GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH MỚI HỌC KÌ 2

     
... II. Khoanh tròn câu trả lời đúng: (3 points)1. This is . . . Black cat a. an b. A c.the2. This is . . . Orange bag a. an b. A c. The 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 3 chương trình mới học kì 2

This is a xanh . . . White book a. And b. A c. an 4. What’s ... Is an orange & black book This is a black and orange bookII. Practice: RealiaSs vì exercise part B on page 15Ss color and writeModel: Green/ pencil Red and white / book Yellow & ... Friend (S3) S2: Hello, S3. S3: Hi, S2. All: Let’s play 3. mix the scene: Andy Tên riêng namKate Tên riêng rẽ nữMs cô, bàMrs cô, bà ( tất cả chồng)Miss cô, chị ( phụ thân chồng)Mr ông, anh, thầyChecking:...
*

... Corrects & gives some marks .2 . Modelsentence : This is a red và yellow book . This is an orange and blue pen .- Practice reading .ã size : This is + a/ an + adj (màu nhan sắc ) + & + adj ... White. Edr……….red.2. Reviews : This is a red book . an orange ruler. This is an orange and blue book .II . Practice :1. Color and write : ( A page 14 )a) This is a pink pen . B) This ... ; S 3 ….and S4… 2.Preteach vocabulary: Kate Jenny John    Lisa Scott Andy 3. Modelsentence: What/s your name? My name is Kate. II.Practice: a) review the question- and -answer...
*

... Dìm xét -Làm BT 9 trang 38 .HS xem chi tiết trong tranh với viết lời giới thiệu. Xem tranh bàn luận và nhấn diện các nhân vật,hoạt hễ trong tranh.HS nghe và chỉ vào tranh lần 1HS kể lại ... Tranh bởi tiếng việt-HS quan sát tranh ,nghe và nhắc lại nhì lần-HS chỉ vào những nhân thứ trong tranh cùng đọc lời thoại thành tiếng-Làm bài toán theo cặp ,đóng vai theo tranh-Miêu tả HS trong tranh ... Làm bàitập 3 trang 8,(Đáp án: a.2 ; b .4; c .3; d.1)5.say it righths reviews tên mình cho tất cả lớp bằngtiếng Anh -HS tả câu chữ tranh trước lúc nghe-HS nghe và đánh dấu tranh được nói...
*

... People: student 1 is phái nam St 2 is Mai, St 3 is Nga and other is Phong.S1: Hello. I’m Nam. S2: Hi, Nam. I’m Mai.S3: Hello. I’m Nga.S4: Hi, Nga. I’m Phong. 3.

Xem thêm: Tìm Hiểu Khái Niệm Và Các Ứng Dụng Của Phần Mềm Trình Chiếu Là Gì?

Consolidation and trang chủ - link.- Consolidate ... Saying greeting the teacher.5’ 3. comment and trang chủ - liên kết :- Ask Ps prepare the next lesson at trang chủ - Listen and follow T’s Ask.1 B Hung Phu Primary school English 3 A. Look, listen: - Ask Ps ... 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………WeekDate:Trình ký5 B Hung Phu Primary school English 3 Lesson 3 (2 periods)I. Aims : Practice saying goodbye.II. Objectives :- By the kết thúc of this lesson,...
*

... Trúc hỏi tín đồ khác bao nhiêu tuổi-How old is she/heHow old is she/he-Làm bài xích tập: bài xích tập 6Làm bài tập: bài bác tập 6 Friday January 14 th, 2011Unit Eight: AgesA: How old is she?A: ... Friday January 14 th, 2011Unit Eight: Ages 3 1 3 1 22 Friday January 14 th, 2011Unit Eight: AgesHome workHome work-Xem lại...
*

... The board. - explains the form, meaning và use. - runs through. - the 1st part of exchange. - the 2nd … - the 3 rd … - the last part of exchange. - practice the dialogue. ... Play: (Call ss go to the board and practice the form) * home work: Look at Section A 4,5,6,7. - asks ss work in pairs. - elicits ss how lớn role play. - monitors. - ... Picture. - follow the T’s guides. - work in group. - guess a word. - check. - choral repetition - individual repetition. - copy into notebooks. - check. - guess a situation...
... 2011-2012 TiÕng Anh líp 3 - At home: Learn the new words and model - Write the home work Supplement UNIT 5 : OUR FRIENDSLesson 1: (3, 4).Date of preparation: /10/2011 .Class: 3 .Date of ... Answer- The class repeat all the phrases toreinforce their pronunciation 3.

Xem thêm: Uống Thuốc Bổ Vào Thời Gian Nào La Tốt Nhất Để Uống Các Loại Vitamin

Let's chantNăm học 2011-2012 TiÕng Anh líp 3 3. Look và say- - Ask Ss to identify the characters in thepictures.Ask ... Write the home work Supplement UNIT 3: HOW ARE YOU? Lesson 2: (1, 2, 3) .Date of preparation: 09 /09/2011 .Class: 3 .Date of teaching: 13/ 09/2011 I. Objectives: Ss will be able to...