Đáp án ioe lớp 3 vòng 3 năm học 2021

     

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cố, cũng giống như hệ thống lại con kiến thức chuẩn bị cho những vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: đáp án ioe lớp 3 vòng 3 năm học 2021

Mời các em cùng xem thêm nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4 vòng 1 cho vòng 35

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng 1 mang lại vòng 35

Bộ đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice khổng lồ meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... To lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Quản Lý Thiết Bị Trên Iphone Nằm Ở Đâu, Quản Lý Thiết Bị Iphone Năm Ở Đầu

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice khổng lồ meet you.

Xem thêm: Bán Nhà Sổ Riêng 700 Triệu Biên Hòa Giá Rẻ Tháng 04/2022, Bán Nhà Riêng Đồng Nai Giá 500 Triệu

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung cụ thể Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
311
Lượt tải: 15.877 Lượt xem: 76.312 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết thiết lập về

Link ankhanhtech.com.vn chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 ankhanhtech.com.vn Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA