Giải Sbt Vật Lí 6

     

Chọn C. Số đếm ở công tơ điện ở gia đình cho biết thêm điện năng mà gia đình đã sử dụng.

Bạn đang xem: Giải sbt vật lí 6

Câu 3 trang 38 SBT đồ Lí 9 

Trên một láng đèn gồm ghi 12V – 6W. Đèn này được áp dụng đúng với hiệu điện cầm định mức. Hãy tính.

a) Điện trở của đèn khi đó

b) năng lượng điện năng cơ mà đèn sử dụng trong một giờ

Tóm tắt:

Đèn: Uđm = U = 12V, Pđm = p = 6W; t = 1 giờ đồng hồ = 3600s

a) R = ?

b) A = ?

Lời giải:

a) Điện trở của đèn là:

P = U2 / R ⇒ R = U2 / phường = 122/6 = 24Ω.

b) Điện năng cơ mà đèn sử dụng trong một giờ là: (1h = 3600s)

P = A / t ⇒ A = Pt = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ.

Câu 4 trang 38 SBT trang bị Lí 9 

Một bàn là được áp dụng đúng cùng với hiệu điện ráng định mức là 220V vào 15 phút thì tiêu tốn lượng năng lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính :

a) hiệu suất điện của bàn là

b) Cường độ mẫu điện chạy qua bàn là cùng điện trở của chính nó khi đó.

Tóm tắt:

Bàn là: Uđm = U = 220V; t = 15 phút = 900s; A = 720kJ

a) phường = ?

b) I = ? R = ?

Lời giải:

a) năng suất của bàn là là:

P = A / t = 720000 / 900 = 800W = 0,8kW.

b) Cường độ loại điện chạy qua bàn là là: I = p. / U = 800 / 220 = 3,64A.

Điện trở của bàn là là: R = U2 / p. = 2202 / 800 = 60,5Ω.

Câu 5 trang 38 SBT vật Lí 9 

Trong 30 ngày, số chỉ công tơ năng lượng điện của một mái ấm gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng năng lượng điện trung bình từng ngày là 4 giờ, tính hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện năng trung bình của mái ấm gia đình này

Lời giải:

Ta có: A = 90 số = 90 kW.h = 90.000W.h

Công suất tiêu thụ năng lượng điện năng mức độ vừa phải là: 

*

Câu 6 trang 38 SBT đồ Lí 9 

Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ thực hiện 4 tiếng một ngày với năng suất điện 120W.

a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư

b) Tính điện năng cơ mà khu cư dân này thực hiện trong 30 ngày

c) Tính tiền điện nhưng mà mỗi hộ và cả khu dân cư phải trả trong 30 ngày với mức giá 700đ/kW.h

Lời giải:

a) hiệu suất điện trung bình của tất cả khu người dân là:

℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

b) Điện năng khu người dân sử dụng trong 30 ngày là:

A = ℘.t = 60.4.30 = 7200kW.h = 7200.103.3600 = 2,592.1010J.

c) Điện năng từng hộ mái ấm gia đình sử dụng vào 30 ngày là:

A1 = A/500 = 7200kW.h/500 = 14,4kW.h

Tiền năng lượng điện của mỗi hộ buộc phải trả là:

T1 = 14,4.700 = 10080 đồng.

Tiền điện cả khu cư dân phải trả là:

T = 500.10080 = 5040000 đồng.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Ổ Cứng Đòi Format Khi Cắm Vào Máy Tính Đơn Giản, Hiệu Quả

Câu 7 trang 39 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Điện năng được đo bằng dụng cố nào bên dưới đây?

A. Ampe kế.

B. Công tơ điện

C. Vôn kế.

D. Đồng hồ nước đo điện nhiều năng

Lời giải:

Chọn B. Công tơ điện.

Câu 8 trang 39 SBT vật dụng Lí 9 

Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện gắng U thì qua nó tất cả cường độ I và công suất điện của chính nó là p Điện năng nhưng mà đoạn mạch này tiêu hao trong khoảng thời hạn t được tính theo phương pháp nào bên dưới đây.

A. A = Pt/R

B. A = RIt

C. A = P2/R

D. A = UIt

Lời giải:

Chọn D. Điện năng mà lại đoạn mạch này tiêu hao trong khoảng thời hạn t được tính theo công thức A = UIt

Câu 9 trang 39 SBT đồ Lí 9 

Một đèn điện điện có ghi 220V – 100W được mắc nối tiếp vào hiệu điện gắng 220V. Biết đèn được thực hiện trung bình 4 giờ trong một ngày. Điện năng tiêu thụ của đèn điện này trong 30 ngày là bao nhiêu?

A. 12kW.h

B. 400kW.h

C. 1440kW.h

D. 43200kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 100W; U = 220V; t = 4.30 = 120h; A =?

Lời giải:

Chọn A. 12kW.h

Vì UĐ = U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của đèn bằng hiệu suất định mức:

P = PĐ = 100W

Điện năng tiêu hao của đèn điện này vào 30 ngày là:

A = P.t = 100W.120h = 1200W.h = 12 kW.h

Câu 10 trang 39 SBT vật dụng Lí 9 

Một ấm điện loại 220V – 1100W được sử dụng với hiệu điện rứa 220V để đun nước.

a) Tính cường độ mẫu điện chạy qua dây đun của nóng khi đó.

b) thời gian dùng ấm để đun nước của hàng ngày là 30 phút. Hỏi trong một tháng (30 ngày) yêu cầu trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? cho rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 1100W = 1,1kW; U = 220V;

a) I = ?

b) t0= nửa tiếng = 0,5h; t = 0,5.30 = 15h; 1000đ/kW.h; chi phí T = ?đồng

Lời giải:

a) vị UĐ= U = 220V nên năng suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức:

P = PĐ = 1100W = 1,1kW

Cường độ cái điện qua dây nung:

P = UI ⇒ I = p / U = 1100 / 220 = 5A.

b) Điện năng tiêu thụ của dây trong 30 ngày

A = P.t = 1,1kW.15h = 16,5kW.h

Tiền điện cần trả: T = 16,5.1000 = 16500 đồng.

Câu 11 trang 39 SBT vật dụng Lí 9 

Một nồi cơm điện tất cả số ghi trên vỏ là: 220V – 400W được sử dụng với hiệu điện cầm 220V, Trung bình từng ngày trong thời gian 2 giờ.

a) tính năng lượng điện trở của dây nung của nồi với cường độ cái điện chạy qua khi đó.

b) Tính điện năng nhưng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày.

Xem thêm: Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng 9 8.10^3, Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng

Tóm tắt:

Un = 220V; Pn = 400W = 0,4kW; U = 220V;

a) R = ?; I = ?

b) t0= 2h; t = 2.30 = 60h; A = ?

Lời giải:

a) vì Un= U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của đèn bằng năng suất định mức:

P = Pn = 400W = 0,4kW

Điện trở của dây nung của nồi khi đó là:

*

Cường độ loại điện chạy qua dây nung:

*

b) Điện năng tiêu tốn trong 30 ngày

A = P.t = 0,4kW.60h = 24kW.h = 24.100.3600 = 864.105 J

Câu 12 trang 39 SBT đồ Lí 9 

Một mái ấm gia đình sử dụng đèn chiều sáng với tổng năng suất là 150W, trung bình từng ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ rét mướt có năng suất 100W, trung bình hằng ngày trong 12 giờ cùng sử dụng các thiết bị khác gồm công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ.

a) Tính điện năng mà mái ấm gia đình này sử dụng trong 30 ngày

b) Tính tiền điện mà gia đình này buộc phải trả trong một tháng(30 ngày), cho rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h