Dùng Một Âm Thoa Có Tần Số Rung F=100Hz

     

Ta có:khoảng phương pháp ngắn tuyệt nhất giữa hai gợn lồi liên tiếp là2cm → λ/2 = 2 → λ = 4cm

Hai nguồn ngược pha, buộc phải điểm xê dịch với biên độ cực to phải thỏa mãn: d2– d1= (k + 0,5)λ

Điểm dao động với biên độ cực tiểu thỏa mãn: d2– d1= k.λ

Số gợn lồi với lõm mở ra giữa nhị điểm S1S2là:

*
Bạn đang xem: Dùng một âm thoa có tần số rung f=100hz

Ở mặt thoáng của một hóa học lỏng bao gồm hai nguồn phối kết hợp A với B dao động đều hòa thuộc pha với nhau với theo phương trực tiếp đứng. Biết tốc độ truyền sóng không thay đổi trong quy trình lan truyền, cách sóng vì mỗi nguồn trên phát ra bằng 12cm. Khoảng cách ngắn tuyệt nhất giữa nhị điểm xê dịch với biên độ rất đai nằm trong đoạn trực tiếp AB là


Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, v = 50cm/s; ƒ = 20Hz cùng AB = 18,8cm. Điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn trên AB giải pháp A một khoảng lớn số 1 bằng


Ở phương diện thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A cùng B giải pháp nhau 20cm gồm hai mối cung cấp sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, thuộc pha, cùng biên độ và cùng tần số 50Hz. Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 3m/s. Bên trên đoạn thẳng AB, số điểm xê dịch có biên độ cực lớn là


Ở mặt hóa học lỏng gồm hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm, xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình là uA= uB= acos50πt (t tính bởi s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm tất cả biên độ dao động cực to và số điểm đứng yên ổn lần lượt là


Trong một thí điểm về giao bôi sóng cùng bề mặt nước, nhì nguồn phối hợp A, B xê dịch cùng trộn với tần số 30Hz. Trên một điểm M cách những nguồn A, B theo lần lượt những khoảng d1= 21cm, d2= 25cm, sóng bao gồm biên độ rất đại. Thân M và con đường trung trực của AB có tía dãy ko dao động. Gia tốc truyền sóng trên mặt nước là


Trên mặt chất lỏng bao gồm hai nguồn kết hợp, dao động cùng trộn theo phương trực tiếp đứng tại hai điểm A và B biện pháp nhau 4cm. Biết cách sóng là 0,2cm. Xét hình vuông vắn ABCD, số điểm gồm biên độ cực đại nằm bên trên đoạn CD là


Trong thể nghiệm giao thoa cùng bề mặt nước, hai nguồn phối hợp A và B gồm AB = 10cm dao động cùng trộn với tần số ƒ = 20Hz. Biết tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 30cm/s. Một đường tròn gồm tâm tại trung điểm O của AB, phía bên trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3cm. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là


Tại nhị điểm A và B trên mặt nước giao động cùng tần số 16Hz, thuộc pha, thuộc biên độ. Điểm M xung quanh nước xê dịch với biên độ cực to với MA = 30cm, MB = 25,5cm, thân M cùng trung trực của AB gồm hai dãy cực đại khác thì tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
Xem thêm: "Đạo" Trong " Văn Dĩ Tải Đạo Thi Dĩ Ngôn Chí Là Gì, Ý Nghĩa Từ Thi Dĩ Ngôn Chí

Tại mặt hóa học lỏng bao gồm hai nguồn phát sóng phối hợp S1và S2dao rượu cồn theo phương vuông góc với mặt chất lỏng tất cả cùng phương trình u=2cos40πt (trong kia u tính bằng cm, t tính bằng s). Vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Hotline M là vấn đề trên mặt chất lỏng cách S1,S2lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là ko đổi. Thành phần chất lỏng trên M dao động với biên độ là


Thực hiện nay giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn phối kết hợp A với B cùng pha, thuộc tần số ƒ. Tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là v = 30cm/s. Trên điểm M cùng bề mặt nước bao gồm AM = 20cm cùng BM = 15,5cm, xê dịch với biên độ rất đại. Thân M và đường trung trực của AB có2 mặt đường cong cực lớn khác. Tần số giao động của 2 mối cung cấp A cùng B có mức giá trị là


Tại nhì điểm A cùng B phương pháp nhau 10 cm trên mặt hóa học lỏng có hai nguồn phát sóng xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng với các phương trình theo thứ tự là u1= 0,2cos(50πt) centimet và u2= 0,2cos(50πt + π) cm. Vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là v = 0,5 m/s. Khẳng định số điểm gồm biên độ dao động cực đại trên đoạn thẳng AB (không tính A và B)


Ở khía cạnh thoáng của một chất lỏng gồm hai mối cung cấp sóng phối kết hợp A cùng B giải pháp nhau 20cm, giao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA= 2cos40pt cùng uB= 2cos(40pt +p) (uAvà uBtính bởi mm, t tính bằng s). Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB thuộc mặt thoáng hóa học lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ rất tiểu bên trên đoạn BM (không tính điểm B nếu có) là


Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai mối cung cấp sóng phối hợp A cùng B biện pháp nhau 12cm xê dịch theo phương thẳng đứng với phương trìnhuA= uB= 4cos100pt(u tính bởi mm, t tính bởi s). Vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 80cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M làm việc mặt chất lỏng, nằm trê tuyến phố trung trực của AB mà bộ phận chất lỏng tại đó xê dịch cùng pha với mối cung cấp A. Khoảng cách MA nhỏ dại nhất là


Tại nhì điểm M cùng N vào một môi trường xung quanh truyền sóng tất cả hai mối cung cấp sóng phối hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quy trình truyền, tần số của sóng bằng 40Hz và có sự giao thoa sóng trong khúc MN. Vào đọan MN, nhì điểm giao động có biên độ cực to gần nhau nhất bí quyết nhau 1,5cm.Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng


Ở mặt chất lỏng tất cả hai mối cung cấp sóng thuộc pha S1, S2cách nhau 10cm bao gồm biên độ xấp xỉ lần lượt là 2cm và 3cm, tạo thành sóng kết hợp với bước sóng 2cm. Trên đường nối S1S2số điểm dao động với biên độ13 cm là
Xem thêm: Vai Trò Của Quang Hợp - Vai Trò, Cơ Quan Thực Hiện Quang Hợp

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam