TRỌN BỘ GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI, TIẾNG ANH 3

     
... Front of the class - check ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/2014 WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the kết thúc of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Trọn bộ giáo án tiếng anh lớp 3 theo chương trình mới, tiếng anh 3

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... Word Tony & y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen và write • Teacher: Ask Ss lớn say what they...
*

... Phối chương trình - Cả năm: máu x 35 tuần = 105 - học tập kỳ I: tiết x 18 tuần = 54 huyết - học kỳ II: máu x 17 tuần = 51 ngày tiết III reviews cách học tập tiếng Anh bên trên lớp: - hiếm hoi tự lắng nghe giáo ... Lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến - Rèn luyện giao tiếp giờ đồng hồ Anh học tập giờ Anh, tiêu giảm sử dụng giờ Việt - mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành thực tế nói những Học bên - học tập cũ: ... Teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học class(n) : lớp học classroom(n): phòng học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to...
*

... Exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS phường 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the end of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 - Ss wil be ... Phân loại học viên Từ GV có phương án giảng dạy, giáo dục, hỗ trợ HS thích hợp B Objectives:The nội dung of the test 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - 20 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE demo ENGLISH ... Lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words vì Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the end of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - vì Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm_ học tập kỳ I MY NEW SCHOOL ngày tiết 05 Ngày dạy:27 /8/2014 ... The questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm_ học tập kỳ I ? How many "yes" answers should a good friend have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 to kiểm tra their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp Thí điểm_ học tập kỳ I minutes -Note some information -Ask Ss khổng lồ read the passages again, then...
*

... Bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v mang đến im 9ph 4.Listen and kiểm tra -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung tranh trc nghe ni dung tranh v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du tranh c núi ... Unit * Tranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up and reviews ... Unit * Tranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up & review...
*

... áp dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... Lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT trang chủ Unit AT home ... Pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : trăng tròn / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Giảm Trùng Bảo Hiểm Xã Hội, Bhxh Bị Đóng Trùng 1 Tháng


... Có) II GTBM 4. Listen and check - Hớng dẫn hs quan liền kề tranh đoán nội - Quan giáp tranh đoán văn bản tranh Đọc lần 1, yêu mong hs nghe dung tranh - Nghe, đánh dấu tranh ghi lại vào tranh nghe đợc ... Chuyển động trò - Nói viết - nhận xét - Quan gần kề tranh đoán nội dung tranh.(Tranh vẽ địa danh) - Nghe, đánh dấu tranh - Đổi chéo để kiểm soát nhận xét - Quan gần kề nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Vận động trò - Nói viết - nhấn xét - Quan cạnh bên tranh đoán nội dung tranh.(Tranh vẽ địa danh) - Nghe, khắc ghi tranh - Đổi chéo để khám nghiệm nhận xét - Quan gần kề nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... Clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... Vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to lớn Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in close pairs...
... 39 TrêngTH- thcs Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the over of the lesson Ss will able ... A letter was received by nam giới yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give the remark 26 TrêngTH- thcs Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how to lớn the test on paper sheet...
... Friends - vì chưng Ex 1, (P.4) - Prepare the new lesson: A -8 (P.2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able khổng lồ know the ... Not weak She is strong Homework: (1) - vày the Ex in workbook Remember : (P.99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE body toàn thân Lesson 3: A Parts of the body.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... And thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage to lớn describe their friend Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...

Xem thêm: Bánh Tằm Khoai Mì Bán Ở Đâu, Bánh Tằm Khoai Mì Nước Cốt Dừa


... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án giờ Anh – Đề thi giờ Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims và objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The end *************************** http://tutenglish.com – Giáo án tiếng Anh – Đề thi giờ đồng hồ Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án giờ đồng hồ Anh – Đề thi tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...