q2|(AB−AM)2

⇒AMAB−AM=|q1||q2|=2⇒AM=2.AB3=2.303=20(cm).

Vậy M nằm biện pháp A đôi mươi cm và biện pháp B 10 cm.


Đúng 0

Bình luận (0)
Có hai điện tích điểmq1 = 10-8 C và q2 = 4.10-8 Cđặt bí quyết nhau r = 12 cm. Tính điện cố của điện trường gây nên bởi h...

Xem thêm: Tháng Bảy Kiến Bò Chỉ Lo Lại Lụt, Nghĩa Câu: Tháng 7 Kiến Bò, Chỉ Lo Lại Lụt


Đọc tiếp

Có hai điện tích điểmq1 = 10-8 C và q2 = 4.10-8 Cđặt cách nhau r = 12 cm. Tính điện chũm của điện trường gây nên bởi hai điện tích trên trên điểm bao gồm cường độ điện trường bằng không.

A. 6750 V

B. 6500 V

C. 7560 V

D. 6570 V


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Vật lý
1
0
GửiHủy

Chọn giải đáp A

*

Muốn vậy điểm C đề xuất nằm trê tuyến phố thẳng nối hai năng lượng điện và trong khoảng hai điện tích.

Chọn nơi bắt đầu tọa độ trên A, chiều dương của trục Ox từ bỏ A mang lại B

 

*


Đúng 0

Bình luận (0)