VIOLYMPIC

     
*

Bạn sẽ xem: Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm năm ngoái – năm 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 gồm đáp án


Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm năm ngoái – năm nhâm thìn có đáp án

Bài 1: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1.1: kiếm tìm a, biết a : 5 = 5

Câu 1.2: Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = …………..

Bạn đang xem: Violympic

Câu 1.3: Cho 85 + 7 = …. – 8. Số phù hợp điền vào nơi chấm là: ……..

Câu 1.4: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó cũng bằng yêu thương 2 chữ số của số kia và bằng 5.

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Phép tính gồm thương lớn nhất là:

a. 30 : 3 b. 24 : 4 c. 35 : 5 d. 40 : 5

Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 – 4cm = …….

a. 5cm b. 5dm c. 86dm d. 86cm

Câu 2.3: Phép tính tất cả thương nhỏ tuổi nhất là:

a. 16 : 2 b. 27 : 3 c. 30 : 5 d. 28 : 4

Câu 2.4: Các số tròn chục tất cả 2 chữ số to hơn 35 nhưng nhỏ dại hơn 80 là:

a. 40; 50; 60; 70

b. 30; 40; 50; 60; 70

c. 40; 50; 60; 70; 80

d. 50; 60; 70

Câu 2.5: Hình tứ giác ABCD bao gồm độ dài những cạnh theo thứ tự là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là:

a. 100dm b. 100cm c. 46dm d. 46cm

Câu 2.6: Thứ hai tuần trước đó là ngày một tháng 6. Vậy thứ năm tuần này là ngày ……

a. 11 mon 5 b. 8 mon 6

c. 11 mon 8 d. 11 tháng 6

Câu 2.7: Cho những số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số nhỏ bé nhất bao gồm 2 chữ số cùng số lớn nhất từ các số đã mang đến là:

a. 97 b. 99 c. 100 d. 90

Câu 2.8: Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tam giác đó là:

Article post on: ankhanhtech.com.vn

a. 23cm b. 41cm c. 23dm d. 41dm

Câu 2.9: Năm nay, An kém ông số tuổi bởi số lớn số 1 có nhị chữ số nhưng mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An nhát ông ….. Tuổi.

a. 16 b. 90 c. 82 d. 63

Câu 2.10: Có tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số trong các số đó có tối thiểu một chữ số là 8?

a. 18 b. 19 c. 20 d. 21

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào nơi …. Nhé!

Câu 3.1: Cho 28 = 4 x ……. Số thích hợp điền vào nơi chấm là ……..

Xem thêm: Thanh Lý Máy Ép Nước Mía Tại Hà Nội, Máy Ép Mía Thanh Lý

Câu 3.2: Có 30kg gạo chia số đông vào 5 túi. Vậy từng túi gồm ………… kg gạo.

Câu 3.3: Tìm một số biết mang số đó phân tách cho 4 thì được thương bởi hiệu của 2 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Câu 3.4: Tìm y biết: 3 x 8= 4 x y. Quý hiếm của y là ……..

Câu 3.6: Có toàn bộ bao nhiêu số gồm hai chữ số mà lại hiệu 2 chữ số của nó là 1?

Câu 3.7: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số trong số ấy có tối thiểu một chữ số là 9?

Article post on: ankhanhtech.com.vn


Câu 3.8: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.

Câu 3.9: hình mẫu vẽ sau gồm ………. Hình tứ giác.

Xem thêm: Điều Kiện Mở Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì? Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng?

Câu 3.10: Mai nghĩ ra một số, nếu đem số đó chia cho 2 thì được kết quả là 20. Vậy rước số Mai suy nghĩ nhân cùng với 2 thì được công dụng là ………

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1.1: 25

Câu 1.2: 0

Câu 1.3: 100

Câu 1.4: 51

Câu 1.5: 3

Bài 2: Cóc quà tài ba

Article post on: ankhanhtech.com.vn

Liên quan:

Câu 2.1: a

Câu 2.2: d

Câu 2.3: c

Câu 2.4: a

Câu 2.5: c

Câu 2.6: d

Câu 2.7: b

Câu 2.8: b

Câu 2.9: c

Câu 2.10: a

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào nơi chấm

Câu 3.1: 7

Câu 3.2: 6

Câu 3.3: 4

Câu 3.4: 6

Câu 3.5: 38

Câu 3.6: 17Đó là các số: 10; 12; 23; 34; 45; 56; 67; 78; 89; 21; 32; 43; 54; 65; 76; 87; 98

Câu 3.7: 18

Câu 3.8: 40

Câu 3.9: 12

Câu 3.10: 80

Article post on: ankhanhtech.com.vn


Bạn đã đọc nội dung bài viết từ phân mục Toán học trên website https://ankhanhtech.com.vn.